Skkn lựa chọn và áp dụng một số bài tập nhằm phát triển sức mạnh để nâng cao thành tích chạy 100m cho nam học sinh

Tài liệu: Skkn lựa chọn và áp dụng một số bài tập nhằm phát triển sức mạnh để nâng cao thành tích chạy 100m cho nam học sinh.
Trên sở phân tích đánh giá thực trạng ảnh hưởng tố chất thể lực bản, có sức mạnh. Đối với Nam học sinh trường THPT chạy cự ly 100m, đề xuất số tập nhằm phát triển sức mạnh, lựa chọn tập phù hợp với Nam học sinh tr-ờng THPT, áp dụng học để nhằm nâng cao thành tích chạy 100m cho đối tượng nghiên cứu, góp phần nâng cao hiệu trình giảng dạy.
Để đạt được mục đích đề đề tài, xác định hai nhiệm vụ nghiên cứu sau:
- Đánh giá thực trạng việc sử dụng tập giảng dạy chạy cù ly 100m cho Nam học sinh trường THPT
- Nghiên cứu, ứng dụng số tập nhằm phát triển sức mạnh để nâng cao thành tích chạy 100m cho Nam học sinh trường THPT.
Link tải: DOWNLOAD HERE
Nếu cần hỗ trợ khi tải tài liệu, xin hãy INBOX TẠI ĐÂY.
Previous Post Next Post