Link tải miễn phí Bài giảng powerpoint môn Toán lớp 3 cánh diều

Khotailieuonthi247.com tổng hợp và chia sẻ miễn phí đến thầy cô và các em học sinh Bài giảng môn Toán lớp 3 cánh diều.

Bài giảng thiết kế khoa học, đẹp mắt, thu hút sự chú ý của học sinh.Bài giảng bao gồm:

Chương 1: Bảng nhân, bảng chia

 • Ôn tập về các số trong phạm vi 1000
 • Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000
 • Ôn tập về hình học và đo lường
 • Mi-li-mét
 • Ôn tập về phép nhân, bảng nhân 2, bảng nhân 5
 • Bảng nhân 3
 • Bảng nhân 4
 • Bảng nhân 6
 • Gấp một số lên một số lần
 • Bảng nhân 7
 • Bảng nhân 8
 • Bảng nhân 9
 • Luyện tập trang 30
 • Luyện tập (Tiếp theo) 
 • Gam
 • Ôn tập về phép chia, bảng chia 2, bảng chia 5
 • Bảng chia 3
 • Bảng chia 4
 • Bảng chia 6
 • Giảm một số đi một số lần
 • Bảng chia 7
 • Bảng chia 8
 • Bảng chia 9
 • Luyện tập trang 
 • Luyện tập (Tiếp theo) 
 • Một phần hai. Một phần tư
 • Một phần ba. Một phần năm. Một phần sáu
 • Một phần bảy. Một phần tám. Một phần chín
 • Em ôn lại những gì đã học trang
 • Em vui học toán trang

Chương 2: Nhân, chia các số trong phạm vi 1000

 • Nhân số tròn chục với một chữ số
 • Nhân với số có một chữ số (không nhớ)
 • Luyện tập 
 • Phép chia hết. Phép chia có dư
 • Chia số tròn trục, tròn trăm cho số có một chữ số
 • Chia cho số có một chữ số
 • Luyện tập trang
 • Luyện tập chung trang 
 • So sánh số lớn gấp mấy lần số bé
 • Giải bài toán có đến hai bước tính
 • Làm quen với biểu thức số
 • Tính giá trị biểu thức số
 • Tính giá trị biểu thức số (tiếp theo)
 • Tính giá trị biểu thức số (tiếp theo) 
 • Luyện tập chung
 • Mi-li-lít
 • Nhiệt độ
 • Góc vuông, góc không vuông
 • Hình tam giác. Hình tứ giác
 • Chu vi hình tam giác. Chu vi hình tứ giác
 • Hình chữ nhật
 • Hình vuông
 • Chu vi hình chữ nhật, chu vi hình vuông
 • Em ôn lại những gì đã học 
 • Em vui học toán 
 • Ôn tập về phép nhân, phép chia trong phạm vi 1000
 • Ôn tập về hình học và đo lường trang 
 • Ôn tập chung trang

Chương 3: Các số trong phạm vi 100 000

 • Các số trong phạm vi 10 000
 • Các số trong phạm vi 10 000 (Tiếp theo)
 • Em làm quen với chữ số la mã
 • Các số trong phạm vi 100 000
 • Các số trong phạm vi 100 000 (Tiếp theo)
 • So sánh các số trong phạm vi 100 000
 • Luyện tập
 • Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng
 • Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính
 • Vẽ trang trí hình tròn
 • Làm tròn số đến hàng chục, hàng trăm
 • Làm tròn số đến hàng nghìn, hàng chục nghìn
 • Luyện tập chung 
 • Khối hộp chữ nhật. Khối lập phương
 • Thực hành xem đồng hồ
 • Thực hành xem đồng hồ (Tiếp theo)
 • Tháng năm
 • Em ôn lại những gì đã học
 • Em vui học toán 

Chương 4: Cộng, trừ, nhân, chia trong phạm vi 100 000

 • Phép cộng trong phạm vi 100 000
 • Phép trừ trong phạm vi 100 000
 • Tiền Việt Nam
 • Nhân với số có một chữ số (không nhớ)
 • Nhân với số có một chữ số (có nhớ)
 • Luyện tập
 • Chia cho số có một chữ số trong phạm vi 100 000
 • Chia cho số có một chữ số trong phạm vi 100 000 (Tiếp theo) 
 • Luyện tập 
 • Chia cho số có một chữ số trong phạm vi 100 000 (Tiếp theo)
 • Luyện tập 
 • Luyện tập chung 
 • Tìm thành phần chưa biết của phép tính
 • Tìm thành phần chưa biết của phép tính (Tiếp theo)
 • Luyện tập chung
 • Diện tích một hình
 • Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông
 • Diện tích hình chữ nhật, diện tích hình vuông
 • Luyện tập chung
 • Thu thập, phân loại, ghi chép số liệu thống kê
 • Bảng số liệu thống kê
 • Khả năng xảy ra của một sự kiện
 • Em ôn lại những gì đã học trang 100
 • Em vui học toán trang 102
 • Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 100 000
 • Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 100 000 (Tiếp theo)
 • Ôn tập về hình học và đo lường
 • Ôn tập về một số yếu tố thống kê và xác suất
 • Ôn tập chung 

 Link Google Drive tải file đầy đủ, miễn phíNguồn: ST và chia sẻ miễn phí

Nếu khi tải tài liệu bị lỗi, hãy liên hệ admin tại mục LIÊN HỆ-HỖ TRỢ trên website để được cập nhật/fix lỗi link tải mới.

Tài liệu được chia sẻ miễn phí tại: https://www.khotailieuonthi247.com/

Previous Post Next Post