skkn một số giải pháp thực hiên xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 sau 5 năm

Tài liệu: Skkn một số giải pháp thực hiên xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 sau 5 năm
Như chúng ta đã biết Chuẩn quốc gia (CQG) về trường học được xem là thước đo đánh giá hình thức hoạt động và hiệu quả đạt được của các loại hình trường học, trên cơ sở đó để thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Đề tài được thực hiện tại trường mầm non nơi tôi đang công tác và có thể vận dụng được cho tất cả các trường mầm non trong huyện, trong tỉnh và ngoài tỉnh đang tập trung xây dựng trường mầm non đạt Chuẩn quốc gia mức độ 1 và Chuẩ n quốc gia mứ c đô ̣ 1 sau 5 năm.
Link tải: DOWNLOAD HERE
Nếu cần hỗ trợ khi tải tài liệu, xin hãy INBOX TẠI ĐÂY.
Previous Post Next Post