20 Đề thi ôn thi cấp tốc Đánh giá năng lực năm 2023 Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có đáp án đầy đủ

 Khotailieuonthi247.com tổng hợp và chia sẻ miễn phí đến thầy cô và các em học sinh tài liệu 20 Đề thi ôn thi cấp tốc Đánh giá năng lực năm 2023 Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có đáp án đầy đủ.

Bộ đề gồm 20 đề, với 407 trang, có cấu trúc theo đề thi minh họa Đánh gia năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ đề thi có đầy đủ đáp án, đây sẽ tài liệu bổ ích để quý thầy cô và các em học sinh tham khảo ôn luyện cho kì thi Đánh giá năng lực năm 2023 của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Dưới đây là 1 số hình ảnh của bộ đề thị:Link Google Drive tải file đầy đủ, miễn phí

Nguồn: ST

Nếu khi tải tài liệu bị lỗi, hãy liên hệ admin tại mục LIÊN HỆ-HỖ TRỢ trên website để được cập nhật/fix lỗi link tải mới.

Tài liệu được chia sẻ miễn phí tại: https://www.khotailieuonthi247.com/

Previous Post Next Post