Kho tài liệu Hoá học 11 chương trình 2018 bộ sách Cánh Diều, Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức

Khotailieuonthi247.com tổng hợp và chia sẻ miễn phí đến thầy cô, các em học sinh Kho tài liệu Hoá học 11 chương trình 2018 bộ sách Cánh Diều, Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức.

Tài liệu bao gồm:

TÀI LIỆU GIẢNG DẠY HOÁ HỌC 11 CÁNH DIỀU:

- Kế hoạch bài dạy Hoá học 11 Cánh Diều.

- Kế hoạch bài dạy Hoá học 11 Kết nối tri thức.

- Bài giảng Powerpoint bài dạy Hoá học 11 Chân trời sáng tạo..

- Bộ bài tập trắc nghiệm, tự luận Hoá học 11 Kết nối tri thức.

- Vở ghi học sinh Hoá học 11 Kết nối tri thức.

- Bộ đề kiểm tra thường xuyên, định kì, học kì 1, học kì 2 Hoá học 11 Kết nối tri thức.

Nguồn: ST


Nếu khi tải tài liệu bị lỗi, hãy liên hệ admin tại mục LIÊN HỆ-HỖ TRỢ trên website để được cập nhật/fix lỗi link tải mới.

Tài liệu được chia sẽ miễn phí tại: Khotailieuonthi247.com
Previous Post Next Post