Kho sáng kiến kinh nghiệm mầm non 4-5 tuổi [Phần 6] năm học 2023-2024

 

Dưới đây là link tải Kho sáng kiến kinh nghiệm mầm non 4-5 tuổi [Phần 6], tài liệu luôn được cập nhật liên tục trên Website.

Skkn được cập nhật đến năm học 2023-2024

Chúc các bạn tìm được sáng kiến kinh nghiệm như ý!

 1. skkn một số biện pháp lồng ghép phương pháp STEM vào lĩnh vực phát triển nhận thức cho trẻ 4 5 tuổi 
 2. skkn phát triển tư duy cho trẻ 4 5 tuổi bằng các trò chơi từ nguyên vật liệu mở 
 3. skkn một số biện pháp phát triển tính tích cực vận động trong hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ 4– 5 tuổi 
 4. SKKN một số biện pháp tạo hứng thú cho trẻ tham gia tích cực hoạt động góc ở lớp chồi tại trường mầm non 
 5. skkn một số giải pháp giúp trẻ 4 – 5 tuổi phát triển ngôn ngữ thông qua các hoạt động 
 6. skkn một số giải pháp giáo dục trẻ 4 5 tuổi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại trường mầm non 
 7. skkn một số biện pháp giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ 4 tuổi trường mầm non (2021) 
 8. skkn một số biện pháp giúp trẻ 4 5 tuổi tích cực tham gia hoạt động khám phá trong mùa dịch 
 9. skkn một số biện pháp giáo dục vệ sinh cá nhân cho trẻ 4 5 tuổi ở trường mầm non trong mùa dịch 
 10. skkn một số biện pháp giúp trẻ 4 5 tuổi phát huy khả năng sáng tạo trong hoạt động tạo hình tại nhà 
 11. skkn một số biện pháp phối hợp với phụ huynh đảm bảo an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ 4 5 tuổi trong thời gian ở nhà nghỉ dịch covid 19 (2022) 
 12. skkn skkn ứng dụng sản phẩm “vòng quay kì diệu” vào các hoạt động vui chơi, học tập cho trẻ 4 5 tuổi 
 13. skkn Một số biện pháp phòng chống dịch bệnh cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi ở trường mầm non 
 14. skkn thông qua trò chơi dân gian hình thành kỹ năng đoàn kết, hợp tác, giao lưu cho trẻ mẫu giáo 4 5 tuổi 
 15. skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động khám phá cho trẻ 4 5 tuổi ở trường mầm non 
 16. skkn một số biện pháp giúp trẻ 4 5 tuổi phát triển ngôn ngữ nói 
 17. skkn một số biện pháp giúp trẻ 4 5 tuổi phát huy tính tích cực trong hoạt động giáo dục âm nhạc 
 18. SKKNMột số biện pháp hình thành tính tự lập cho trẻ lứa tuổi mẫu giáo 4 5 tuổi 
 19. skkn một số biện pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ mẫu giáo 4 5 tuổi 
 20. skkn giáo dục trẻ khuyết tật 4 5 tuổi hòa nhập trong trường mẫu giáo (năm 2021) 
 21. skkn một số biện pháp giúp tránh tai nạn thương tích ở trường mẫu giáo cho trẻ 4 5 tuổi (năm 2021) 
 22. skkn một số biện pháp giúp trẻ 4 5 tuổi hứng thú khi làm quen với toán (năm 2021) 
 23. skkn một số biện pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ mẫu giáo 4 5 tuổi 
 24. Skkn một số biện pháp lồng ghép phương pháp stem vào lĩnh vực phát triển nhận thức cho trẻ 4 5 tuổi
 25. Skkn một số biện pháp dạy kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo nhỡ 4 5 tuổi trong mùa dịch covid19
 26. Skkn một số biện pháp giáo dục vệ sinh cá nhân cho trẻ 4 5 tuổi ở trường mầm non trong mùa dịch
 27. Skkn một số biện pháp giúp trẻ 4 5 tuổi phát huy khả năng sáng tạo trong hoạt động tạo hình tại nhà
 28. Skkn một số biện pháp giúp trẻ 4 5 tuổi tích cực tham gia hoạt động khám phá trong mùa dịch
 29. Skkn một số biện pháp phát triển cảm xúc tích cực cho trẻ 4 – 5 tuổi ở trường mầm non
 30. Skkn giải pháp giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ 4 5 tuổi” ở trường mầm non (2021)
 31. Skkn thiết kế trò chơi giúp trẻ 4 5 tuổi tích cực hoạt động ở góc học tập.
 32. Skkn một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 4 5 tuổi thông qua hoạt động dạy trẻ kể chuyện sáng tạo
 33. Skkn một số biện pháp rèn trẻ 4 5 tuổi trường mầm non biết yêu thương chia sẻ
 34. Skkn một số biện pháp nâng cao tính tích cực vận động cho trẻ mẫu giáo 4 5 tuổi
 35. Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ 4 5 tuổi
 36. Skkn một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 4 5 tuổi thông qua hoạt động dạy trẻ kể chuyện sáng tạo tại trường mầm non
 37. Skkn một số biện pháp giáo dục thói quen vệ sinh rửa tay cho trẻ mẫu giáo 4 5 tuổi
 38. Skkn một số biện pháp phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội cho trẻ 4 – 5 tuổi
 39. Skkn một số biện pháp phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mẫu giáo nhỡ 4 5 tuổi
 40. Skkn sưu tầm và thiết kế một số bài tập tình huống giúp trẻ mẫu giáo nhỡ (4 5 tuổi) bước đầu có kỹ năng bảo vệ bản thân.
 41. Skkn sáng tạo một số hoạt động khám phá khoa học cho trẻ mẫu giáo nhỡ 4 5 tuổi theo hướng đổi mới hình thức tổ chức.
 42. Skkn một số biện pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ mẫu giáo 4 5 tuổi
 43. Skkn một số biện pháp giúp trẻ mẫu giáo 4 tuổi hứng thú với trò chơi dân gian trong trường mầm non
 44. Skkn một số kinh nghiệm nâng cao chất lương giáo dục kĩ năng sống cho trẻ 4 – 5 tuổi
 45. Skkn một số biện pháp ứng dụng phương pháp motessori vào hoạt động góc cho trẻ 4 5 tuổi
 46. Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động khám khá cho trẻ 4 5 tuổi ở trường mầm non
 47. Skkn một số biện pháp giúp trẻ 4 5 tuổi phát triển toàn diện thông qua hoạt động ngoài trời
 48. Skkn một số biện pháp kích thích trẻ 4 5 tuổi hoạt động tích cực trong giờ học vẽ
 49. Skkn một số biện pháp giúp trẻ 4 5 tuổi phát triển trí tưởng tượng sáng tạo qua hoạt động tạo hình
 50. Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non 4 5 tuổi
 51. Skkn một số biện pháp góp phần rèn luyện tình cảm, thói quen và hànhvi đạo đức cho trẻ mẫu giáo 4 5 tuổi
 52. Biện pháp giáo dục hành vi kỷ luật cho trẻ mẫu giáo 4 5 tuổi thông qua chế độ sinh hoạt ở trường mầm non​
 53. Xây dựng và thử nghiệm một số biện pháp giáo dục trẻ 4 5 tuổi tôn trọng sự khác biệt tại một số trường mầm non quận 7, thành phố hồ chí minh​
 54. ứng dụng mô hình reggio emilia vào giáo dục kỹ năng tiền đọc viết có ý nghĩa cho trẻ mẫu giáo 4 5 tuổi​
 55. Skkn một số biện pháp gi¸o dục luật lệ an toàn giao thông cho 4 5 tuổi tại trường mầm non
 56. Skkn một số kinh nghiệm trong việc giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ mẫu giáo 4 5 tuổi
 57. Skkn phát triển ngôn ngữ cho trẻ 4 5 tuổi thông qua hoạt động dạy trẻ kể chuyện sáng tạo.
 58. Skkn một số kinh nghiệm lồng ghép phương pháp steam vào các hoạt động cho trẻ 4 5 tuổi ở trường mầm non
 59. Skkn một số kỹ năng, phương pháp để nâng cao chất lượng dạy trẻ làm quen với toán cho trẻ 4 5 tuổ
 60. Biện pháp giáo dục hành vi kỷ luật cho trẻ mẫu giáo 4 5 tuổi thông qua chế độ sinh hoạt ở trường
 61. Bài thuyết trình “một số biện pháp giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ 4 5 tuổi tuổi”
 62. Skkn một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo 4 5 tuổi thông qua chuyện kể ở trường mầm non
 63. Skkn một số biện pháp phát triển tính tích cực vận động trong hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ 4– 5 tuổi
 64. Skkn một số kinh nghiệm tuyên truyền và phối kết hợp với phụ huynh trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ mẫu giáo 4 5 tuổi
 65. Skkn một số biện pháp xây dựng lớp học mầm non hạnh phúc giúp trẻ 4 - 5 tuổi biết cảm nhận và chia sẻ yêu thương
 66. Skkn thiết kế trò chơi giúp trẻ 4-5 tuổi tích cực hoạt động ở góc học tập
 67. Skkn một số biện pháp phối hợp với phụ huynh đảm bảo an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ 4 - 5 tuổi trong thời gian ở nhà nghỉ dịch covid - 19 (2022)

Nếu gặp khó khăn trong quá trình xem và tải tài liệu hay cần trợ giúp LIÊN HỆ TẠI ĐÂY (CLICK TẠI ĐÂY)

Previous Post Next Post