Kho thư viện bảng viết dùng trong dạy học online

Kho tài liệu ôn thi 247 chia sẻ đến quý thầy cô kho thư viện bảng viết gồm 3 dạng: PPT, pdf, hình ảnh để hỗ trợ nhu cầu sử dụng đa dạng của quý thầy cô.
- Viết trực tiếp trên Powerpoint.
- Chèn file ảnh vào các phần mềm dạy học,...
- Chèn file pdf vào các phần mềm,...

Bảng đen đứng, ngang, ô ly, 4 ô ly dành cho giáo viên tiểu học:


Bảng xanh đứng, ngang, ô ly, 4 ô ly dành cho giáo viên tiểu học:
Bảng trắng đứng, ngang, ô ly, 4 ô ly dành cho giáo viên tiểu học:Thầy cô tải theo link sau:


Previous Post Next Post