Vở bài tập môn Khoa học tự nhiên lớp 7 cánh diều, chân trời sáng tạo, kết nối tri thức

Khotailieuonthi247.com tổng hợp và chia sẻ miễn phí đến thầy cô và các em học sinh tài liệu Vở bài tập môn Khoa học tự nhiên lớp 7 cánh diều, chân trời sáng tạo, kết nối tri thức.

Đây là tài liệu bổ ích để làm bài tập theo sách giáo khoa môn khoa học tự nhiên lớp 7 chương trình mới 2018. Tài liệu định dạng word dễ dàng chỉnh sửa, tham khảo.BÀI 1: MỞ ĐẦU

PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ NĂNG HỌC TẬP MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN  

I.     Phương pháp tìm hiểu tự nhiên

Phương pháp tìm hiểu tự nhiên là ………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

II. Kĩ năng học tập môn KHTN

Quan sát Hình 1.1 và mô tả hiện tượng xảy ra, từ đó đặt ra câu hỏi cần tìm hiểu, khám phá……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………..

Quan sát Hình 1.2, phân loại động vật có đặc điểm giống nhau rồi xếp chúng vào từng nhóm……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………

Nêu tên một số kĩ năng học tập môn KHTN?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

Hãy nêu sự khác biệt về các kĩ năng trên?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Trong kĩ năng thuyết trình, các em cần làm gì để bài thuyết trình của mình trở nên sinh động và hấp dẫn.?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

III. Một số dụng cụ đo

Dao động kí cho phép đọc được những thông tin nào?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Em hãy lựa chọn các dụng cụ đo phù hợp để đo thời gian cho mỗi hoạt động sau và giải thích sự lựa chọn đó.

a)     Một người đi xe đạp từ điểm A đến điểm B……………………………………………….

b)    Một viên bi sắt chuyển động trên máng nghiêng……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

BÀI 2: NGUYÊN TỬ

1. MÔ HÌNH NGUYÊN TỬ RUTHERFORD – BOHR

 1.Tìm hiểu sơ lược về nguyên tử

Những đối tượng nào trong Hình 2.1 ta có thể quan sát bằng mắt thường? Bằng kính lúp? Bằng kính hiển vi?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Quan sát Hình 2.2, em hãy cho biết khí oxygen, sắt và than chì có đặc điểm chung gì vể cấu tạo.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

=> Nguyên tử có kích thước ………………………., tạo nên các ……………

2: Khái quát vế mô hình nguyên tử

Theo Rutherford - Bohr, nguyên tử được cấu tạo nhưthế nào?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Quan sát Hình 2.5, hãy cho biết nguyên tửnitrogen và potassium có bao nhiêu: điện tích hạt nhân nguyên tử, lớp electron, electron trên mỗi lớp.

 

Nguyên tử nitrogen

Nguyên tử potassium

Điện tích hạt nhân nguyên tử

 

 

Lớp electron

 

 

Electron trên mỏi lớp

 

 

Tại sao các nguyên tử trung hoà về điện?

…………………………………………………………………………………………

Quan sát Hình 2.6, hãy hoàn thành bảng sau:

 

 

Số đơn vị điện tích hạt nhân

Sô' proton

Số electron trong nguyên tử

Số electron ở lớp ngoài cùng

 

 

 

 

 

Để lớp electron ngoài cùng của nguyên tử oxygen có đủ số electron tối đa thì cần thêm …….electron vào lớp vỏ ngoài cùng.

 3: Tim hiểu về khối lượng nguyên tử

Vì sao người ta thường sử dụng amu làm đơn vị khối lượng nguyên tử?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Em hãy điền vào chỗ trống các từ, cụm từ thích hợp sau để được câu hoàn chỉnh:

chuyển động

các electron

hạt nhân

điện tích dương

trung hòa về điện

vỏ nguyên tử

điện tích âm

vô cùng nhỏ

sắp xếp

 

     

Nguyên tử là hạt ….(1) và …(2)….. Theo Rutherford - Bohr, nguyên tử cấu tạo gồm 2 phần là …..(3)….. (mang …(4)….và …(5)… tạo bởi …(6)… mang …(7)…). Trong nguyên tử, các electron …(8) …. xung quanh hạt nhân và ..(9)… thành từng lớp.

 

 Vì sao nói khối lượng hạt nhân được coi là khối lượng nguyên tử?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

BÀI 3: NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC

1. NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC

Đọc thông tin trong SGK. Quan sát Hình 3.1 trong SGK.  thảo luận để trả lời câu hỏi.

?Cho biết sự khác nhau về cấu tạo giữa 3 nguyên tử hydrogen.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Vì sao 3 nguyên tử trong Hình 3.1 lại thuộc cùng một nguyên tố hoá học?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* Quan sát Hình 3.2 trong SGK.  thảo luận để trả lời câu hỏi.

? Nguyên tố nào chiếm hàm lượng cao nhất trong vỏ Trái Đất……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

? Nguyên tố nào chiếm tỉ lệ phần trăm lớn nhất trong cơ thể người.?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

=>Nguyên tố hoá học là ………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………………

 Các nguyên tử của cùng một NTHH đều có tính chất hóa học giống nhau

Các nguyên tố hóa học có vai trò rất quan trọng đối với sự sống và phát triển của con người.

2.KÍ HIỆU HÓA HỌC

 Đọc thông tin trong SGK bảng 3.1  nhận biết được tên gọi và kí hiệu một số nguyên tố hoá học.

Số

thứ tự

Tên nguyên tố

Kí hiệu

Khối lượng nguyên tử

Số

thứ tự

Tên nguyên tố

Kí hiệu

Khối lượng nguyên tử

1

Hydrogen

H

1

11

Sodium

Na

23

2

Helium

He

4

12

Magnesium

Mg

24

3

Lithium

Li

7

13

Aluminium

AI

27

4

Beryllium

Be

9

14

Silicon

Si

28

5

Boron

B

11

15

Phosphorus

P

31

6

Carbon

C

12

16

Sulfur

S

32

7

Nitrogen

N

14

17

Chlorine

CI

 

8

Oxygen

0

16

18

Argon

Ar

40

9

Fluoride

F

19

19

Potassium

K

39

10

Neon

Ne

20

20

Calcium

Ca

40

Bảng 3.1: Kí hiệu hóa học và khối lượng nguyên tử của 20 nguyên tố hóa học

1. Vì sao cần phải xây dựng hệ thống kí hiệu nguyên tố hoá học? Các kí hiệu hoá học của các nguyên tố được biểu diễn như thế nào?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Hãy cho biết, nếu quy ước tất cả kí hiệu hoá học bằng một chữ cái đầu tiên trong tên gọi các nguyên tố hoá học thì gặp khó khăn gì?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Qua tìm hiểu trong thực tế, hãy cho biết để cây sinh trưởng và phát triển tốt, ta cần cung cấp nguyên tố dinh dưỡng nào cho cây? Dựa vào Bảng 3.1, hãy viết kí hiệu hoá học các nguyên tố đó.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

=>- Kí hiệu hoá học được sử dụng để biểu diễn …… nguyên tố hoá học và chỉ
………….. nguyên tử của nguyên tố đó

Tên nguyên tố

Kíhiệuhoá học

Fluorine

 

Phosphorus

 

Argon

 

.
- Kí hiệu hoá học được biểu diễn bằng một hay hai chữ cái (chữ cái đầu tiên
viết in hoa và nếu có chữ cái thứ hai thì viết thường).

..

Link Google Drive tải file đầy đủ, miễn phí word

Previous Post Next Post