Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 11 các trường thpt chuyên khu vực Duyên Hải và Đồng bằng Bắc Bộ năm 2019 có đáp án file word

Khotailieuonthi247.com tổng hợp và chia sẻ miễn phí đến thầy cô và các em học sinh Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 11 các trường thpt chuyên khu vực Duyên Hải và Đồng bằng Bắc Bộ năm 2019 có đáp án file word.

Bộ đề gồm 375 trang word.

Hi vọng, với tài liệu này sẽ giúp ích cho quý thầy cô và các em học sinh có thêm tài liệu ôn luyện trong kì thi học sinh giỏi Sinh học 11 sắp tới.

 

HỘI CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN

VÙNG DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC GIANG

TỈNH BC GIANG

ĐỀ THI ĐỀ XUẤT

ĐỀ THI MÔN SINH HỌC KHỐI 11

NĂM 2019

Thời gian làm bài 180 phút

Câu 1: (2,0 điểm) Trao đổi nước và dinh dưỡng khoáng

a. Bơm proton có vai trò như thế nào trong các quá trình sau: hấp thụ khoáng, mở khí khổng, vận chuyển các chất nhờ dòng mạch rây?

b. Trong trồng trọt, có nên dùng thuốc tiêu diệt tận gốc các loại nấm ở thực vật không?  Vì sao?

c. Trong một thí nghiệm với cây trồng trong dung dịch, người ta cho một chất ức chế quang hợp tan trong nước vào dung dịch nuôi nhưng cường độ quang hợp của cây không bị giảm. Vì sao?

Câu 2: (2,0 điểm) Quang hợp

a.Trong chuỗi vận chuyển e ở pha sáng của quang hợp:

Nếu phun chất diệt cỏ parapuat sẽ ngăn vận chuyển e từ chất nhận e sơ cấp (aquinon – chlorophyl) đến FeS ở PSI. Hậu quả xảy ra đối với chuỗi vận chuyển e và với cây khi bị phun chất này như thế nào?

b. Bình thường cây quang hợp sử dụng CO2 có đồng vị C12, trong điều kiện thí nghiệm, sau một thời gian cho cây quang hợp với CO2 chứa C12 thì người ta cho cây tiếp tục quang hợp với CO2 chứa C14. Dựa vào kiến thức đã học, em hãy cho biết:

- Tín hiệu C14 trong APG và RiDP khác nhau như thế nào về mức độ và thời điểm xuất hiện? Giải thích.       

- Nếu ngừng cung cấp CO2 nhưng vẫn chiếu sáng thì APG và RiDP thay đổi như thế nào?

Câu 3: (1,0 điểm) Hô hấp

Xianua là một chất độc gây chết. Nó kết hợp với cytocrom a3 thành một phức hợp ngăn cản sự vận chuyển e đến O2. Những tác động gì xảy ra khi tế bào bị nhiễm xianua?   

Câu 4. (2,0 điểm)  Sinh sản ở thực vật + Sinh trưởng và phát triển ở thực vật

a. Một cây ngày dài ra hoa trong quang chu kỳ tiêu chuẩn 14 giờ sáng – 10 giờ tối. Nên hiểu thế nào về giá trị 10 giờ tối nói trên? Cây đó sẽ ra hoa trong các quang chu kỳ (QCK) nào sau đây?

- QCK 1: 15 giờ sáng – 9 giờ tối

- QCK 2: 10 giờ sáng – 7 giờ tối – chiếu ánh sáng đỏ

- QCK 3: 10 giờ sáng – 7 giờ tối – chiếu ánh sáng đỏ xa – 7 giờ tối

- QCK 4: 10 giờ sáng – 7 giờ tối – đỏ - đỏ xa – 7 giờ tối

- QCK 5: 10 giờ sáng – 7 giờ tối – đỏ xa – đỏ - 7 giờ tối

- QCK 6: 10 giờ sáng – 7 giờ tối – đỏ xa – đỏ - đỏ xa – 7 giờ tối

- QCK 7: 10 giờ sáng – 7 giờ tối – đỏ - đỏ xa – đỏ - 7 giờ tối.

b. Người ta tiến hành một thí nghiệm nghiên cứu sự tăng trưởng dãn dài của tế bào được cảm ứng bởi sacarôzơ bằng cách nuôi tế bào thực vật trong môi trường chứa sacarôzơ ở các giá trị nhiệt độ khác nhau, kết quả cho thấy:

Môi trường nuôi cấy không có sacarôzơ + nhiệt độ -50C

Môi trường nuôi cấy không có sacarôzơ + nhiệt độ 250C

Môi trường nuôi cấy có sacarôzơ + nhiệt độ -50C

Môi trường nuôi cấy có sacarôzơ + nhiệt độ 250C

Tế bào không tăng trưởng

Tế bào không tăng trưởng

Tế bào không tăng trưởng

Tế bào tăng trưởng nhanh chóng

Dựa vào kết quả thí nghiệm hãy dự đoán xem sacarôzơ đã kích thích sự tăng trưởng của tế bào thực vật bằng cách nào? Làm thế nào có thể kiểm tra dự đoán đó?

Câu 5: (2,0 điểm) Tiêu hóa, hô hấp động vật

a. Tại sao nói tuyến tụy là một tuyến pha? Trình bày chức năng của tuyến tuỵ trong hoạt động chuyển hoá các chất?

b. Để tối ưu hóa hiệu quả trao đổi khí thì bề mặt hô hấp phải có những đặc điểm gì? Giải thích đặc điểm cấu tạo cơ quan hô hấp của chim thích nghi với đời sống bay lượn.

Câu 6: (2,0 điểm) Tuần hoàn

Cho 4 dạng dị tật tim bẩm sinh (1 - 4) : 

...

Link Google Drive tải file đầy đủ, miễn phí

Nguồn: ST

Nếu khi tải tài liệu bị lỗi, hãy liên hệ admin tại mục LIÊN HỆ-HỖ TRỢ trên website để được cập nhật/fix lỗi link tải mới.

Tài liệu được chia sẻ miễn phí tại: https://www.khotailieuonthi247.com/

Previous Post Next Post