Cambridge Super Minds 7 Levels Full Sets

Bộ sách này bao gồm 7 mức độ dành cho các em học sinh cấp tiểu học. Được soạn thảo nhằm giúp các con phát triển tư duy ngôn ngữ tiếng Anh một cách toàn diện, thông qua cách dạy học sinh phát triển tư duy sáng tạo.
Cùng các câu chuyện và các bài học liên quan đến cuộc sống hàng ngày. Nhằm tạo cho các em sự tự tin, hoàn thiện nhân cách phẩm chất, tăng vốn hiểu biết, cũng như kỹ năng sống của các con chứ không đơn thuần là dạy ngôn ngữ.
Để đảm bảo phát triển Cân bằng 4 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết tiếng Anh, các bài học của Super Minds dù ở bất cứ kỹ năng ngôn ngữ nào cũng đều được dạy theo một hệ thống ngữ pháp có kiểm soát cẩn thận. Học sinh luôn luôn được tiếp xúc với từ mới, cấu trúc câu mới, trong ngữ cảnh thực nhằm tạo ra một vốn ngôn ngữ đủ để giao tiếp ở từng trình độ.
NẾU CẦN MUA TÀI LIỆU HÃY INBOX TẠI ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ.
Bộ giáo trình bao gồm: Các file giáo trình ebook, học dễ dàng trên máy tính, điện thoại hoặc in ra thành sách theo nhu cầu.
Student's Book + Workbook + Teacher's Book + Audio CDs + DVD MultiROM
01 Cambridge - Super Minds 1 Flashcards.pdf 
02 Cambridge - Super Minds 1 Grammar Excerpt Activity.pdf 
03 Cambridge - Super Minds 1 Grammar Practice Book.pdf 
04 Cambridge - Super Minds 1 Grammar Teacher's Notes.zip 
05 Cambridge - Super Minds 1 Parents Notes Home-School Resources.pdf 
06 Cambridge - Super Minds 1 Student's Book CD1.rar 
07 Cambridge - Super Minds 1 Student's Book CD2.rar 
08 Cambridge - Super Minds 1 Student's Book CD3.rar
09 Cambridge - Super Minds 1 Student's Book.pdf 
10 Cambridge - Super Minds 1 Teacher's Book.pdf 
11 Cambridge - Super Minds 1 Teacher's Resource Book CD.rar 
12 Cambridge - Super Minds 1 Teacher's Resource Book.pdf 
13 Cambridge - Super Minds 1 Test Generator Assessment CD-ROM.zip 
14 Cambridge - Super Minds 1 Tests.7z 
15 Cambridge - Super Minds 1 Workbook.pdf 
16 Cambridge - Super Minds 2 Flashcards.rar
17 Cambridge - Super Minds 2 Grammar Practice Book.pdf
18 Cambridge - Super Minds 2 Grammar Teacher's Notes.zip 
19 Cambridge - Super Minds 2 Parents Notes Home-School Resources.pdf 
20 Cambridge - Super Minds 2 Student's Book CD1.rar 
21 Cambridge - Super Minds 2 Student's Book CD2.rar
22 Cambridge - Super Minds 2 Student's Book CD3.rar 
23 Cambridge - Super Minds 2 Student's Book.pdf 
24 Cambridge - Super Minds 2 Teacher's Book.pdf 
25 Cambridge - Super Minds 2 Teacher's Resource Book CD.7z 
26 Cambridge - Super Minds 2 Teacher's Resource Book.pdf 
27 Cambridge - Super Minds 2 Test Generator Assessment CD-ROM.zip 
28 Cambridge - Super Minds 2 Tests.7z 
29 Cambridge - Super Minds 2 Worbook.pdf 
30 Cambridge - Super Minds 3 Grammar Practice Book.pdf 
31 Cambridge - Super Minds 3 Grammar Teacher's Notes.zip
32 Cambridge - Super Minds 3 Student's Book CD1.rar 
33 Cambridge - Super Minds 3 Student's Book CD2.rar 
34 Cambridge - Super Minds 3 Student's Book CD3.rar 
35 Cambridge - Super Minds 3 Student's Book.pdf 
36 Cambridge - Super Minds 3 Teacher's Book.pdf 
37 Cambridge - Super Minds 3 Teacher's Resource Book CD.7z 
38 Cambridge - Super Minds 3 Teacher's Resource Book.pdf 
39 Cambridge - Super Minds 3 Test Generator Assessment CD-ROM.zip 
40 Cambridge - Super Minds 3 Tests.7z 
41 Cambridge - Super Minds 3 Workbook.pdf 
42 Cambridge - Super Minds 4 Grammar Practice Book.pdf 
43 Cambridge - Super Minds 4 Grammar Teacher's Notes.zip
44 Cambridge - Super Minds 4 Parents Notes Home-School Resources.pdf 
45 Cambridge - Super Minds 4 Student's Book CD1.7z 
46 Cambridge - Super Minds 4 Student's Book CD2.7z 
47 Cambridge - Super Minds 4 Student's Book CD3.7z 
48 Cambridge - Super Minds 4 Student's Book.pdf 
49 Cambridge - Super Minds 4 Teacher's Book.pdf 
50 Cambridge - Super Minds 4 Teacher's Resource Book CD.7z 
51 Cambridge - Super Minds 4 Teacher's Resource Book.pdf 
52 Cambridge - Super Minds 4 Test Generator Assessment CD-ROM.zip 
53 Cambridge - Super Minds 4 Tests.rar 
54 Cambridge - Super Minds 4 Workbook.pdf 
55 Cambridge - Super Minds 5 Grammar Practice Book.pdf 
56 Cambridge - Super Minds 5 Grammar Teacher's Notes.zip 
57 Cambridge - Super Minds 5 Parents Notes Home-School Resources.pdf 
58 Cambridge - Super Minds 5 Student's Book CD1.rar 
59 Cambridge - Super Minds 5 Student's Book CD2.rar 
60 Cambridge - Super Minds 5 Student's Book CD3.rar 
61 Cambridge - Super Minds 5 Student's Book CD4.rar 
62 Cambridge - Super Minds 5 Student's Book.pdf 
63 Cambridge - Super Minds 5 Teacher's Book.pdf 
64 Cambridge - Super Minds 5 Teacher's Resource Book.pdf 
65 Cambridge - Super Minds 5 Test Generator Assessment CD-ROM.zip 
66 Cambridge - Super Minds 5 Workbook.pdf 
67 Cambridge - Super Minds 6 Grammar Practice Book.pdf 
68 Cambridge - Super Minds 6 Grammar Teacher's Notes.zip 
69 Cambridge - Super Minds 6 Parents Notes Home-School Resources.pdf 
70 Cambridge - Super Minds 6 Student's Book CD1.7z 
71 Cambridge - Super Minds 6 Student's Book CD2.7z 
72 Cambridge - Super Minds 6 Student's Book CD3.7z 
73 Cambridge - Super Minds 6 Student's Book CD4.7z
74 Cambridge - Super Minds 6 Student's Book.pdf 
75 Cambridge - Super Minds 6 Teacher's Book.pdf 
76 Cambridge - Super Minds 6 Teacher's Resource Book CD.7z 
77 Cambridge - Super Minds 6 Teacher's Resource Book.pdf 
78 Cambridge - Super Minds 6 Test Generator Assessment CD-ROM.zip 
79 Cambridge - Super Minds 6 Workbook.pdf 
80 Cambridge - Super Minds Placement Test Teacher Notes.pdf 
81 Cambridge - Super Minds Placement Test.pdf 
82 Cambridge - Super Minds Starter Flashcards.rar 
83 Cambridge - Super Minds Starter Student's Book CD1.7z 
84 Cambridge - Super Minds Starter Student's Book CD2.7z 
85 Cambridge - Super Minds Starter Student's Book.pdf
86 Cambridge - Super Minds Starter Teacher's Book.pdf 
87 Cambridge - Super Minds Starter Teacher's Resource Book.pdf 
88 Cambridge - Super Minds Starter Workbook.pdf 
Previous Post Next Post