Câu hỏi trắc nghiệm địa lí 10 cánh diều - Bài 17. Phân bố dân cư và đô thị hóa có đáp án chi tiết

Khotailieuonthi247.com tổng hợp và chia sẻ miễn phí đến thầy cô và các em học sinh Bộ câu hỏi trắc nghiệm địa lí lớp 10 cánh diều có đáp án chi tiết.

Câu hỏi trắc nghiệm địa lí 10 cánh diều - Bài 17. Phân bố dân cư và đô thị hóa.

Bài 17. Phân bố dân cư và đô thị hóa 

 

Câu 1. Ảnh hưởng tiêu cực của đô thị hóa là 

A. tạo ra sự thay đổi cơ cấu lao động. 

B. gia tăng nạn thất nghiệp ở thành thị. 

C. thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 

D. thay đổi quá trình sinh, tử và hôn nhân. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: B 

Đô thị hóa gắn với công nghiệp hóa đem lại nguồn lao động dồi dào có chất lượng,  cung cấp điều kiện cơ sở hạ tầng hiện đại, thu hút đầu tư… từ đó thúc đẩy tốc độ phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và thay đổi sự phân bố dân cư, thay  đổi các quá trình sinh, tử và hôn nhân ở các đô thị => Như vậy gia tăng nạn thất  nghiệp ở thành thị là ảnh hưởng tiêu cực của đô thị hóa. 

Câu 2. Đô thị hóa có đặc điểm nào sau đây? 

A. Dân cư tập trung vào các thành phố lớn và cực lớn. 

B. Hoạt động thuần nông chiếm quỹ thời gian lao động. 

C. Hoạt động phi nông nghiệp ở nông thôn giảm mạnh. 

D. Dân cư thành thị có tăng nhanh như dân nông thôn. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: A 

Biểu hiện của đô thị hóa là dân cư tập trung vào các thành phố lớn và cực lớn - Số lượng thành phố có số dân trên 1 triệu người ngày càng nhiều. - Nơi cao: Bắc Mĩ, Nam Mĩ, Ôxtrâylia, Tây Âu, LB Nga, LiBi. - Nơi thấp: Châu Phi, phần đa châu Á (trừ Liên bang Nga). 

Câu 3. Một trong những biểu hiện của quá trình đô thị hóa là 

A. dân nông thôn ra thành phố làm việc nhiều. 

B. lối sống đô thị ngày càng phổ biến rộng rãi. 

C. dân cư tập trung chủ yếu ở thành phố nhỏ. 

D. dân cư thành thị có xu hướng về nông thôn.

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: B 

Đô thị hóa là một quá trình kinh tế - xã hội mà biểu hiện của nó là sự tăng nhanh  về số lượng và quy mô của các đặc điểm dân cư đô thị, sự tập trung dân cư trong  các thành phố, nhất là các thành phố lớn và phổ biến rộng rãi lối sống thành thị.

Câu 4. Vùng Đông Bắc Hoa Kì tập trung đông dân cư là do 

A. dân cư đang di chuyển dần từ bờ Thái Bình Dương lên. 

B. điều kiện tự nhiên có nhiều khó khăn được khắc phục. 

C. các hoạt động nông nghiệp ngày càng phát triển nhanh. 

D. vùng có lịch sử khai thác lãnh thổ sớm nhất ở Hoa Kì. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: D 

Vùng Đông Bắc Hoa Kì tập trung đông dân cư là do lịch sử khai thác lãnh thổ sớm nhất của Hoa Kì cùng với đó Đông Bắc Hoa Kì là vùng có điều kiện tự nhiên  rất thuận lợi và có ngành công nghiệp phát triển nhanh. 

Câu 5. Hậu quả của đô thị hóa tự phát là 

A. làm thay đổi tỉ lệ sinh tử ở đô thị. 

B. làm thay đổi sự phân bố dân cư. 

C. ách tắc giao thông, ô nhiễm nước. 

D. làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: C 

Hậu quả của đô thị hóa tự phát là làm ách tắc giao thông, ô nhiễm môi trường và  các tệ nạn xã hội ngày càng tăng. 

Câu 6. Đại bộ phận dân cư thế giới tập trung ở 

A. châu Á. 

B. châu Mĩ. 

C. châu Phi. 

D. châu Phi.

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: A 

Đại bộ phận dân cư thế giới tập trung ở châu Á với một số cường quốc dân số như  Ấn Độ, Trung Quốc đều trên 1 tỉ dân. 

Câu 7. Đô thị hóa tự phát gây ra những hậu quả nào sau đây?

A. Tạo ra sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý. 

B. Gây ách tắc giao thông, gia tăng tệ nạn xã hội. 

C. Tạo ra sự thay đổi phân bố dân cư hợp lý. 

D. Thay đổi tỉ lệ sinh, tỉ lệ tử của địa phương. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: B 

Đô thị hóa tự phát là sự di dân tự do, ồ ạt từ nông thôn ra thành thị. Quá trình di  dân này thiếu quy hoạch khoa học, không có sự quản lý chặt chẽ của chính quyền  địa phương. Dân cư tập trung quá đông tại một địa điểm làm nảy sinh nhiều vấn  đề về nhà ở, thiếu việc làm, ô nhiễm môi trường, ách tắc giao thông, tệ nạn xã  hội,... 

Câu 8. Châu lục nào sau đây có mức độ tập trung dân cư thành thị thấp nhất?

A. Bắc Mĩ. 

B. Tây Âu. 

C. Châu Phi. 

D. Nam Mĩ. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: C 

Dân cư tập trung vào các thành phố lớn và cực lớn 

- Nơi cao: Bắc Mĩ, Nam Mĩ, Ôxtrâylia, Tây Âu, LB Nga, LiBi. - Nơi thấp: Châu Phi, phần đa châu Á (trừ Liên bang Nga). 

=> Trong số các châu lục sau, châu lục có mức độ tập trung dân cư thành thị thấp  nhất là châu Phi. 

Câu 9. Nhân tố quyết định nhất tới sự phân bố dân cư là do

A. trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. 

B. tác động của các loại đất, sự phân bố của đất. 

C. các yếu tố của khí hậu (nhiệt, mưa, ánh sáng). 

D. nguồn cung cấp nước cho sinh hoạt, sản xuất. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: A 

Nhân tố quyết định nhất tới sự phân bố dân cư là trình độ phát triển của lực lượng  sản xuất. 

Câu 10. Tỉ lệ dân số thành thị tăng là biểu hiện của 

A. quá trình đô thị hóa. 

B. sự phân bố dân cư. 

C. mức sống dân cư tăng. 

D. số dân nông thôn giảm. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: A 

Biểu hiện của đô thị hóa là tỉ lệ dân thành thị tăng nhanh. Từ năm 1900 - 2005: Tỉ lệ dân thành thị tăng (từ 13,6% lên 48%), tỉ lệ dân nông thôn giảm (86,4%  xuống 52%). 

Câu 11. Dân số thế giới tăng hay giảm là do 

A. số người xuất cư. 

B. sinh đẻ và tử vong. 

C. số trẻ em tử vong. 

D. số người nhập cư. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: B 

Dân số thế giới tăng hay giảm là do sinh đẻ và tử vong. 

Câu 12. Đô thị hoá được xem là quá trình tiến bộ của xã hội khi

A. nâng cao tỷ lệ dân thành thị. 

B. sản phẩm hàng hóa đa dạng.

C. xuất hiện nhiều đô thị lớn. 

D. phù hợp với công nghiệp hoá. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: D 

Đô thị hoá đươc xem là quá trình tiến bộ của xã hội khi phù hợp với công nghiệp  hoá và thức đẩy sự phát triển của xã hội nhưng ít ảnh hưởng tiêu cực nhất đến môi  trường, kinh tế, xã hội. 

Câu 13. Nhận định nào dưới đây không phải là ảnh hưởng tiêu cực của đô thị hóa? 

A. Tình trạng thất nghiệp ở thành thị ngày càng tăng. 

B. Làm cho nông thôn mất đi nguồn nhân lực lớn. 

C. Tỉ lệ dân số thành thị tăng lên một cách tự phát. 

D. Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và lao động. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: D 

Đô thị hóa gắn với công nghiệp hóa đem lại nguồn lao động dồi dào có chất lượng,  cung cấp điều kiện cơ sở hạ tầng hiện đại, thu hút đầu tư… từ đó thúc đẩy tốc độ phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và thay đổi sự phân bố dân cư, thay  đổi các quá trình sinh, tử và hôn nhân ở các đô thị => Như vậy đô thị hóa góp  phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động không phải là tác động tiêu  cực. 

Câu 14. Vùng Xibia của Nga dân ít, mật độ dân số rất thấp là do tác động của  nhân tố nào sau đây? 

A. Băng tuyết. 

B. Rừng rậm. 

C. Núi cao.  

D. Hoang mạc.  

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: A

Nguyên nhân làm cho vùng Xibia của Nga dân ít, mật độ dân số rất thấp chủ yếu  là do đây là vùng có băng tuyết bao phủ quanh năm. 

Câu 15. Phân bố dân cư của châu lục nào sau đây ngày càng tăng nhiều?

A. Châu Á. 

B. Châu Phi. 

C. Châu Mỹ. 

D. Châu Âu. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: C 

Phân bố dân cư của châu Mỹ ngày càng tăng nhiều do sự thu hút nhân tài, chính  sách đãi ngộ tốt, mức sống cao,…

Previous Post Next Post