Thiết kế hoạt động trải nghiệm toán học cho học sinh các lớp cuối cấp tiểu học

Luận văn Giáo dục tiểu học: Thiết kế hoạt động trải nghiệm toán học cho học sinh các lớp cuối cấp tiểu học.
Trong thực tế dạy học hiện nay ở trường tiểu học có tổ chức hoạt động trải nghiệm nhưng chỉ là hoạt động ngoài giờ lên lớp. Trong năm học, nhà trường kết hợp với Hội phụ huynh tổ chức cho học sinh đi tham quan, trải nghiệm ở các làng nghề, các khu du lịch sinh thái, tham quan viện bảo tàng, …. Các hoạt động trải nghiệm trong môn học, cụ thể là hoạt động trải nghiệm toán học chưa thực sự được quan tâm và đề cập đến trong kế hoạch giảng dạy của cá nhân GV, kế hoạch chung của nhà trường tiểu học. Chính vì vậy, khi học toán, HS thấy rất xa lạ, khô khan và không có hứng thú nhiều với môn học. Từ những lí do trên, chúng tôi đã lựa chọn đề tài “Thiết kế hoạt động trải nghiệm toán học cho học sinh các lớp cuối cấp tiểu học” để nghiên cứu.
Trên cơ sở nghiên cứu lí luận hoạt động trải nghiệm, trải nghiệm toán học, nội dung môn Toán các lớp cuối cấp tiểu học và thực trạng tổ chức hoạt động trải nghiệm toán học để thiết kế các hoạt động trải nghiệm toán học cho học sinh lớp 4, lớp 5 nhằm nâng cao hiệu quả dạy học môn Toán.
Link tải: DOWNLOADHERE

Previous Post Next Post