Tổng hợp tài liệu ngành điện

1. Thuật ngữ Anh-Việt (An toàn điện)
http://bit.ly/2kriVHY
2. Tài liệu huấn luyện công nghệ chống sét hiện đại
http://bit.ly/2BNeNX1
3. Tài liệu huấn luyện tủ điện (Công ty Trường Giang)
http://bit.ly/2jk6XMO
4. Tài liệu huấn luyện Thiết Kế Điện (Công ty TVTK Điện Hiệp Hòa)
http://bit.ly/2AAytgC
5. Sách Hướng dẫn lắp đặt và thiết kế điện theo tiêu chuẩn IEC 2010 (Tiếng Anh)
http://bit.ly/2B4sKCF
6. Catalogue thiết bị chống sét của Cty CP KTĐ Toàn Cầu (Trực tiếp - Lan truyền)
http://bit.ly/2jkENRZ
7. Công trình Chung cư Saigon Mới - Cty Tư vấn Thiết kế điện Hiệp Hòa (Anh-Việt)
http://bit.ly/2AvQBu2
8. Thuật ngữ chiếu sáng Anh-Việt
http://bit.ly/2kvjiS0
9. Báo cáo về thiết bị hạ thế của Hãng Siemens
http://bit.ly/2BDBHPA
10. Báo cáo về Hệ thống Điều hòa Trung tâm của Hãng TRANE
http://bit.ly/2AcXukP
11. Chương trình kiểm tra ống Pipe Checker Pro
http://bit.ly/2AzJ3ED
12. Tài liệu hướng dẫn thiết kế Điện
http://bit.ly/2ABeaQd
13. Tài liệu hướng dẫn phần mềm DocWin 3.0
http://bit.ly/2iwFt60
14. Báo cáo về Busway của Hãng Siemens
http://bit.ly/2iuvYnK
15. Danh mục các tiêu chuẩn thiết kế cần quan tâm
http://bit.ly/2jlgZNU
....Còn tiếp P2. pass giải nén: feee.hcmute

Tài liệu tham khảo của lớp Thiết Kế Điện Hợp Chuẩn__ P2
(PGS. TS. Quyền Huy Ánh giảng dạy). 
_____pass giải nén: feee.hcmute ______
_Nhớ Share Nhé Vì Nó miễn phí_
1. Tài liệu Kỹ Thuật Chiếu Sáng
http://bit.ly/2B3H2Dr
2. Giáo trình Thiết Kế Hệ Thống Điện -PGS.TS. Quyền Huy Ánh.
http://bit.ly/2kbeqxv
3. Bài Giảng Cung Cấp Điện lớp VietSoPetro-PGS.TS. Quyền Huy Ánh.
http://bit.ly/2AEI322
4. Tài Liệu Công Nghệ Chống Sét lớp VietSoPetro -PGS.TS. Quyền Huy Ánh.
http://bit.ly/2kBioDx
5. GT Cung Cấp Điện-PGS.TS. Quyền Huy Ánh - Chương 1, 2, 3.
http://bit.ly/2AnKJnR
6. GT Cung Cấp Điện- PGS.TS. Quyền Huy Ánh - Chương 4, 5, 6.
http://bit.ly/2y7RCDS
7. Đồ Án Cung Cấp Điện
http://bit.ly/2nGE7e9
8. Giáo trình Cung Cấp Điện- PGS.TS. Quyền Huy Ánh - Chương 7, 8
http://bit.ly/2nGE7e9
9. Bài Giảng An Toàn Điện - PGS.TS. Quyền Huy Ánh - Chương 1, 2, 3, 4, 5
http://bit.ly/2j5Wbgp
10. Giáo trình Cung Cấp Điện- PGS.TS. Quyền Huy Ánh - Chương 9
http://bit.ly/2An0co6
11. Tài liệu Hướng Dẫn Lắp Đặt theo chuẩn IEC - Phiên bản Tiếng Anh
http://bit.ly/2y7Y0uu
12. Giáo trình Cung Cấp Điện-PGS.TS. Quyền Huy Ánh - Chương 10-11
http://bit.ly/2y7MXBA
13. Bài giảng môn Kiểm Toán Năng Lượng-PGS.TS. Quyền Huy Ánh
http://bit.ly/2y889Y5
14. Bài giảng môn Nguồn Dự Phòng và ATS-PGS.TS. Quyền Huy Ánh
http://bit.ly/2BMI17n
15. Bài giảng An Toàn Điện - PGS.TS. Quyền Huy Ánh - Chương 6, 7, 8, 9
http://bit.ly/2Bg6C8J
16. Giám sát, thi công, nghiệm thu công tác: lắp đặt điện, chống sét, thang máy, thống gió, ĐHKK, cấp nước, chống cháy (Phần cơ bản)
http://bit.ly/2kDFNE1
_____pass giải nén: feee.hcmute ______
_Nhớ Share Nhé Vì Nó miễn phí_
Còn tiếp P3
Nguồn: : http://feee.hcmute.edu.vn/
Previous Post Next Post