Một số kinh nghiệm trong việc quản lý hồ sơ công chức, viên chức tại Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Kiên Giang

 

📚 Tên tài liệu: Một số kinh nghiệm trong việc quản lý hồ sơ công chức, viên chức tại Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Kiên Giang

📚 Tóm tắt nội dung: Những tồn tại dễ nhận thấy nhất trong công tác quản lý hồ sơ CCVC hiện nay  là việc thất thoát tài liệu hồ sơ cá nhân, trách nhiệm của cán bộ quản lý chưa tốt và một phần do các quy định còn có những bất cập chưa thực sự phù hợp với tình hình mới. Việc thất thoát hồ sơ thường xảy ra do nhiều nguyên nhân khác nhau; việc quản lý thiếu  khoa học  nên  khi tra cứu, truy  tìm hồ sơ hết  sức  khó khãn gây ra những ảnh hưởng xấu đáng tiếc cho không chỉ cho CCVC mà còn ảnh hưởng đến công tác quản lý chung của đơn vị. Một số nơi chưa chú trọng đúng mức công tác quản lý hồ sơ CCVC nên đã dẫn đến hư hỏng do ẩm mốc, do bị nước mưa lâu ngày. 
Qua công tác kiểm tra đã phát hiện tủ đựng hồ sơ nhiều năm bị mối xông, song đã không được phát hiện kịp thời...  Việc quản lý hồ sơ CCVC còn xảy ra tình trạng thất lạc hồ sơ; sai sót, thực hiện chưa đúng quy định trong việc chuyển hồ sơ của CCVC khi chuyển công tác, nghỉ việc; mỗi cơ quan đều có mỗi kiểu quản lý hồ sơ CCVC khác nhau, chưa có được những nét định hình, thống nhất chung, nên những kiểu quản lý ấy cũng góp phần làm cho công tác quản lý hồ sơ thêm phần khó khăn khi cần tra cứu thông tin. 
Đứng trước tình hình trên, với trách nhiệm là người tham mưu cho Ban Giám hiệu trong công tác quản lý hồ sơ của CCVC, bản thân đã tìm tòi và thực hiện nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc được giao.  Để cải tiến việc quản lý hồ sơ CCVC được thực hiện một cách khoa học, đúng quy định, bản thân đã đề xuất giải pháp quản lý hồ sơ CCVC tại Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Kiên Giang.
📚 Cấp học: Cao đẳng - Trung cấp
📚 Số trang: 12
📚 Nguồn: Sưu tầm.
📚 Kiểu file: PDF
📚 Link tải: Download tại đây
Chúc bạn có được tài liệu như ý.
Previous Post Next Post