Xây dựng đề kiểm tra môn lịch sử và địa lí lớp 4 sử dụng trong kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh

 

📚 Tên tài liệu: Xây dựng đề kiểm tra môn lịch sử và địa lí lớp 4 sử dụng trong kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh 

📚 Tóm tắt nội dung: Công tác kiểm tra, đánh giá học sinh luôn được Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cấp lãnh đạo quan tâm và chỉ đạo sát sao. Tại phòng Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng, ngày  23/02/2017  đã  tổ  chức  tập  huấn  thông  tư  số  22/2016/TT-BGDĐT  cho  cán  bộ quản lí, giáo viên các trường tiểu học. Ngày 22/04/2017, bộ phận chuyên môn trường tiểu học Hòa Phú - Đà Nẵng cũng đã tổ chức thành công buổi tập huấn nâng cao năng lực ra đề kiểm tra định kì các môn học theo thông tư 22/2016/TT-BGDĐT cho toàn thể giáo viên nhà trường.  

Mặc dù đã được tập huấn, chuyên đề nhiều về công tác ra đề song phần lớn với môn Toán, Tiếng Việt giáo viên thực hiện tương đối nhuần nhuyễn, còn một số môn học ít tiết như Lịch sử và Địa lí, Khoa học,…giáo viên còn lúng túng, chưa biết cách lập ma trận trước khi ra đề, kĩ năng xây dựng câu hỏi và đề kiểm tra định kì chưa đúng các mức  độ  và  tỉ  lệ  theo  quy  định.  Nội  dung  kiến  thức  và  hình  thức  các  câu  hỏi  trắc nghiệm khách quan chưa phong phú, đa dạng.   

Chính vì những lí do trên, chúng tôi đã lựa chọn đề tài “Xây dựng đề kiểm tra môn Lịch sử và Địa lí lớp 4 sử dụng trong kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh” làm đề tài nghiên cứu.

📚 Cấp học: Tiểu học - Lớp 4
📚 Số trang: 107
📚 Nguồn: Sưu tầm.
📚 Kiểu file: PDF
📚 Link tải: Download tại đây
Chúc bạn có được tài liệu như ý.
Previous Post Next Post