[POWERPOINT] Link tải miễn phí Kho bài giảng lớp 5 tất cả các môn

 Khotailieuonthi247.com tổng hợp và chia sẻ miễn phí đến thầy cô Kho bài giảng tất cả các môn lớp 5.

Bộ bài giảng 2,5Gb, đầy đủ tất cả các môn.

Đây sẽ là nguồn tư liệu phong phú giúp thầy cô có thêm để soạn giảng cho bộ sách chương trình mới 2018.


Bộ bài giảng bao gồm:

Link tải miễn phí Bài giảng powerpoint môn Tiếng Việt lớp 5.

Link tải miễn phí Bài giảng powerpoint môn Toán lớp 5.

Link tải miễn phí Bài giảng powerpoint môn Đạo đức lớp 5.

Link tải miễn phí Bài giảng powerpoint môn Lịch sử lớp 5.

Link tải miễn phí Bài giảng powerpoint môn Địa lí lớp 5.

Link tải miễn phí Bài giảng powerpoint môn Tập làm văn lớp 5.

Link tải miễn phí Bài giảng powerpoint môn Tập đọc lớp 5.

Link tải miễn phí Bài giảng powerpoint môn Chính tả lớp 5.

Link tải miễn phí Bài giảng powerpoint môn Mĩ thuật lớp 5.

Link tải miễn phí Bài giảng powerpoint môn Luyện từ và câu lớp 5.

Link tải miễn phí Bài giảng powerpoint môn Tin học lớp 5.

Link tải miễn phí Bài giảng powerpoint môn Khoa học lớp 5.

Link tải miễn phí Bài giảng powerpoint môn Kỹ thuật lớp 5.

Link tải miễn phí Bài giảng powerpoint môn Âm nhạc lớp 5.

Link tải miễn phí Bài giảng powerpoint môn Tiếng anh lớp 5.

Link Google Drive tải file đầy đủ, miễn phí

Nguồn: ST

Nếu khi tải tài liệu bị lỗi, hãy liên hệ admin tại mục LIÊN HỆ-HỖ TRỢ trên website để được cập nhật/fix lỗi link tải mới.

Tài liệu được chia sẻ miễn phí tại: https://www.khotailieuonthi247.com/

Previous Post Next Post