Link tải miễn phí bộ Tài liệu môn Tiếng Anh 8 - Friends Plus bộ sách Chân trời sáng tạo

 Khotailieuonthi247.com tổng hợp, sưu tầm và chia sẻ miễn phí đến thầy cô bộ Tài liệu môn Tiếng Anh 8 - Friends Plus bộ sách Chân trời sáng tạo.Tài liệu tổng hợp các chuyên đề, giáo án, đề kiểm tra, bài giảng powerpoint, audio, video, đề cương ôn tập,... môn Tiếng Anh 8 - Friends Plus bộ sách Chân trời sáng tạo.

Tài liệu được trình bày đẹp, đầy đủ, khoa học, thuận lợi cho việc giảng dạy môn Tiếng Anh 8 - Friends Plus bộ sách Chân trời sáng tạo. của quý thầy cô.

Quý thầy cô tải theo Link Google drive dưới đây (nhấp vào tên tài liệu):

1. Link google drive tải miễn phí Audio Tiếng Anh 8 - Friends Plus bộ sách Chân trời sáng tạo: 

- Sách Student book

- Sách Workbook

2. Link google drive tải miễn phí Kế hoạch dạy học Tiếng Anh 8 - Friends Plus bộ sách Chân trời sáng tạo

3. Link google drive tải miễn phí Bài giảng điện tử powerpoint Tiếng Anh 8 - Friends Plus bộ sách Chân trời sáng tạo

4. Link google drive tải miễn phí Giáo án - kế hoạch bài dạy Tiếng Anh 8 - Friends Plus bộ sách Chân trời sáng tạo (Theo CV 5512)

5. Link google drive tải miễn phí Đề kiểm tra Tiếng Anh 8 - Friends Plus bộ sách Chân trời sáng tạo theo tưng Unit.

6. Link google drive tải miễn phí Danh sách từ vựng Tiếng Anh 8 - Friends Plus bộ sách Chân trời sáng tạo

7. Link google drive tải miễn phí đề ôn tập định kì Tiếng Anh 8 - Friends Plus bộ sách Chân trời sáng tạo

8. Link google drive tải miễn phí Đề cương ôn tập Tiếng Anh 8 - Friends Plus bộ sách Chân trời sáng tạo

9Link google drive tải miễn phí Sách giáo viên Tiếng Anh 8 - Friends Plus bộ sách Chân trời sáng tạo


Nguồn: ST và chia sẻ miễn phí


Nếu khi tải tài liệu bị lỗi, hãy liên hệ admin tại mục LIÊN HỆ-HỖ TRỢ trên website để được cập nhật/fix lỗi link tải mới.

Tài liệu được chia sẻ miễn phí tại: https://www.khotailieuonthi247.com/

Previous Post Next Post