Skkn Tổ chức trò chơi học tập nhằm hình thành những biểu tượng về hình khối cho trẻ 5-6 tuổi

Tổ chức trò chơi học tập nhằm hình thành những biểu tượng về hình khối cho trẻ 5 6 tuổi

Chăm sóc giáo dục trẻ ở lứa tuổi mầm non là công việc vô cùng quan trọng. Nhiều công trình nghiên cứu khoa học ở Việt nam và trên thế giới đã chứng minh lợi ích lâu dài của việc can thiệp vào các năm ở tuổi mầm non là rất to lớn. Trí tuệ, tính cách và hành vi xã hội của đứa trẻ đã được hình thành. Chính trong những năm đầucủa cuộc đời con người , những can thiệp khi trẻ còn nhỏ có thể thúc đẩy các em đi học và giảm tỉ lệ bỏ học và lưu ban sau này. ngày nay giáo dục mầm non đang phát triển thro hướng đa dạng hoá các loại hình, thu hút thêm các nguồn lực trong nhân dân, tổ chức kinh tế xã hội đầu tư cho giáo dục mầm non. các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, đoàn thể nhân dân, , tổ chức kinh tế xã hội, gia đình và cá nhân đều có trách nhiệm đóng góp vào công tác chăm sóc giáo dục trẻ, tạo điều kiện cho hầu hết trẻ em trong độ tuổi mầm non được hưởng sự chăm sóc giáo dục theo khoa học. Chúng ta đang sống và làm việc trong những năm đầu của thế kỷ XXI. 


Với sự thay đổi về cơ bản, cơ cấu xã hội để tiếp thu một nền văn minh phát triển cao. Đó là nền văn minh trí tuệ, trong đó con người đứng ở vị trí trung tâm. Con người vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển kinh tế xã hội, là nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước. Trong nền văn minh ấy, trình độ phát triển cao cùng với sự bùng nổ thông tin đòi hỏi con người phải tích cực nhận thức về thế giới xung quanh và cải tạo thế giới . Một xã hội phát triển như vậy nó đòi hỏi con người phải có những phẩm chất, nhân cách phù hợp, đặc biệt phải tích cực nhận thức để cải tạo thế giới và cải tạo chính mình. Đảng đã chỉ rõ vai trò của ngành giáo dục " Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai " . Giáo dục mầm non là mắt xích đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, giáo dục mầm non có một vị trí rất quan trọng đặt nền móng cho sự phát triển toàn diện nhân cách của con người. Có thể nói sự phát triển nhân cách nói chung và kết quả học tập ở trường phổ thông, đặc biệt là ở lớp 1 phụ thuộc khá lớn vào tính tích cực nhận thức của trẻ ở lứa tuổi mầm non . 
Trong quá trình giáo dục trẻ em, việc hình thành những biểu tượng toán học sơ đẳng cho trẻ có vai trò quan trọng. Thông qua dạy trẻ làm quen với biểu tượng toán sẽ giúp trẻ hình thành phát triển năng lực, trí tuệ như cảm giác tư duy, ngôn ngữ đồng thời bồi dưỡng và phát triển khả năng chú ý, ghi nhớ, tưởng tượng . Ngoài ra dạy trẻ làm quen với toán còn nhằm chuẩn bị cơ sở về kiến thức và năng lực để giúp trẻ nhận thức được các kiến thức của môn toán ở lớp 1 .
Với trẻ lứa tuổi mẫu giáo chơi là hoạt động chủ đạo, hoạt động chơi là quyết định sự hình thành, phát triển tâm lý và nhân cách cho trẻ. Chơi là hoạt động độc lập , tự do, tự nguyện của trẻ mẫu giáo .
a/ Qua trò chơi trẻ rèn luyện được tính độc lập, sáng tạo của trẻ. Trò chơi toán học là một dạng của trò chơi học tập. Trẻ giải quyết nhiệm vụ học tập dưới hình thức chơi nhẹ nhàng, thoải mái làm trẻ dễ dàng vượt qua những khó khăn trở ngại nhất định. Trẻ tiếp nhận nhiệm vụ học tập như là nhiệm vụ chơi. Trong một chừng mực nào đó trò chơi học tập vừa là phương tiện dạy học vừa là hình thức dạy học cho trẻ. Trò chơi toán học giúp trẻ phát triển các nét, các phầm chất của tính cách, các tư duy toán học, tính độc lập, thông minh, linh hoạt, sáng tạo của trẻ . Ở trường mầm non các cô giáo dạy trẻ làm quen với biểu tượng toán bằng nhiều biện pháp và phương tiện khác nhau, trong đó trò chơi được coi là phương tiện riêng biệt không thể thiếu được trong quá trình hình thành các biểu tượng ban đầu cho trẻ. Trò chơi học tập được coi là phương tiện, là con đường thuận lợi hình thành những biểu tượng về hình dạng cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi bởi chất vui chơi học tập độc đáo của nó .
* Cơ sở thực tế : Ở một số trường mầm non nhất là các trường ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa việc hình thành các biểu tượng về khối cho trẻ mầm non còn rất hạn chế. Giáo viên chưa thấy vai trò và vị trí của nó trong việc dạy học, chưa nắm được các biện pháp tổ chức các trò chơi Toán học. Các tiết học tổ chức theo khuôn mẫu cứng nhắc, trẻ ghi nhớ một cách thụ động không phát huy được tính tích cực cho trẻ, trẻ tiếp thu bài chậm, mệt mỏi không thích hoạt động ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng học Toán ở lớp 1 sau này. Để chấm dứt tình trạng này chúng ta là những người giáo viên mầm non phải chuẩn bị cho trẻ hiểu biết về môn Toán, cần phải cải tiến các tiết học xây dựng sáng tạo các trò chơi học tập cho phù hợp với nội dung tiết học, môn học. Tổ chức tốt trò chơi nhằm hình thành những biểu tượng về hình khối cho trẻ, giúp trẻ 5 - 6 tuổi tiếp thu bài tốt hơn, giờ học sôi nổi, ít căng thẳng phù hợp với nhận thức của trẻ. Giúp trẻ mẫu giáo có những hiểu biết đầy đủ, có những tri thức và kỹ năng cần thiết để bước vào lớp 1 .

- Xuất phát từ những lý do trên tôi chọn đề tài : " Tổ chức trò chơi học tập nhằm hình thành những biểu tượng về hình khối cho trẻ 5 - 6 tuổi ".

LINK TẢI FILE WODR ĐẦY ĐỦ: XEM VÀ TẢI XUỐNG
Previous Post Next Post