Biện pháp giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho học sinh tiểu học

     


    Trong chương trình giáo dục Tiểu học hiện nay, bên cạnh việc dạy học các môn học thì việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh cũng có vai trò vô cùng quan trọng. Giáo dục kỹ năng sống giúp các em có những trải nghiệm hiệu quả nhất, giúp giải quyết hoặc đáp ứng các nhu cầu cụ thể trong suốt quá trình học tập, sinh hoạt của các em. Nó giúp các em có khả năng thích nghi và thực hiện những hành động tích cực hóa đáp ứng các nhu cầu cụ thể của cuộc sống hiện đại. 

        Ở Việt Nam, kỹ năng sống đã và đang được mọi người quan tâm, tuy nhiên trong nhà trường chủ yếu học sinh vẫn chỉ được dạy kỹ năng học tập và chính trị, còn việc giáo dục kỹ năng sống chưa được quan tâm nhiều. Do đó các em được ví như những “ chú gà công nghiệp” trở nên thụ động và thiếu kỹ năng khi phải đối mặt với thực tiến cuộc sống và chỉ khi có những vụ việc đáng tiếc xảy ra người ta mới thấy được tầm quan trọng của việc trang bị cho trẻ những kỹ năng sống cần thiết đó. 

        Đặc biệt trong thời gian qua, tình trạng xâm hại tình dục trẻ em có xu hướng gia tăng và diễn biến phức tạp, gây bức xúc, nhức nhối trong dư luận xã hội.

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, trẻ em bậc tiểu học là nhóm đối tượng dễ bị kẻ xấu xâm hại tình dục nhất, rất nhiều vụ học sinh tiểu học bị xâm hại tình dục đã được báo chí phanh phui. Thông qua các vụ việc mới thấy được rằng các em thiếu kỹ năng xử lí và bài học lớn được rút ra đó là việc cấp thiết phải làm là trang bị kỹ năng phòng chống bị xâm hại tình dục cho trẻ em nói chung và học sinh Tiểu học nói riêng là rất quan trọng.

        Vì lí do trên, tôi la chn nghiên cứu đề tài: “Bin pháp giáo dc kỹ năng phòng chng xâm hi tình dc cho hc sinh tiu học” nhằm giúp các em hiểu biết về xâm hại tình dục và có những kỹ năng cần thiết về phòng tránh bị xâm hại tình dục cho chính mình.
Mục địch:  Xây dựng biện pháp giáo dục kỹ năng phòng chống bị xâm hại tình dục cho học sinh tiểu học nhằm giúp các em nâng cao hiểu biết và chủ động phòng chống xâm hại tình dục cho chính mình.
Link Tải: Tải xuống


Previous Post Next Post