Kế hoạch bài dạy Tin học 7 sách Chân trời sáng tạo file word cả năm

Kế hoạch bài dạy Tin học 7 sách Chân trời sáng tạo file word cả năm

Khotailieuonthi247.com tổng hợp và chia sẻ miễn phí đến thầy cô Kế hoạch bài dạy Tin học 7 sách Chân trời sáng tạo file word cả năm.

Kế hoạch bài dạy Tin học lớp 7 sách Chân trời sáng tạo được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa lớp 7 chương trình 2018. Hy vọng sẽ giúp thầy cô có thêm ý tưởng để thiết kế bài giảng hay hơn phục vụ cho công tác giảng dạy của mình trong năm học này.CHỦ ĐỀ 1: MÁY TÍNH VÀ CỘNG ĐỒNG 
BÀI 1: THIẾT BỊ VÀO VÀ THIẾT BỊ RA (3 tiết)

 

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu

Sau bài học này, HS sẽ:

-         Biết và nhận ra được các thiết bị vào – ra có nhiều loại, hình dạng khác nhau.

-         Biết được chức năng của mỗi loại thiết bị vào – ra trong thu thập, lưu trữ, xử lí và truyền thông tin.

-         Thực hiện đúng các thao tác với các thiết bị thông dụng của máy tính.

-         Nêu được ví dụ về thao tác không đúng cách sẽ gây ra lỗi cho máy tính.

2. Năng lực

-         Năng lực chung:

·        Tự chủ và tự học: biết lắng nghe và chia sẻ ý kiến cá nhân với bạn, nhóm và GV. Tích cực tham gia các hoạt động trong lớp.

·        Giao tiếp và hợp tác: có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô.

·        Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết phối hợp với bạn bè khi làm việc nhóm, có sáng tạo khi tham gia các hoạt động tin học.

-         Năng lực tin học:

·        Kể được chức năng của các thiết bị vào – ra trong thu nhận, lưu trữ, xử lí và truyền thông tin.

·        Biết thực hiện đúng các thao tác với các thiết bị thông dụng của máy tính.

3. Phẩm chất

-         Trách nhiệm: Có ý thức đối với việc sử dụng thông tin.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Đối với giáo viên

-         SGK, SGV, SBT Tin học 7.

-         Máy tính xách tay, điện thoại thông minh, máy tính bảng (nếu có)

2. Đối với học sinh

-         SGK, SBT Tin học 7.

-         Đọc và tìm hiểu trước Bài 1.

III. PHÂN BỐ THỜI LƯỢNG

-         Tiết 1: phần Khởi động và mục 1, 2 phần Khám phá.

-         Tiết 2: mục 3 phần Khám phá và phần Luyện tập.

-         Tiết 3: phần Thực hành và phần Vận dụng.

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

TIẾT 1:

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: HS biết được các thiết bị của máy tính và chức năng của từng loại để hỗ trợ hoạt động thông tin của con người.

b. Nội dung: GV nêu nhiệm vụ; HS đọc SGK, phát biểu, thảo luận để nêu chức năng của từng thiết bị ở Hình 1 trong SGK.

c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS về chức năng của những thiết bị trong Hình 1.

d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV nhắc lại kiến thức bài cũ: Ở lớp 6, HS đã được biết mô hình hoạt động xử lí thông tin của con người gồm 3 bước cơ bản: tiếp nhận thông tin vào; xử lí, lưu trữ; đưa thông tin ra. HS cũng đã biết máy tính được chế tạo để hỗ trợ xử lí thông tin của con người với các thành phần cơ bản gồm: thiết bị vào; thiết bị xử lí, lưu trữ; thiết bị ra.

- GV gợi ý, yêu cầu HS làm việc cá nhân và trả lời câu hỏi: Em hãy cho biết chức năng của các thiết bị ở Hình 1.

- GV giới thiệu sơ lược về bộ xử lí trung tâm (CPU – Central Processing Unit), được xem như bộ não của máy tính, là bộ phận thực hiện xử lí thông tin trong máy tính.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS quan sát Hình 1, làm việc cá nhân và trả lời câu hỏi.

- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- GV mời đại diện 1-2 HS trả lời câu hỏi:

+ Chức năng của các thiết bị ở Hình 1 trong SGK là:

Ÿ Chuột, bàn phím: tiếp nhận thông tin vào;

Ÿ Màn hình, loa: đưa thông tin ra;

Ÿ CPU, ổ đĩa cứng: xử lí, lưu trữ thông tin.

- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức.

- GV dẫn dắt HS vào bài học: Để tìm hiểu kĩ hơn các thiết bị trong Hình 1 đâu là thiết bị vào, đâu là thiết bị ra, hay đâu là thiết bị vừa có chức năng vào – ra, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài học ngày hôm nay – Bài 1: Thiết bị vào và thiết bị ra

 

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 1: Thiết bị vào và thiết bị ra

a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động:

- HS biết và nhận ra được các thiết bị vào – ra có nhiều loại, hình dạng khác nhau.

- HS biết được chức năng của mỗi loại thiết bị vào – ra trong thu thập, lưu trữ, xử lí và truyền thông tin.

b. Nội dung: GV trình bày vấn đề; HS đọc thông tin SGK tr.5, 6, quan sát Hình 2, thảo luận theo nhóm và trả lời câu hỏi.

c. Sản phẩm học tập: HS nêu các loại thiết bị vào – ra, hình dạng và chức năng của từng loại.

d. Tổ chức hoạt động:

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN – HỌC SINH

DỰ KIẾN SẢN PHẨM

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu HS đọc thông tin SGK – tr.5, quan sát Hình 2 và trả lời câu hỏi:

+ Các thiết bị của máy tính được phân loại thành những khối chức năng nào?

+ Thiết bị vào, thiết bị ra được sử dụng để làm gì?

 

 

 

- GV yêu cầu HS đọc câu 1, 2 – SGK tr.6, 7, thảo luận cặp đôi và ghép tên các thiết bị với chức năng của chúng:

Câu 1: Ghép thiết bị vào ở cột bên trái với chức năng tương ứng ở cột bên phải.

Câu 2: Ghép thiết bị ra ở cột bên trái với chức năng tương ứng ở cột bên phải.

- Sau khi HS ghép xong, GV đưa ra câu hỏi:

+ Tại sao cần có nhiều loại thiết bị vào khác nhau? Bàn phím (hay chuột, micro, máy quét,…) tiếp nhận thông tin dạng nào?

+ Tại sao cần có nhiều loại thiết bị ra khác nhau? Màn hình (hay loa, máy in,…) đưa thông tin ra ở dạng nào?

- GV yêu cầu HS đọc thông tin trong SGK – tr.7 và trả lời câu hỏi:

+ Thiết bị nào thực hiện chuyển dạng thông tin thường gặp thành dãy bit? Thiết bị nào thực hiện chuyển đổi dữ liệu ở dạng dãy bit trong máy tính thành thông tin ở dạng thường gặp?

+ Tại sao ổ đĩa cứng không được coi là thiết bị vào – ra?

- GV lưu ý với HS: Một số thiết bị vào – ra như máy in, máy quét có thể thực hiện chức năng xử lí, trao đổi thông tin với máy tính.

 

- GV yêu cầu HS đọc thông tin tại mục Ghi nhớ và trả lời câu hỏi:

+ Chức năng của thiết bị vào là gì? Hãy nêu một số loại thiết bị vào và dạng thông tin tương ứng mỗi loại có thể tiếp nhận.

+ Chức năng của thiết bị ra là gì? Hãy nêu một số loại thiết bị ra và dạng thông tin tương ứng mỗi loại có thể đưa ra.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS đọc thông tin SGK tr.5-7, quan sát Hình 2, thảo luận cặp đôi và trả lời câu hỏi.

- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- GV mời đại diện HS trình bày về:

+ Dạng thông tin của các thiết bị vào – ra.

+ Các loại thiết bị vào – ra và chức năng của từng loại

- GV mời đại diện HS khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức và kết luận

- GV chuyển sang nội dung mới.

1. Thiết bị vào và thiết bị ra

* Hoạt động 1: Đọc (và quan sát)

- Các thiết bị của máy tính được phân loại thành 4 khối chức năng chính: thiết bị vào, bộ xử lí trung tâm (CPU – Central Processing Unit), bộ nhớ, thiết bị ra.

- Thiết bị vào được dùng để tiếp nhận thông tin vào như bàn phím, chuột, micro, máy quét,…

- Thiết bị ra được sử dụng để đưa thông tin ra như màn hình, máy in, loa, máy chiếu,…

* Hoạt động 2: Làm

Câu 1: 1 – e, 2 – c, 3 – a, 4 – b, 5 – d.

Câu 2: 1 – c, 2 – d, 3 – a, 4 – b.

- Cần có nhiều loại thiết bị vào – ra để tiếp nận thông tin ở những dạng khác nhau vào máy tính và đưa thông tin từ máy tính ra ở những dạng khác nhau.

+ Thiết bị vào:

Ÿ Bàn phím tiếp nhận thông tin ở dạng chữ (văn bản).

Ÿ Chuột tiếp nhận thông tin ở dạng chữ (văn bản, con số).

Ÿ Micro tiếp nhận thông tin ở dạng âm thanh.

Ÿ Máy quét tiếp nhận thông tin ở dạng hình ảnh.

+ Thiết bị ra:

Ÿ Màn hình đưa thông tin ra ở dạng hình ảnh, chữ (văn bản, con số).

Ÿ  Loa: đưa thông tin ra ở dạng âm thanh.

Ÿ  Máy in: đưa thông tin ra ở dạng hình ảnh, chữ.

Ÿ  Máy chiếu: đưa thông tin ra ở dạng chữ, hình ảnh.

 

* Hoạt động 3: Đọc (và quan sát)

- Thiết bị vào thực hiện chuyển dạng thông tin thường gặp thành dữ liệu số (dãy các bit) và đưa vào trong máy tính.

- Thiết bị ra thực hiện chuyển đổi dữ liệu ở dạng dãy bit trong máy tính thành thông tin ở dạng thường gặp.

- Ổ đĩa cứng, thẻ nhớ, đĩa DVD,… không được voi là thiết bị vào – ra là vì chúng không thực hiện chức năng chuyển đổi dạng thông tin.

* Hoạt động 4: Ghi nhớ

- Có nhiều loại thiết bị vào như bàn phím, chuột, màn hình cảm ứng, micro, máy quét,… tiếp nhận thông tin vào ở những dạng khác nhau như văn bản, âm thanh, hình ảnh, tiếp xúc, chuyển động.

- Có nhiều loại thiết bị như màn hình, loa, máy in, máy chiếu,… để đưa thông tin ra ở những dạng khác nhau như văn bản, âm thanh, hình ảnh.

 

Hoạt động 2: Sự đa dạng của thiết bị vào – ra

a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động:

- HS biết được các thiết bị vào – ra được thiết kế đa dạng, phù hợp với nhu cầu sử dụng khác nhau của con người.

- HS biết thêm một số loại thiết bị vào – ra ngoài các loại thiết bị đã tìm hiểu ở mục 1.

- HS biết được một số thiết bị số có thể thực hiện lưu trữ, xử lí thông tin, trao đổi thông tin với máy tính.

b. Nội dung: GV trình bày vấn đề; HS đọc thông tin SGK – tr.7, 8, quan sát Hình 3-8 và trả lời câu hỏi. 

....

Link Google Drive tải file đầy đủ, miễn phí

Nguồn: ST

Nếu khi tải tài liệu bị lỗi, hãy liên hệ admin tại mục LIÊN HỆ-HỖ TRỢ trên website để được cập nhật/fix lỗi link tải mới.

Tài liệu được chia sẻ miễn phí tại: https://www.khotailieuonthi247.com/

Previous Post Next Post