Văn hóa kinh doanh tại chuỗi cửa hàng tiện lợi vinmart+ tại hà nội​

Văn hoá là giá trị cốt lõi làm nền tảng tinh thần đảm bảo sự phát triển hài hòa trong mọi lĩnh vực của xã hội loài người nói chung của mỗi quốc gia nói riêng, thì VHKD chính là cốt cách bên trong để dẫn lối cho mọi hoạt động của chủ thể kinh doanh. Biểu hiện của VHKD chính là biểu hiện ra những cốt cách tốt đẹp làm cho chủ thể kinh doanh phát triển bền vững, lâu dài. Cốt cách chƣa hoàn thiện sẽ làm chủ thể kinh doanh gặp lúng túng trong việc ra quyết định, người tiêu dùng hoài nghi và có hành vi tiêu cực. Trong cốt cách văn hóa của mỗi một chủ thể kinh doanh lại bị ảnh hƣởng sâu sắc từ bản sắc riêng của văn hóa lãnh thổ, vùng miền, nơi mà chủ thể đó hình thành. Không nằm ngoài nguyên lý đó, bản sắc VHKD của các chủ thể kinh doanh quốc tịch Việt Nam cũng luôn sẵn có và luôn tác động vào hành vi, biểu hiện, tư duy và tình cảm của từng con người trong các doanh nghiệp Việt Nam. Đặc biệt đối với cửa hàng bán lẻ, nơi mà việc giao tiếp giữa người mua và người bán theo phƣơng thức tuyền thống (offline) thì những biểu 4 hiện, hành vi, tư duy, tình cảm mang màu sắc văn hóa bản địa đã và đang mang lại sức thu hút nhất định đối với người tiêu dùng.
Luận văn tìm hiểu về những biểu hiện VHKD thuộc chuỗi cửa hàng tiện lợi VinMart+ tại Hà Nội, từ đó đưa ra những đề xuất nhằm phát huy và thay đổi những giá trị văn hóa của Việt Nam tại chuỗi cửa hàng bán lẻ này.
Link tải: DOWNLOAD HERE
Nếu cần hỗ trợ khi tải tài liệu, xin hãy INBOX TẠI ĐÂY.
Previous Post Next Post