Tài liệu giảng dạy và học tập môn Tiếng anh 11 Global success kết nối tri thức

Khotailieuonthi247.com tổng hợp và chia sẻ miễn phí đến thầy cô Bộ tài liệu giảng dạy và học tập môn Tiếng anh 11 Global success kết nối tri thức.

Tài liệu Tiếng anh 11 Global success được giảng dạy bắt đầu từ năm học 2023-2024 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.Tài liệu bao gồm:

- Link tải Giáo án- Kế hoạch bài dạy Tiếng anh11 global success Kết nối tri thức word

- Link tải Bài giảng - Powerpoint Tiếng anh 11global success Kết nối tri thức

- Link tải Đề kiểm tra thường xuyên, định kì, cuối kì Tiếng anh 11 global success Kết nối tri thức word: Học kì 1 Học kì 2

- Link tải Audio Tiếng anh 11 global success Kếtnối tri thức word

- Link tải Sách giáo khoa Tiếng anh 11 global success Kết nối tri thức.


Nguồn: ST

Nếu khi tải tài liệu bị lỗi, hãy liên hệ admin tại mục LIÊN HỆ-HỖ TRỢ trên website để được cập nhật/fix lỗi link tải mới.

Tài liệu được chia sẻ miễn phí tại: https://www.khotailieuonthi247.com/

Previous Post Next Post