Câu hỏi trắc nghiệm địa lí 10 cánh diều - Bài 24. Địa lí một số ngành công nghiệp có đáp án chi tiết

Khotailieuonthi247.com tổng hợp và chia sẻ miễn phí đến thầy cô và các em học sinh Bộ câu hỏi trắc nghiệm địa lí lớp 10 cánh diều có đáp án chi tiết.

Câu hỏi trắc nghiệm địa lí 10 cánh diều - Bài 24. Địa lí một số ngành công nghiệp.

Bài 24. Địa lí một số ngành công nghiệp 

 

Câu 1. Cuộc cách mạng khoa học và kĩ thuật hiện đại đã làm cho cơ cấu sử dụng  năng lượng biến đổi theo hướng nào dưới đây? 

A. Than đá giảm nhanh để nhường chỗ cho dầu mỏ và khí đốt.

B. Thay thế củi, than đá, dầu khí bằng nguồn năng lượng mới.

C. Than đá, dầu khí từng bước nhường chỗ cho năng lượng hạt nhân.

D. Thủy điện đang thay thế dần cho nhiệt điện. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: B 

Nhờ cuộc cách mạng khoa học và kĩ thuật hiện đại, con người đã có khả năng biến  đổi năng lượng mặt trời và năng lượng gió để sử dụng và phục vụ cho sản xuất  sinh hoạt (đây là nguồn năng lượng sạch, có khả năng tái tạo). Ngoài ra, sự phát  triển của khoa học nguyên tử tạo ra năng lượng hạt nhân (từ các phản ứng hạt  nhân) -> cung cấp nguồn năng lượng vô cùng lớn trên thế giới. So với các nguồn  năng lượng cũ như than đá, củi, dầu khí là những nguồn năng lượng có hạn và  mất nhiều thời gian để tái tạo, gây ô nhiễm môi trường thì các nguồn năng lượng  mới (Mặt Trời, gió, nguyên tử) có nhiều ưu điểm (năng lượng sạch, có thể tái tạo  dễ dàng, cung cấp nhiều năng lượng). 

Câu 2. Ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng chịu ảnh hưởng nhiều bởi

A. việc sử dụng nhiên liệu, chi phí vận chuyển. 

B. thời gian và chi phí xây dựng tốn kém. 

C. lao động, nguyên liệu và thị trường tiêu thụ. 

D. nguồn nhiên liệu và thị trường tiêu thụ. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: C 

Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng có khả năng xuất khẩu, cần nhiều nhân lực,  nguồn nguyên liệu và thị trường tiêu thụ lớn. 

Câu 3. Ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng không chịu ảnh hưởng nhiều  bởi

A. chi phí vận tải. 

B. thị trường. 

C. nguyên liệu. 

D. lao động. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: A 

Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng có khả năng xuất khẩu, cần nhiều nhân lực,  nguồn nguyên liệu và thị trường tiêu thụ lớn. 

Câu 4. Ngành công nghiệp nào sau đây thường gắn chặt với nông nghiệp? 

A. Khai thác dầu khí. 

B. Khai thác than.  

C. Điện tử - tin học. 

D. Chế biến thực phẩm.  

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: D 

Ngành công nghiệp chế biến thực phẩm thường gắn chặt với ngành nông nghiệp.

Câu 5. Vì sao sản lượng than trên thế giới có xu hướng tăng lên?

A. Nhu cầu về điện ngày càng tăng trong khi than đá lại có trữ lượng lớn.

B. Nhu cầu điện ngày càng tăng trong khi than đá ít gây ô nhiễm môi trường.

C. Nguồn dầu mỏ đã cạn kiệt, giá dầu lại quá cao. 

D. Than ngày càng được sử dụng nhiều trong công nghiệp hóa chất. Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: D 

Sản lượng than trên thế giới có xu hướng tăng lên vì than ngày càng được sử dụng  nhiều trong công nghiệp hóa chất mà công nghiệp hóa chất lại đang phát triển rất  mạnh trên thế giới. 

Câu 6. Công nghiệp điện tử - tin học được coi là 

A. có vị trí quan trọng, là quả tim của ngành công nghiệp nặng.

B. thước đo trình độ phát triển kinh tế, kĩ thuật của các quốc gia.

C. ngành công nghiệp đi trước một bước trong phát triển kinh tế.

D. nguồn nhiên liệu quan trọng “vàng đen” của nhiều quốc gia. Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: B 

Vai trò của ngành công nghiệp điện tử - tin học: là một ngành công nghiệp trẻ,  bùng nổ mạnh mẽ từ năm 1990 trở lại đây và được coi là một ngành kinh tế mũi  nhọn của nhiều nước, đồng thời là thước đo trình độ phát triển kinh tế - kĩ thuật  của mọi quốc gia trên thế giới. 

Câu 7. Ngành nào sau đây có thể phát triển mạnh ở các nước đang phát triển? 

A. Cơ khí hàng tiêu dùng. 

B. Cơ khí chinh xác. 

C. Cơ khí thiết bị toàn bộ. 

D. Cơ khí máy công cụ. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: D 

Nhận định chưa chính xác là những nước có sản lượng quặng sắt lớn cũng là  những nước có sản lượng thép cao vì những nước có sản lượng thép lớn chủ yếu  nhập khẩu quặng sắt từ các nước khác về. 

Câu 8. Ô tô, máy may là sản phẩm của ngành nào dưới đây? 

A. Cơ khí thiết bị toàn bộ. 

B. Cơ khí máy công cụ. 

C. Cơ khí hàng tiêu dùng. 

D. Cơ khí chính xác. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: B 

Ô tô, máy may là sản phẩm của ngành cơ khí máy công cụ. 

Câu 9. Ngành công nghiệp nào sau đây được coi là thước đo trình độ phát triển  kinh tế - kĩ thuật của mọi quốc gia trên thế giới? 

A. Công nghiệp điện tử - tin học.

B. Công nghiệp hàng tiêu dùng. 

C. Công nghiêp quặng kim loại. 

D. Công nghiệp điện lực. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: A 

Vai trò của ngành công nghiệp điện tử - tin học: là một ngành công nghiệp trẻ,  bùng nổ mạnh mẽ từ năm 1990 trở lại đây và được coi là một ngành kinh tế mũi  nhọn của nhiều nước, đồng thời là thước đo trình độ phát triển kinh tế - kĩ thuật  của mọi quốc gia trên thế giới. 

Câu 10. Các nước nào sau đây có sản lượng điện bình quân theo đầu người vào  loại cao nhất thế giới? 

A. Na-uy, Ca-na-đa, Thuỵ Điển, Đức. 

B. Na-uy, Ca-na-đa, Thuỵ Điển, Pháp. 

C. Na-uy, Ca-na-đa, Thuỵ Điển, LB Nga. 

D. Na-uy, Ca-na-đa, Thuỵ Điển, Hoa Kì. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: D 

Các nước có sản lượng điện bình quân theo đầu người vào loại cao nhất thế giới  là Na-uy, Ca-na-đa, Thuỵ Điển, Hoa Kì (sản lượng điện bình quân theo đầu người  giai đoạn 2015 - 2019 của các quốc gia này là trên 13000 kWh).

Câu 11. Quốc gia và khu vực nào sau đây đứng đầu thế giới về lĩnh vực công  nghiệp điện tử - tin học? 

A. Hàn Quốc, Ô-xtrây-li-a, Anh. 

B. Hoa Kì, Nhật Bản, EU. 

C. Hoa Kì, Trung Quốc, Nam Phi. 

D. ASEAN, Ca-na-da, Ấn Độ. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: B

Công nghiệp điện tử - tin học phân bố chủ yếu ở các nước phát triển: Hoa Kì,  Nhật Bản, EU,… 

Câu 12. Trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản là nguyên liệu chủ yếu của công nghiệp  nào sau đây? 

A. Công nghiệp thực phẩm. 

B. Công nghiệp khai thác than. 

C. Công nghiệp điện tử - tin học. 

D. Công nghiệp khai thác dầu mỏ. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: A 

Nguyên liệu chủ yếu của ngành công nghiệp thực phẩm là sản phẩm của ngành  trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, nên tiêu thụ sản phẩm của nông nghiệp thúc đẩy  nông nghiệp phát triển. 

Câu 13. Tại sao ngành luyện kim màu thường phát triển mạnh ở các nước phát  triển? 

A. Qui trình công nghệ phức tạp.  

B. Đòi hỏi lớn về vốn đầu tư. 

C. Trình độ lao động chất lượng. 

D. Thị trường tiêu thụ rộng lớn. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: A 

Ngành luyện kim màu thường phát triển mạnh ở các nước phát triển vì đây là  ngành có qui trình công nghệ phức tạp, cần trình độ kĩ thuật cao.

Câu 14. Nguyên liệu chủ yếu của công nghiệp thực phẩm là sản phẩm của ngành

A. khai thác khoáng sản, thủy hải sản. 

B. trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản. 

C. khai thác gỗ, khai thác khoáng sản. 

D. khai thác gỗ, chăn nuôi và hải sản. 

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B 

Nguyên liệu chủ yếu của ngành công nghiệp thực phẩm là sản phẩm của ngành  trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, nên tiêu thụ sản phẩm của nông nghiệp thúc đẩy  nông nghiệp phát triển. 

Câu 15. Hoa Kì, Nhật Bản, EU là các quốc gia và khu vực đứng đầu thế giới về lĩnh vực 

A. công nghiệp khai thác than. 

B. công nghiệp điện tử - tin học. 

C. công nghiệp thực phẩm. 

D. sản xuất hàng tiêu dùng. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: B 

Công nghiệp điện tử - tin học phân bố chủ yếu ở các nước phát triển: Hoa Kì,  Nhật Bản, EU,…

Previous Post Next Post