Đề thi mẫu ôn thi Đánh giá năng lực năm 2023 Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Khotailieuonthi247.com tổng hợp và chia sẻ miễn phí đến thầy cô và các em học sinh tài liệu Đề thi mẫu ôn thi Đánh giá năng lực năm 2023 Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Đề thi gồm 16 trang, có cấu trúc theo đề thi minh họa Đánh gia năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Đề thi có đầy đủ đáp án, đây sẽ tài liệu bổ ích để quý thầy cô và các em học sinh tham khảo ôn luyện cho kì thi Đánh giá năng lực năm 2023 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Dưới đây là nội dung đề thi:

Nguồn: ST

Nếu khi tải tài liệu bị lỗi, hãy liên hệ admin tại mục LIÊN HỆ-HỖ TRỢ trên website để được cập nhật/fix lỗi link tải mới.

Tài liệu được chia sẻ miễn phí tại: https://www.khotailieuonthi247.com/

Previous Post Next Post