Link tải miễn phí giáo án, bài giảng powerpoint môn toán lớp 2 cánh diều cả năm

 Khotailieuonthi247.com tổng hợp và chia sẻ miễn phí đến thầy cô Giáo án, Bài giảng môn Toán lớp 2 cánh diều.

Bài giảng thiết kế khoa học, đẹp mắt, thu hút sự chú ý của học sinh.

Giáo án toán 2 cánh diều thiết kế đầy đủ, khoa học, logic,... Giáo án gồm 5 bộ, giúp thầy cô có nhiều lựa chọn, ý tưởng trong việc chuẩn bị bài giảng mang lại hiệu quả và phù hợp với từng đới tượng lớp học.CHƯƠNG 1: ÔN TẬP LỚP 1 PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ (CÓ NHỚ) TRONG PHẠM VI 20

 1. Ôn tập các số đến 100

 2. Ôn tập về phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100

 3. Tia số. Số liền trước, số liền sau

 4. Đề-xi-mét

 5. Số hạng - Tổng

 6. Số bị trừ - Số trừ - Hiệu

 7. Luyện tập chung

 8. Luyện tập phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 20

 9. Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 20

 10. Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 20 (tiếp theo)

 11. Luyện tập

 12. Bảng cộng (có nhớ) trong phạm vi 20

 13. Luyện tập

 14. Luyện tập chung

 15. Luyện tập phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 20

 16. Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20

 17. Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 (tiếp theo)

 18. Luyện tập

 19. Bảng trừ (có nhớ) trong phạm vi 20

 20. Luyện tập

 21. Luyện tập chung

 22. Bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ

 23. Luyện tập

 24. Bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ (tiếp theo)

 25. Luyện tập

 26. Luyện tập chung

 27. Em ôn lại những gì đã học

CHƯƠNG 2: PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ (CÓ NHỚ) TRONG PHẠM VI 100

 1. Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100

 2. Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100 (tiếp theo)

 3. Luyện tập

 4. Luyện tập (tiếp theo)

 5. Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100

 6. Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100 (tiếp theo)

 7. Luyện tập

 8. Luyện tập (tiếp theo)

 9. Luyện tập chung

 10. Ki-lô-gam

 11. Lít

 12. Luyện tập chung

 13. Hình tứ giác

 14. Điểm, đoạn thẳng

 15. Đường thẳng, đường cong, đường gấp khúc

 16. Độ dài đoạn thẳng. Độ dài đường gấp khúc

 17. Đo độ dài đoạn thẳng, độ dài đường gấp khúc 1

 18. Luyện tập chung

 19. Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20

 20. Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100

 21. Ôn tập về hình học và đo lường

 22. Ôn tập

CHƯƠNG 3: PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA

 1. Làm quen với phép nhân. Dấu nhân

 2. Phép nhân

 3. Thừa số, tích

 4. Bảng nhân 2

 5. Bảng nhân 5

 6. Làm quen với phép chia. Dấu chia

 7. Phép chia 1

 8. Phép chia (tiếp theo)

 9. Bảng chia 2

 10. Bảng chia 5

 11. Số bị chia, số chia, thương

 12. Luyện tập

 13. Luyện tập chung

 14. Khối trụ - Khối cầu

 15. Thực hành lắp ghép, xếp hình khối

 16. Ngày - giờ

 17. Giờ - Phút

 18. Ngày - Tháng

 19. Luyện tập chung (trang 38)

 20. Em ôn lại những gì đã học

CHƯƠNG 4: CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000. PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 1000

 1. Các số trong phạm vi 1000

 2. Các số có ba chữ số

 3. Các số có ba chữ số (tiếp theo)

 4. So sánh các số có ba chữ số

 5. Luyện tập

 6. Luyện tập chung (trang 56)

 7. Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000

 8. Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000

 9. Luyện tập (trang 62)

 10. Mét

 11. Ki-lô-mét

 12. Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 1000

 13. Luyện tập (trang 70)

 14. Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 1000

 15. Luyện tập

 16. Luyện tập chung

 17. Luyện tập chung

 18. Thu thập - Kiểm đếm

 19. Biểu đồ tranh

 20. Chắc chắn - Có thể - Không thể

 21. Em ôn lại những gì đã học trang 84

 22. Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 1000

 23. Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 1000 (tiếp theo)

 24. Ôn tập về hình học và đo lường

 25. Ôn tập về một số yếu tố thống kê và xác suất

 26. Ôn tập chung


 Link Google Drive tải file đầy đủ, miễn phí

GIÁO ÁN - KẾ HOẠCH BÀI DẠY

BỘ 1                               BỘ 2                                 BỘ 3


BỘ 4                                BỘ 5


BÀI GIẢNG - POWERPOINT


Nguồn: ST và chia sẻ miễn phí

Nếu khi tải tài liệu bị lỗi, hãy liên hệ admin tại mục LIÊN HỆ-HỖ TRỢ trên website để được cập nhật/fix lỗi link tải mới.

Tài liệu được chia sẻ miễn phí tại: https://www.khotailieuonthi247.com/

Previous Post Next Post