[WORD MIỄN PHÍ] Bộ từ khóa địa lý 12 ngắn gọn ôn thi cấp tốc tốt nghiệp THPT

 Khotailieuonthi247.com tổng hợp và chia sẻ miễn phí đến thầy cô và các em học sinh Bộ từ khóa địa lý 12 ngắn gọn ôn thi cấp tốc tốt nghiệp THPT.

Tài liệu gồm 183  ý lý thuyết cô đọng ngắn gọn. Tài liệu file word dễ dàng chỉnh sửa.  1. Thế mạnh hàng đầu của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung là: Khai thác tổng  hợp tài nguyên biển, khoáng sản, rừng 

2. Ngoại thương của Nhật Bản có vai trò lớn trong nền kinh tế chủ yếu là do: Nền  kinh tế gắn bó chặt chẽ với thị trường TG 

3. Trung Quốc phát triển công nghiệp nông thôn chủ yếu dựa vào những thế mạnh:  Lực lượng lao động đông và nguyên vật liệu tại chỗ dồi dào 

4. Yếu tố chủ yếu thiếu việc làm ở đồng bằng sông Hồng : Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế  còn chậm 

5. Công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm phân bố rộng khắp Đông Nam Á là :  Nguồn nguyên liệu tại chỗ dồi dào . 

6. Yếu tố tác động chủ yếu đến sự tăng nhanh giá trị NHẬP KHẨU nước ta : Nhu  cầu của quá trình công nghiệp hoá ( nếu không có thì chọn Nhu cầu chất lượng  cuộc sống ) 

7. Kim ngạch XUẤT KHẨU nước ta tăng nhanh chủ yếu là do : Tích cực mở rộng  thị trường 

8. Khó khăn lớn nhất vào mùa khô ở đồng bằng sông Cửu Long : thiếu nước ngọt , xâm  nhập mặn lấn sâu 

9. Yếu tố chủ yếu thúc đẩy gtvt đường biển nước ta : Hội nhập toàn cầu sâu rộng 10. Nguyên nhân chủ yếu làm cho hoạt động Nuôi trồng THỦY SẢN nước ta phát  triển nhanh : Thị trường tiêu thụ ngày càng mở rộng 

11. Thế mạnh của duyên hải NTB trong phát triển gtvt biển so với BTB là : nhiều  vũng , vịnh nước sâu , gần tuyến hàng hải quốc tế 

12. Yếu tố tác động chủ yếu đến sản xuất theo hướng hàng hóa trong CHĂN NUÔI  LÀ : nhu cầu thị trường

13. Ý nghĩa chủ yếu của việc CHUYÊN MÔN HOÁ sản xuất nông nghiệp : Tạo ra  khối lượng nông sản hàng hoá lớn và chất lượng 

14. Ngành CÔNG NGHIỆP đổi mới trang thiết bị và công nghệ chủ yếu : Nâng  cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm 

15. Việc đẩy mạnh sản xuất CÂY CÔNG NGHIỆP ở Trung du và miền núi Bb gặp  khó khăn chủ yếu : Công nghiệp chế biến nông sản còn hạn chế 16. Biện pháp cấp bách nhất hiện nay để bảo vệ rừng ở TÂY NGUYÊN : Đóng  cửa rừng , ngăn chặn tình trạng phá rừng 

17. Việc phát triển các vùng CHUYÊN CANH CÂY CÔNG NGHIỆP lâu năm ở  TÂY NGUYÊN có ý nghĩa : Tạo ra tập quán sản xuất mới cho các đồng bào Tây  Nguyên 

18. Ý nghĩa chủ yếu của việc phát triển CÔNG NGHIỆP ở NÔNG THÔN  TRUNG QUỐC là : tạo nhiều việc làm và cung cấp nhiều hàng hoá

19. Nhân tố chủ yếu làm gtvt biển Nhật Bản phát triển : Nhu cầu hoạt động xuất  nhập khẩu . 

20. Nguyên nhân làm cho giá trị sản xuất công nghiệp duyên hải NTB còn thấp :  Các nguồn lực phát triển SẢN XUẤT còn chưa hội tụ đầy đủ 

...


Link Google Drive tải file đầy đủ, miễn phí

Nguồn: ST

Nếu khi tải tài liệu bị lỗi, hãy liên hệ admin tại mục LIÊN HỆ-HỖ TRỢ trên website để được cập nhật/fix lỗi link tải mới.

Tài liệu được chia sẻ miễn phí tại: https://www.khotailieuonthi247.com/


Previous Post Next Post