Link tải Tài liệu tập huấn các môn lớp 11 Kết nối tri thức các môn

Khotailieuonthi247.com tổng hợp và chia sẻ đến thầy cô Slide Tài liệu tập huấn các môn lớp 11 Kết nối tri thức để chuẩn bị cho năm học 2023-2024.

Tài liệu Tập huấn Môn Toán lớp 11 Kết nối tri thức.

Tài liệu Tập huấn Môn Ngữ văn lớp 11 Kết nối tri thức.

Tài liệu Tập huấn Môn Tiếng anh lớp 11 Kết nối tri thức.

Tài liệu Tập huấn Môn SInh học lớp 11 Kết nối tri thức.

Tài liệu Tập huấn Môn Vật lí lớp 11 Kết nối tri thức.

Tài liệu Tập huấn Môn Hóa học lớp 11 Kết nối tri thức.

Tài liệu Tập huấn Môn Lịch sử 11 Kết nối tri thức.

Tài liệu Tập huấn Môn Địa lí lớp 11 Kết nối tri thức.

Tài liệu Tập huấn Môn Kinh tế và pháp luật lớp 11 Kết nối tri thức.

Tài liệu Tập huấn Môn Hoạt động trải nghiệm lớp 11 Kết nối tri thức.

Tài liệu Tập huấn Môn Công nghệ-Cơ khí lớp 11 Kết nối tri thức.

Tài liệu Tập huấn Môn Công nghệ-Chăn nuôi lớp 11 Kết nối tri thức.

Tài liệu Tập huấn Môn Tin học-Khoa học máy tính lớp 11 Kết nối tri thức.

Tài liệu Tập huấn Môn Tin học ứng dụng lớp 11 Kết nối tri thức.

Tài liệu Tập huấn Môn Giáo dục thể chất lớp 11 Kết nối tri thức.

Tài liệu Tập huấn Môn Âm nhạc lớp 11 Kết nối tri thức.

Link Google Drive tải file đầy đủ, miễn phí

Nguồn: ST

Nếu khi tải tài liệu bị lỗi, hãy liên hệ admin tại mục LIÊN HỆ-HỖ TRỢ trên website để được cập nhật/fix lỗi link tải mới.

Tài liệu được chia sẻ miễn phí tại: https://www.khotailieuonthi247.com/

Previous Post Next Post