Phiếu góp ý SGK lớp 8 năm 2023 - 2024 bộ kết nối tri thức tất cả các môn

 Phiếu góp ý SGK lớp 8 năm 2023 - 2024 bộ kết nối tri thức (Tất cả các môn) . Phiếu góp ý Sách giáo khoa lớp 8 bộ sách kết nối tri thức. Phiếu góp ý các môn sách giáo khoa lớp 8 năm học 2022 - 2023. Mẫu phiếu góp ý bộ sách giáo khoa lớp 8 kết nối tri thức năm học 2022-2023.Khotailieuonthi247.com tổng hợp và chia sẻ miễn phí đến thầy cô Phiếu góp ý Sách giáo khoa lớp 8 bộ sách ckết nối tri thức tất cả các môn để chuẩn bị chi việc đưa vào sử dụng sách giáo khoa lớp 8 cánh diều chương trình mới.

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA

Môn: Toán ; Lớp: 8

Họ tên: ………………….…………….
Đơn vị công tác:………………………

Nội dung góp ý: Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Tên bài

Trang,

dòng

Nội dung

hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lý do đề xuất

Cộng trừ nhân đa thức

12/4

Hoạt động 2

Thay hoạt động khác bằng một hoạt động dễ hiểu hơn

Khó

Chia đa thức cho đơn thức

14/14

Kiến thức trọng tâm

Bỏ cách viết


Nhầm lẫn với phân thức

Hiệu hai bình phương, bình phương một tổng hay một hiệu

30/7

Định nghĩa hằng đẳng thức

Bỏ

Mang tính hàn lâm cao

Luyện tập chung

41/4

Ví dụ a

Thay bằng bài tập đơn giản hơn

Khó

Phân tích đa thức thành nhân tử

44/1

Mục 2 và Mục 3

Thay đổi thứ tự

phân tích đa thức thành nhân tử bằng  phương pháp dùng hằng đẳng thức trước phương pháp nhóm

Phù hợp với thực tế của giải bài tập


 

TRƯỜNG THCS……….


TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI

 

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8

MÔN/PHÂN MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ

(NXB Giáo dục- Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống)

 

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

 

 

 

 

Bài 2: Địa hình Việt Nam

Trang 108, dòng 1

“+ Vùng biển và thềm lục địa chịu tác động bởi các thiên tai như bão, ….”

+ Hạn chế: Vùng biển và thềm lục địa chịu tác động bởi các thiên tai như bão, sạt lở bờ biển, xâm nhập mặn …

- Thêm cụm từ “Hạn chế” để bố cục trình bày đồng nhất với 2 nội dung phía trên là: “Khai thác kinh tế ở khu vực đồi núi” và “Khai thác kinh tế ở khu vực đồng bằng.”

- Sử dụng cụm từ “các thiên tai” vì thế nên lấy ví dụ nhiều hơn 1.

 

 

 

 

 

Bài 3: Khoáng sản Việt Nam

1. Đặc điểm chung của khoáng sản Việt Nam

(Trang 109)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- “Trên lãnh thổ Việt Nam đã thăm dò được hơn 60 loại khoáng sản khác nhau như khoáng sản: năng lượng, kim loại, phi kim loại.”

 

 

 

 

- Nội dung mục “Em có biết?”

 

- Nên lấy ví dụ về các loại khoáng sản chủ yếu của Việt Nam như: than, dầu mỏ, khí tự nhiên, Bô-xit, sắt, Apatit, đá vôi, ….

 

 

 

 

- Nên bổ sung thêm công dụng của từng nhóm khoáng sản.

 

 

 

 

- Đưa nội dung các mỏ khoáng sản ở cuối mục 1 vào .

- Cách dùng từ chưa thống nhất: Trong cùng trang nhưng “khoáng sản: năng lượng, kim loại, phi kim loại” được lấy ví dụ minh họa cho “loại khoáng sản”; còn trong mục “Em có biết?” lại là ví dụ minh họa cho “Nhóm khoáng sản”.

- Việc nêu công dụng của từng nhóm khoáng sản sẽ giúp HS hiểu rõ hơn về cách phân loại và ý nghĩa của từng nhóm khoáng sản.

- Để làm rõ hơn cách phân loại theo nguồn gốc hình thành.

 

 

Bài 6: Thủy văn Việt Nam

1. Sông ngòi

a) Đặc điểm chung

- Dòng 13

 

 

 

“Do có nguồn cung cấp nước dồi dào nên Việt Nam có tới 2360 con sông có chiều dài trên 10 km”

 

 

 

Nước ta có 2360 con sông có chiều dài trên 10 km.

Số lượng và chiều dài của các con sông phụ thuộc vào nhiều yếu tố ( ví dụ như khí hậu, địa hình…), không phải chỉ do nguồn cung cấp nước quyết định.

 

…..., ngày 12 tháng 11 năm 2022

      GIÁO VIÊN

 

 

 

 

  

 

 

 


Phụ lục 2. Phiếu góp ý bản mẫu sách giáo khoa lớp 8

 

PHÒNG GD&ĐT…..


TRƯỜNG THCS …….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8

MÔN: GDCD – Bộ KNTT

                                                         

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Bài 1: Tự hào về truyền thống dân tộc Viết Nam

Không

Không

Không

Không

Bài 2: Tôn trọng sự đa dang của các dân tộc Việt Nam

Không

Không

Không

Không

Bài 3: Lao động cần cù sáng tạo

Không

Không

Không

Không

Bài 4: Bảo vệ lẽ phải

Không

Không

Không

Không

Bài 5: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên

Trang 26

b. Sự cần thiết phải bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

 

 

 

 

 

 

 

Bổ sung thêm hình ảnh về vấn đề chặt phá rừng bừa bãi.

Qua các hình ảnh  tác động trực tiếp đến nhận thức của học sinh  từ đó học sinh thấy được trách nhiệm và tầm quan trọng của việc bảo vệ tài nguyên rừng.

Bài 6:  Xác định mục tiêu cá nhân

 

Không

Không

Không

Không

Bài 7: Phòng chống bạo lực  gia đình

Không

Không

Không

Không

Bài 8: Lập kế hoạch chi tiêu

Không

Không

Không

Không

Bài 9: Phòng ngừa tai nạn vũ khí cháy nổ và các chất độc hại

Trang 56

3.Trách nhiệm của công dân trong việc phòng ngừa vũ khí cháy nổ và các chất độchại

Bổ xung thêm hình ảnh người dân tự ý cưa bom mìm để bán sắt vụn.

HS thấy được đó là việc làm nguy hiểm cần tránh.

Bài 10: Quyền nghĩa vụ lao động của công dân

Không

Không

Không

Không

 

…..., ngày 12 tháng 11 năm 2022

 

GIÁO VIÊN

 

 

 


PHÒNG GDĐT……            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

         TRƯỜNG THCS……..                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 

 


PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8

MÔN: Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp

Người góp ý:………………….

1.     Bộ sách Kết nối tri thức

 

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Chủ đề 1

Em với nhà trường

Trang 6

Nội dung 2: Thực hành kĩ năng xây dựng và giữ gìn tình bạn ( Gồm 3 tình huống)

Đưa ra 2 tình huống ( bỏ bớt tình huống 3)

Không có đủ thời gian để hs có thể sử lí hết 3 tình huống như trong sách

Chủ đề 2:

Khám phá bản thân

Trang 16

Mục 2: Khả năng tranh biện, thương thuyết

Thay: Phát huy khả năng hùng biện

Sử dụng từ ngữ cho học sinh dễ hiểu

Chủ đề 9:

Hiểu bản thân,chọn đúng nghề

Trang 62

Mục 2: Rèn luyện, học tập theo định hướng nghề nghiệp

Bỏ bớt một số hoạt động

Quá nhiều hoạt động


Góp ý sách giáo khoa: Công nghệ 8  - Kết nối tri thức với cuộc sống

- Tác giả: Lê Huy Hoàng

- Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lý do đề xuất

Ôn tập chương V Thiết kế kỹ thuật

106,107

Sơ đồ hình quạt Quy trình thiết kế kĩ thuật.

Sơ đồ tư duy có đầy đủ các bước thiết kế rõ ràng.

Nội dung chưa thật tường minh.

Bài 17: Ngành nghề trong lĩnh vực kĩ thuật điện.

85, 86

Đặc điểm yêu cầu trong lĩnh vực kĩ thuật điện.

Cho thêm hình ảnh thực tế

Thiếu sinh động.


PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8

MÔN: Khoa học tự nhiên

Người góp ý:………………….

 

Sách giáo khoa: Khoa học tự nhiên 8 - Kết nối tri thức với cuộc sống 

- Tác giả: Vũ Văn Hùng

- Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lý do đề xuất

Bài 18

76,77

Momen lực

Giảm tải

Kiến thức nặng với học sinh đại trà

Bài 22

92

Điốt

Nên để vào phần mở rộng, giải thích tác dụng của diôt.

Đa phần học sinh không tiếp xúc với điốt, chưa có khái niệm gì về điot.

Bài 24

99

Cường độ dòng điện

Nên giới thiệu về biến trở và tác dụng của nó trước.

HS không hiểu rõ thế nào là biến trở, biến trở khác điện trở ở đâu?

Bài 27

109

Thực hành đo năng lượng nhiệt

Cấp dụng cụ thực hành cùng sách giáo khoa

Cấp dụng cụ thực hành cùng sách giáo khoa

Bài 33

140

Thực hành đo huyết áp( huyết áp kế đồng hồ)

Cấp dụng cụ thực hành cùng sách giáo khoa

Cấp dụng cụ thực hành cùng sách giáo khoa

Bài 3: Mol và tỉ khối chất khí

16,12

Giải thích khái niệm khối lượng  nguyên tử lấy 1/12 khối lượng của nguyên tử C

Nên đưa giải thích vì sao chọn nguyên tử C

HS có thể có thắc mắc mà GV không có cách giải thích chung

Bài 4

21,22

Nồng độ dung dịch

không có câu hỏi, bài tập thêm để học sinh luyện tập, vận dụng kiến thức đã học cho nhuần nhuyễn

Bài 33: Máu và cơ thể người

138

Mục 2. Chức năng hệ tuần hoàn

Hệ tuần hoàn có chức năng vận chuyển các chất dinh dưỡng, chất khí và các chất khác

 

-Mục III

1.Thiếu máu

Thiếu máu là tình trạng giảm số lượng hồng cầu hoặc huyết sắc tố.

 

Hệ tuần hoàn có chức năng vận chuyển các chất dinh dưỡng, chất khí ( oxygen và cacbondioxide)…

 

 

 

 

 

Cần đưa kiến thức cụ thể hơn

 

Cần cụ thể hơn để khắc sâu kiến thức.

 

 

 

 

 

 

 

Để HS phân biệt được  người bình thường và người bị thiếu máu

Bài 33

140

Thực hành đo huyết áp (bằng huyết áp kế đồng hồ)_

-Cho thêm tranh ảnh minh hoạ  - Cấp dụng cụ huyết áp kế kèm theo sách

HS biết được dụng cụ huyết áp kế

-Nhà trường không có thiết bị

Toàn bộ sách không có câu hỏi, bài tập thêm để học sinh gợi nhớ lại kiến thức đã học, vận dụng kiến thức đã học cho nhuần nhuyễn!


PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA

Môn: Tin học ; Lớp: 8

Họ tên:……………

Đơn vị công tác: Trường THCS……

Nội dung góp ý

1)     SGK Tin học 8 của NXB Giáo dục Việt Nam

* Bộ kết nối tri thức

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

do đề xuất

Bài 16 Tin học với nghề nghiệp

Nguyên trang 92 phần 1 Tin học giúp nâng cao hiệu quả công việc

Chưa phân tích sâu về lợi ích  của tin học trong cuộc sống

Nói rõ, cụ thể hơn về lợi ích của tin học trong việc nâng cao chất lượng cuộcsống

Thêm hình ảnh, thêm các phân tích

 

Link Google Drive tải file đầy đủ, miễn phíNguồn: Sưu tầm và chia sẻ miễn phí
Previous Post Next Post