Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động làm quen với toán cho trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi

 
Như biết, mục tiêu chương trình Giáo dục Mầm non giúp trẻ phát triển toàn diện lĩnh vực (thể chất, nhận thức, ngơn ngữ, tình cảm- xã hội thẩm mĩ). Trong đó, lĩnh vực phát triển nhận thức cho trẻ Mầm non lĩnh vực có vai trị vơ quan trọng, đóng góp phần quan trọng việc giúp trẻ phát triển toàn diện để đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước giai đoạn. Hơn nữa, đặc điểm nhận thức trẻ lứa tuổi mầm non “Học mà chơi, chơi để học”,và hoạt động chủ đạo trẻ lứa tuổi hoạt động vui chơi. Vì vậy, việc cho trẻ làm quen với biểu tượng toán sơ đẳng hoạt động nhằm giúp trẻ phát triển mạnh mẽ mặt nhận thức Trẻ mẫu giáo 4- tuổi độ tuổi phát triển mạnh thể chất, nhận thức tinh thần.

Ở lứa tuổi này, ngơn ngữ nói phát triển, trẻ thích nghe, nhìn, khám phá… tất thứ giới xung quanh. Vì với trẻ mầm non, việc cho trẻ làm quen với toán học giúp trẻ có kiến thức giới xung quanh, có nhu cầu mở rộng vốn hiểu biết tính chất, đặc điểm vật, tượng như: hình dạng, màu sắc, kích thước, số lượng, chữ số, vị trí xếp chúng khơng gian, phía thể, đồ vật. Vốn tri thức sở để trẻ giải tình sống sinh hoạt hàng ngày, giúp trẻ tham gia vào hoạt động khác trường mầm non cách phong phú đa dạng. Để việc cho trẻ Mẫu giáo 4-5 tuổi làm quen với toán đạt hiệu mong muốn khơng thể thiếu vai trị người lớn xung quanh trẻ, đặc biệt vai trò người giáo viên mầm non. Nhiệm vụ cô giáo giúp trẻ nhận biết mở rộng vốn tri thức toán học, làm thoả mãn nhu cầu nhận thức trẻ. Dạy trẻ biết xếp, biết đếm, nhận biết hình dạng vật sống. Tuy nhiên, thực tế để làm tốt điều việc không dễ dàng trình thực hoạt động dạy trẻ làm quen với tốn, giáo mầm non thường gặp phải khơng khó khăn nhiều không mang lại hiệu giảng dạy cho trẻ.

Làm quen với toán sáu hoạt động học có chủ đích độ tuổi mẫu giáo 4- tuổi. Đây hoạt động trẻ hứng thú học tổ chức tốt. Nhưng thực tế, tổ chức hoạt động làm quen với tốn cho trẻ mẫu giáo 4- tuổi cịn chưa đạt hiệu mong muốn. Bởi vì, trình tổ chức tiết học nhiều giáo viên chưa linh hoạt cách tổ chức, đồ dùng phục vụ cho hoạt động nghèo nàn, phương tiện phục vụ cho hoạt động chưa phong phú, chưa phát huy tối đa tính tích cực trẻ, hình thức tổ chức cịn khn mẫu, cứng nhắc. Bên cạnh đó, nhiều bậc phụ huynh cịn chưa coi trọng việc dạy trẻ làm quen với biểu tượng tốn sơ đẳng, họ ln cho việc trẻ học tuổi mầm non không quan trọng. Bởi lý nên chọn đề tài “Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động làm quen với toán cho trẻ mẫu giáo 4- tuổi”
Link tải bản word đầy đủ: Tải xuống
Previous Post Next Post