Mẫu góp ý Sách giáo khoa lớp 4 bộ sách Cánh Diều năm học 2023-2024

Phiếu góp ý SGK lớp 4 năm 2023 - 2024 bộ Cánh diều (Tất cả các môn) . Phiếu góp ý Sách giáo khoa lớp 4 bộ sách Cánh Diều. Phiếu góp ý 6 môn sách giáo khoa lớp 4 năm học 2022 - 2023. Mẫu phiếu góp ý bộ sách giáo khoa lớp 4 Cánh diều năm học 2022-2023.Khotailieuonthi247.com tổng hợp và chia sẻ miễn phí đến thầy cô Phiếu góp ý Sách giáo khoa lớp 4 bộ sách Cánh Diều tất cả các môn để chuẩn bị chi việc đưa vào sử dụng sách giáo khoa lớp 4 cánh diều chương trình mới.

1. Góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Toán

PHỤ LỤC 3. Mẫu Phiếu góp ý bản mẫu sách giáo khoa lớp 4

(Đính kèm Công văn số 3208/SGDĐT-GDTHMN ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

Họ và tên giáo viên: …………………….

Đơn vị: Trường TH………………………..

Huyện/TX/TP :……………………………

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4
MÔN: Toán

STT

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

1

Biểu thức có chứa hai chữ

24 tập 1

Bài 2.

Mẫu

a+5xb với a=5, b= 10

Giá trị của biểu thức a+5xb với a=5 b= 10 là 5+5 x 10 = 55

Nếu a =5, b = 10 thì

a+5 x b = 5 + 5 x 10 = 55

Để cho giống cách hướng dẫn ở khám phá

2

Biểu thức có chứa ba chữ

Trang 26 tập 1

Bài 2

Mẫu

t-u x v với t = 50, u = 6, v = 8

Giá trị của biểu thức t-u x v với t = 50, u = 6, v = 8

là 50 – 6 x 8 = 2

Nếu t = 50, u = 6, v = 8 thì t-u x v = 50 – 6 x 8 = 2

Để cho giống cách hướng dẫn ở khám phá

3

Luyện tập

Trang 10 tập 2

Bài 4.Bình A và 2 bình nhỏ

Thêm kí hiệu dung tích vào 2 bình nhỏ

Sửa từ “ bình” thành từ “ ca”

Để học sinh dễ nhận biết hơn.

……. , ngày…… tháng 11 năm 2022

GIÁO VIÊN GÓP Ý

(Ghi rõ họ tên)

2. Góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Lịch sử - Địa lí

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4
MÔN: Lịch sử & Địa lí (Cánh Diều)

STT

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

1

Bài 1: Làm quen với phương tiện học tập Môn Lịch sử và địa lí

Trang 6

Hình 1: Lược đồ tự nhiên và miền núi Bắc Bộ

Bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam hoặc bản đồ địa hình phần đất liền Việt Nam

Vì bản đồ địa lí tự nhiên Việt Bam hoặc bản đồ địa hình phần đất liền Việt Nam sẽ phù hợp hơn với nội dung: Bản đồ là hình vẽ thu nhỏ của toàn bộ bề mặt Trái Đất hay một khu vực theo một tỉ lệ nhất định.

2

Chủ đề 1: Địa phương em (tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương)

Bài 2: Thiên nhiên và con người địa phương em

Trang 12

Hình 1: Bản đồ hành chính Việt Nam, năm 2021

Chỉnh sửa lại cho rõ hơn các chữ thể hiện tỉnh và thành phố

Các chữ thể hiện tỉnh và thành phố màu đỏ đậm bị nhòe nên khó đọc

3

Chủ đề 2: Trung du và miền núi Bắc Bộ

Bài 6: Một số nét văn hóa ở trung du và miền núi Bắc Bộ

Bài 9: Dân cơ và hoạt động sản xuất ở vùng đồng bằng Bắc Bộ

Trang 25/18

- Hình 8: Múa xòe Thái (Yên Bái)

- Em ấn tượng nhất điều gì về chợ phiên vùng cao

- Chỉnh màu hình cho sáng hơn

- Em hãy mô tả cảnh chợ phiên vùng cao.

- Vì hình hơi tối khó nhìn

- HS nhìn ảnh sẽ mô tả dễ hơn; Dùng từ ngữ em ấn tượng điều gì về chợ phiên vùng cao thì HS sẽ khó hiểu hơn

4

Bài 7: Đền Hùng và lễ giỗ tổ Hùng Vương

Trang 31/27

Vẽ sơ đồ thể hiện các công trình kiến trúc chính trong Quần thể Khu di tích Đền Hùng

Kể lại truyền thuyết có liên quan đến Hùng Vương mà em thích.

Vì yêu cầu vẽ sơ đồ thể hiện các công trình kiến trúc chính trong Quần thể di tích Đền Hùng là yêu cầu khó đối với HS

5

Chủ đề 3: Đồng bằng Bắc Bộ

2. Góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Khoa học

UBND HUYỆN …….CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TRƯỜNG TH ….

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4
MÔN: KHOA HỌC
Bộ sách Cánh Diều

Chủ biên:  

Người góp ý: …………………………

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Bài 3: Bảo vệ nguồn nước và một số cách làm sạch nước.

Trang 13 Hoạt động quan sát

Nêu những nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước trong các hình dưới đây?

Hỏi: Theo em nước trong các hình dưới đây đang gặp vấn đề gì? Nêu nguyên nhân

Nên để học sinh tự phát hiện ra vấn đề về nguồn nước bị ô nhiễm.

Bài 7: Sự truyền ánh sáng

Trang 30

Luyện tập - vận dụng

Nêu ví dụ về vật phát sáng và vật chiếu sáng trong lớp học của em.

Nêu ví dụ về vật phát sáng và vật chiếu sáng mà em biết.

Phạm vi và nội dung sẽ rộng hơn trong cuộc sống sẽ giúp các xác định rõ hơn khả năng hiểu bài của mình.

Bài 12:

Vật dẫn nhiệt tốt và vật dẫn nhiệt kém

Trang 49

Luyện tập - vận dụng

Vì sao trời rét chim lại xù lông

Vì sao trời rét các loài chim lại xù lông

Câu hỏi chưa bao quát

Bài 14: Nhu cầu sống của động vật và chăm sóc vật nuôi

Trang 58 - Hoạt động mở đầu

Kể tên một động vật sống dưới nước, một động vật sống trên cạn.

Kể tên các loại động vật em biết và phân loại chúng theo môi trường sống.

Phạm vi sẽ rộng hơn vì còn 1 số loài động vật sống được cả môi trường cạn và môi trường nước.

Bài 15: Nấm và một số loại nấm được dùng làm thức ăn.

Trang 63 - hoạt động Khởi động

Kể tên một số loài nấm em biết

Kể tên một số loại nấm mà em biết và cho biết em thấy những loại nấm đó ở đâu?

Nêu thêm trường hợp học sinh nhìn thấy nấm.

....
Link Google Drive tải file đầy đủ, miễn phí

Link 1


Link 2


Nguồn: Sưu tầm và chia sẻ miễn phí
Previous Post Next Post