Skkn một số kinh nghiệm dạy học và quản lí học sinh online tại trường THPT

 Dịch viêm phổi cấp Covid-19 buộc ngành giáo dục phải cho học sinh nghỉ học dài ngày, bị động và các hoạt động học bị gián đoạn. Qua đó, cũng cho thấy việc tương tác giữa giáo viên và học sinh lâu nay còn lỏng lẻo, mang nặng tính truyền thống, chưa tận dụng hết nguồn công nghệ đang có. Với mục đích chia sẻ lại với thầy cô một vài kinh nghiệm trong việc giao nhiệm vụ và quản lí học sinh online, trước hết là để vận dụng trong thời gian nghỉ dịch và lâu dài hơn là việc dạy học và quản lí học sinh online nhằm làm tăng hiệu quả dạy học, tôi xin chia sẻ lại với quí thầy cô chuyên đề “Một số kinh nghiệm dạy học và quản lí học sinh online tại trường Trung học phổ thông”

Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài.

 - Chia sẻ những kinh nghiệm giúp giáo viên: 

+ Quản lí học sinh thông qua mạng xã hội. 

+ Giao nhiệm vụ online 

+ Dạy học online 

+ Kiểm tra, chấm trả bài online 

+ Tạo trò chơi online. 

- Đề xuất cách phối hợp quản lí học sinh online

Link tải: Tải xuống

Previous Post Next Post