Skkn Một số biện nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn tại trường mầm non

 


MỤC LỤC

 

 

Trang

 

Trang bìa phụ

1

 

Sơ yếu lý lịch

2

 

Mục lục

3

I

Phần mở đầu

4

1

Tên đề tài

4

2

Lý do chon đề tài

4

3

Mục đích nghiên cứu

5

4

Đối tượng nghiên cứu

5

5

Đối tượng khảo sát, thực nghiệm

5

6

Phạm vi và thời gian thực hiện

5

II

Nội dung

5

1

Cơ sở lý luận

5

2

Thực trạng

6

III

Những giải pháp hữu ích

7

1

Các giải pháp

7

-

Biện pháp 1

7-8

-

Biện pháp 2

8-9

-

Biện pháp 3

9-12

-

Biện pháp 4

12-14

2

Kết quả thực nghiệm

14-16

IV

Bài học kinh nghiệm

16

V

Kết luận và khuyến nghị

17-18

 

Tài liệu tham khảo

19


I. PHẦN MỞ ĐẦU

Đề tài: “Một số biện naangcao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn tại trường mầm non”.

1.     Lý do chọn đề tài:

Tổ chuyên môn là đơn vị cơ sở trong nhà trường, trực tiếp triển khai các hoạt động chuyên môn. Hoạt động của tổ luôn có một vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường. Tổ chuyên môn cầu là cầu nối giữa Ban giám hiệu nhà trường với giáo viên và học sinh.

          Theo điều 14 điều lệ trường mầm non tổ chuyên môn có nhiệm vụ:

  Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần, tháng, năm học nhằm thực hiện chương trình kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ và các hoạt động giáo dục khác;

  Thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ và quản lý sử dụng tài liệu, đồ dùng, đồ chơi, thiết bị giáo dục của các thành viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường;

   Tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non;

   Đề xuất khen thưởng, kỉ luật giáo viên;

   Tổ chuyên môn sinh hoạt định kỳ ít nhất hai tuần một lần.

Như vậy tổ chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ, vai trò rất quan trọng trong việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ giáo dục của nhà trường. Có thể khẳng định : Hoạt động của tổ chuyên môn tốt, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ như Điều lệ Trường mầm non đã qui định sẽ góp phần tích cực, quyết định rất lớn đến việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng được những yêu cầu của quá trình đổi mới giáo dục.

          Tuy nhiên công tác sinh hoạt chuyên môn nói chung và tổ chuyên môn nói riêng trong những năm qua đã có bước tiến bộ. Song về chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn vẫn còn chưa cao.

          Thực tế trong những năm học qua các tổ khối chuyên môn đang bộc lộ những khó khăn, vướng mắc hình thức sinh hoạt, công tác quản lý, chỉ đạo hoạt động tổ đặc biệt là hiệu quả các buổi sinh hoạt tổ còn hạn chế.

          Nội dung kế hoạch, sổ ghi biên bản, sổ theo dõi chuyên môn còn nặng nề hình thức, ghi chép còn chung chung, thảo luận về đổi mới phương pháp chưa đi vào chiều sâu, góp ý giờ dạy chưa đi vào mục tiêu, yêu cầu, một số tiết dạy xếp loại khá, tốt chưa thực chất. Một số tổ xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn còn mang tính hình thức, chưa căn cứ vào chất lượng thực tế của tổ để xác định chuyên đề của tổ cần sinh hoạt, những hoạt động như: Thao giảng chuyên đề, dự giờ góp ý, còn mang tính đại khái, hình thức có dự giờ nhưng không góp ý, không xếp loại, sinh hoạt tổ khối ít thông qua văn bản hướng dẫn chuyên môn trong sinh hoạt hàng tuần. Vai trò của tổ trưởng chưa thể hiện chất lượng chỉ đạo chuyên môn mà chủ yếu là báo cáo khi nhà trường yêu cầu.

          Còn thiếu kỹ năng lập kế hoạch, chưa mạnh dạn đề xuất những hoạt động của tổ, chủ yếu dựa vào kế hoạch chung chung của nhà trường.

          Hoạt động tổ chuyên môn đặc biệt là vấn đề trao đổi giữa các nhóm chuyên môn hiệu quả chưa cao, đôi khi còn nặng tính hình thức.

          Việc đánh giá chuyên môn chưa tạo được không khí thoải mái trong cán bộ, giáo viên

Trước tình hình thực tế nêu trên và trước những đòi hỏi bức bách phải nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục nhằm đáp ứng được những yêu cầu của quá trình đổi mới, và thực hiện tốt cuộc vận động hai không của Bộ giáo dục và đào tạo: “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”. Là hiệu phó phụ trách chuyên môn của trường mầm non Kim Thư, tôi đã cùng tập thể cán bộ, giáo viên của trường không ngừng tìm tòi, cải tiến để nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục của nhà trường.

Từ thực tế nêu trên tôi đã chọn đề tài: “ Một số biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn ở trường mầm non Kim Thư- Thanh Oai- Hà nội” nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục của nhà trường đi lên.

2. Mục đích nghiên cứu: Nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt của tổ chuyên môn tại trường mầm non Kim Thư- Thanh Oai- Hà Nội

3. Đối tượng nghiên cứu: Các đồng chí giáo viên thuộc các tổ nhà trẻ, tổ mẫu giáo trong trường.

4. Đối tượng khảo sát, thực nghiệm: Giáo viên trường mầm non Kim Thư

5. Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 8/2013- 5/2014

II. NỘI DUNG

1. Cơ sở lý luận:

          Giáo dục được xem là quốc sách hàng đầu của nước ta, chăm sóc- giáo dục trẻ em là trách nhiệm của gia đình- nhà trường và xã hội, trong đó ngành giáo dục mầm non đóng vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp chăm lo, đào tạo và bồi dưỡng thế hệ trẻ trở thành người chủ tương lai của đất nước, có thể nói giáo dục mầm non được xem là viên gạch nền để xây nên các công trình vĩ đại, và ở đó người giáo viên mầm non là những người tạo nên những viên gạch đảm bảo chất lượng để xây nên những nền móng của mỗi công trình vĩ đại ấy, nếu nền móng mà không được xây dựng vững chắc thì sẽ không thể nào làm cho công trình đó vững chắc được. Chính vì lẽ đó ngày 25/7/2009 chương trình giáo dục mầm mới được biên soạn trên cơ sở quy định của luật giáo dục và đào tạo đã được Bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo ký và ban hành theo thông tư số 17/2009/BGD-ĐT. Chương trình giáo dục mầm non mới nhằm hướng đến sự phát triển toàn diện và tạo cơ hội cho trẻ phát triển.

          Để thực hiện được mục tiêu trên thì đòi hỏi giáo viên phải thực sự gắn bó tâm huyết với nghề, hết long vì các cháu thân yêu, vững vàng về chuyên môn, có kiến thức sâu rộng xác định rõ kiến thức và kỹ năng khi dạy trẻ, xác định rõ nội dung bài dạy, nắm được tâm tâm sinh lý trẻ, tổ chức được các hoạt động học và chơi sao cho phù hợp trẻ cảm thấy thoải mái, tự tin, mạnh dạn hơn.

          Là người hiệu phó phụ trách chuyên môn trong nhà trường, chỉ đạo hoạt động chuyên môn, việc xây dựng kế hoạch và chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch, chỉ đạo phương pháp dạy của giáo viên, đánh giá, khảo sát chất lượng giáo dục, xây dựng kỷ cương, nề nếp trong nhà trường, phát huy tinh thần tự học, tự bồi dưỡng. Nâng cao năng lực sư phạm, chỉ đạo thực hiện giáo dục một cách khoa học nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục.

2. Thực trạng vấn đề nghiên cứu:

a. Đặc điểm của nhà trường:

          Trường mầm non Kim Thư có một điểm trường

- Tổng số CBGV,NV là: 37 đ/c đạt trình độ chuẩn 100%, trên chuẩn có 12 đ/c

Trong đó: BGH: 3 đ/c

                 Giáo viên: 25 đ/c

                 Nhân viên: 9 đ/c

- Tổng số nhóm lớp: 8 nhóm lớp.

Trong đó: Nhóm nhà trẻ 24-36 tháng: 1 nhóm

                Lớp 3 tuổi: 2 lớp

                Lớp 4 tuổi: 2 lớp

                 Lớp 5 tuổi: 3 lớp

- Tổng số trẻ huy động ra lớp là 323 trẻ

Trong đó: + Nhà trẻ: 35 trẻ

+ Mẫu giáo 3-4 tuổi: 80 trẻ

+ Mẫu giáo 4-5 tuổi: 100 trẻ

+ Mẫu giáo 5-6 tuổi: 108 trẻ

- Tổng số trẻ ăn bán trú là 323 trẻ đạt tỉ lệ 100%

- Cơ sở vật chất của nhà trường còn thiếu nhiều, thiếu phòng học, các phòng chức năng.

- Sĩ số ở các lớp quá đông.

b.Thực trạng tổ chuyên môn:

- Tổ chuyên môn có 5 đ/c giáo viên và 1 đ/c nhân viên nuôi dưỡng, đều có trình độ đạt chuẩn trở lên;

- Tổ chuyên môn các khối có từ 5 giáo viên đến 7 giáo viên

- Tổ chuyên môn tổ chức họp 2 lần/ tháng vào tuần 2 và tuần 4 của tháng;  tuy nhiên thời gian sinh hoạt không nhiều, không thường xuyên; nội dung sinh hoạt nghèo làn, đơn điệu, chưa đi sâu vào quy chế hoạt động chuyên môn

-Nội dung, hình thức sinh hoạt tổ chuyên môn : Tổ trưởng đánh giá tình hình 2 tuần qua, đưa ra kế hoạch cho 2 tuần tới và thông báo một số văn bản (nếu có), các thành viên ý kiến. Việc các thành viên ý kiến cũng chỉ xoay quanh việc đánh giá của tổ trưởng và kế hoạch của  tổ trưởng, rất ít khi đề cập đến những vướng mắc về nội dung, chương trình, phương pháp hay trong quá trình giảng dạy của bản thân có vướng mắc. Sau mỗi kỳ khảo sát chất lượng tổ cũng chỉ phân tích chung chung và đưa ra một số giải pháp chung cho toàn khối.

- Đa số giáo viên trong tổ còn lúng túng trong việc xác định kiến thức và kỹ năng.

- Xây dựng kế hoạch tuần, kế hoạch tháng còn sơ sài, xác định bài dạy còn chung chung.

Tài liệu được chia sẻ miễn phí tại: https://www.dvtuan.com/

-Sự chuẩn bị của từng giáo viên trước khi tham gia sinh hoạt hầu như không có; ý thức tham gia xây dựng chưa cao.

-Hồ sơ, sổ sách cập hàng ngày sai sót và tẩy xóa nhiều; hồ sơ có khả năng đáp ứng việc thu thập thông tin thấp; nội dung thông tin tuy được cập nhật khá đầy đủ tuy nhiên chưa có sự logic;

*Bảng thống  kê kết quả hội giảng  đầu năm học 2013 – 2014 khi chưa thực hiện đề tài :

Đầu năm học

Tổng số GV thao giảng

Hoạt động

Loại Tốt

Loại Khá

Loại TB

Loại Yếu

Số lượng

%

Số lượng

%

Số lượng

%

Số lượng

%

2013-2014

20

Thao giảng

6

30

10

50

4

20

0

0

Qua đối chiếu Bảng thông kê kết quả hội giảng thì tỉ lệ giáo viên được xếp loại Tốt ở các hoạt động Hội giảng là thấp hơn so mặt bằng chung.

Từ thực trạng trên với trách nhiệm là người quản lý chuyên môn luôn mong muốn chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn của nhà trường được đi lên. Sau đây tôi xin đưa ra một số giải pháp trong công tác sinh hoạt tổ chuyên môn như sau:

III. CÁC BIỆN PHÁP HỮU ÍCH

1. CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN 

* Biện pháp 1: Thành lập tổ chuyên môn

Ngay từ tháng tám tôi đã tham mưu với các đồng chí trong ban Giám hiệu thành lập tổ chuyên môn để phối hợp với nhà trường trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ.Tổ chuyên môn gồm có 6 đồng chí đại diện cho các khối( Khối 5 tuổi, khối 4 tuổi, khối 3 tuổi, khối nhà trẻ và tổ dinh dưỡng) là lực lưỡng nòng cốt, vì vậy cần chọn giáo viên có trình độ chuyên môn đạt chuẩn,có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín với đồng nghiệp, có năng lực sư phạm để chỉ đạo phân công điều hành giáo viên trong các khối.

Tổ trưởng tổ chuyên môn phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, có khả năng nắm bắt nhanh tình hình trong tổ, luôn bao quát mọi việc, sẵn sàng chia sẻ những khó khăn cùng đồng nghiệp, linh hoạt sáng tạo, mạnh dạn đề xuất những vấn đề liên quan đến tổ, tổ chức duy trì được mối đoàn kết nội bộ

Căn cứ kế hoạch của nhà trường xay dựng kế hoạch chuyên môn của tổ. Kế hoạch phải cụ thể, rõ ràng, nêu rõ phương hướng, nhiệm vụ chỉ tiêu các mặt, biện pháp thực hiện…Kế hoạch tuần phải nêu rõ công việc làm trong ngày, người thực hiện, thời gian thực hiện, thời gian hoàn thành, biện pháp, kết quả…

Thống nhất nề nếp sinh hoạt tổ và quy định chung của tổ, thiết lập hồ sơ theo quy định. Tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn 2 lần trong 1 tháng, những nội dung sinh hoạt cần xây dựng trước và thông báo cho các thành viên trong tổ để chuẩn bị chu đáo. Khắc phục sinh hoạt tổ chuyên môn qua loa, chiếu lệ .

Vận động giáo viên nghiêm túc chấp hành phân công chuyên môn nhà trường, mỗi giáo viên nâng cao tinh thần tự giác thẳng thắn góp ý với mục đích góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

Tổ trưởng các khối phải dựa trên kế hoạch của tổ chuyên môn, để vạch ra nội dung sinh hoạt tổ một cách cụ thể, chi tiết, tránh tình trạng đến lúc họp mới đưa ra nội dung, như vậy sẽ bị động không đảm bảo nội dung, có thể bỏ sót những vấn đề quan trọng. Để thực hiện sinh hoạt của tổ có chất lượng, cần theo quy trình sau:

Thứ nhất: Nhận xét đánh giá của tổ trong hai tuần trước, phát hiện những vấn đề nảy sinh cùng trao đổi thảo luận đi đến thống nhất;

Thứ hai: Thống nhất nội dung các bài dạy trong hai tuần tiếp theo. Xác định rõ mục tiêu cần đạt, phương tiện, thiết bị dạy học cần sử dụng và nội dung tích hợp những gì trong từng tiết học… Xác định rõ kiến thức và kỹ năng để đưa ra những phương pháp, hình thức tối ưu nhất.

Thứ ba: Khi rút kinh nghiệm giờ dạy nên phản hồi tích cực, nắm bắt học hỏi những giải pháp hay, chỉ rõ những hạn chế mà giáo viên trong tổ mắc phải để người được góp ý thấy được ưu diểm và hạn chế. Từ đó cùng nhau học tập cái hay sự sáng tạo để trao dồi chuyên môn nghiệp vụ.

Thứ tư: Yếu tố không thể thiếu được trong sinh hoạt tổ đó là tính tự giác tinh thần tự giác của mỗi thành viên trong tổ. Tất cả đều coi sinh hoạt tổ là hoạt động thường xuyên để bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

Các tổ chuyên môn đều là bộ phận quan trọng không thể thiếu trong nhà trường. Tổ khối chuyên môn có tốt, làm việc khoa học, có sự đoàn kết thống nhất cao, các thành viên có tinh thần trách nhiệm cao nỗ lực hết mình thì chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường ngày càng nâng cao vị thế của nhà trường ngày càng được khẳng định.

* Biện pháp 2: Xây dựng kế hoạch chuyên môn

          Trên cơ sở kế hoạch nhiệm vụ năm học của các cấp đã chỉ đạo và hướng dẫn. Tôi đã dựa vào đó để xây dựng kế hoạch năm học, kế hoạch từng tháng cụ thể, rõ ràng, kế hoạch tuần, xây dựng kế hoạch chuyên môn cụ thể chương trình dạy cho các khối lớp phù hợp, sát với tình hình của trường  

Chỉ đạo giáo viên các khối lớp họp tổ chuyên môn đầu năm để xây dựng mục tiêu chủ đề năm học cho phù hợp với khối của mình.

Ví dụ: Trước kia việc xây dựng mục tiêu chủ đề là do hiệu phó phụ trách chuyên môn của trường xây dựng, do đó khi đưa đến các khối lớp dẫn đến nhiều bất cập không phù hợp với khối, mục tiêu đưa ra không đáp ứng với nội dung của từng khối lớp.

       Từ những bất cập đó tôi đã chỉ đạo giáo viên các khối có kế hoạch họp tổ để xây dựng mục tiêu chủ đề, xây dựng chủ đề nhánh, chủ đề sự kiện trong năm, phân phối thời gian thực hiện của khối mình ngay từ đầu năm học. Trong cuộc họp, giáo viên trong tổ tự đưa ra những ý kiến mang tính xây dựng để làm sao mục tiêu  chủ đề của khối sát với điều kiện thực tế của từng lớp, nội dung giáo dục phải đảm bảo:

       + Đảm bảo tính khoa học, tính vừa sức và nguyên tắc đồng tâm phát triển từ dễ đến khó; dmr bảo tính liên thông giữa các độ tuổi, giữa nhà trẻ và mẫu giáo; thống nhất giữa nội dung giáo dục với cuộc sống hiện thực, gắn với cuộc sống và kinh nghiệm của trẻ, chuẩn bị cho trẻ từng bước hòa nhập vào cuộc sống.

       + Phù hợp với sự phát triển tâm sinh lý của trẻ, hài hòa giữa nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục; giúp trẻ em phát triển cơ thể cân đối, khỏe mạnh, nhanh nhẹn; cung cấp kỹ năng sống phù hợp với lứa tuổi; giúp trẻ em biết kính trọng, yêu mến, lễ phép với ông bà, cha mẹ, thầy giáo, cô giáo, yêu quý anh, chị, em, bạn bè; thật thà, mạnh dạn, tự tin và hồn nhiên, yêu thích cái đẹp; ham hiểu biết, thích đi học.

        Mặt khác hướng dẫn giáo viên đưa các lĩnh phát triển mà kết quả giáo viên mong đợi ở trẻ cần đạt được trong năm học dựa theo cuốn sách “ Chương trình giáo dục mầm non” của Bộ giáo dục và đào tạo.

         Ngoài ra phải chỉ đạo các khối lớp xây dựng kế hoạch tháng, kế hoạch tuần và kế hoạch soạn bài phải được hiệu phó chuyên môn duyệt trước một tuần mới được thực hiện. Hàng tháng giáo viên báo cáo kế hoạch, lịch dạy của lớp cho nhà trường. Qua đó Ban giám hiệu có cơ sở để theo dõi, kiểm tra và có biện pháp chỉ đạo kịp thời tốt hơn. 

        Riêng khối 5 tuổi giáo viên phải họp bàn đưa 119 chỉ số của bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi vào 9 chủ đề trong năm học, sao cho phù hợp. Họp tổ để thống nhất những chỉ số nào gửi phụ huynh, chỉ số nào dạy ở lớp để gia đình kết hợp với nhà trường cùng chăm sóc giáo dục trẻ phát triển toàn diện.

* Biện pháp  3: Bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trong tổ  qua các buổi sinh hoạt, hội thảo, kiến tập chuyên đề.

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm nghề nghiệp cho giáo viên, tôi đã trao đổi với đồng chí hiệu trưởng tổ chức cho các đồng chí giáo viên tham gia các lớp tập huấn, các buổi hội thảo, các buổi bồi dưỡng chuyên môn do phòng giáo dục tổ chức. Thông qua hình thức này đã giúp cho cán bộ quản lý thấy được nhu cầu của giáo viên cần gì về chuyên môn, họ còn thiếu cái gì để từ đó kịp thời bồi dưỡng. Mặt khác thông qua các buổi hội thảo giáo viên ở trường tôi có dịp trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với các bạn đồng nghiệp về hình thức tổ chức giờ học, kinh nghiệm về trình bày sổ sách khoa học, cách soạn bài, cách xác định kiến thức và kỹ năng, nghệ thuật thu hút trẻ khi tham gia hoạt động, cách xử lý tình huống sư phạm, tạo môi trường nhóm lớp cho trẻ hoạt động nhằm phát huy tính tích cực của trẻ.

Trước kia ở trường tôi một số giáo viên được đào tạo bài bản thì cũng có một số kỹ năng múa hoặc kỹ năng đánh đàn, còn nhiều đồng chí được đào tạo bằng hình thức tại chức, từ xa hoặc một số đồng chí trẻ tuổi chưa có những kỹ năng về hát múa và đánh đàn. Giờ đây nhờ có sự quan tâm của cấp trên năm học 2013-2014 nhà trường đã cử một số giáo viên trẻ có năng khiếu về hát, múa tham gia các lớp bồi dưỡng về kỹ năng sử dụng đàn ooocgan, kỹ năng hát múa. Sau đó về triển khai lại cho các giáo viên khác cùng học tập.

Khi tổ chức sinh hoạt tổ tôi cũng chỉ đạo cho các tổ trưởng các khối phải xoáy sâu vào những điểm giáo viên trong tổ còn yếu kém, yếu kém về mặt nào ta bồi dưỡng ngay về mặt đó.

Ví dụ:Khi tôi dự sinh hoạt chuyên môn của tổ 5 tuổi nhiều giáo viên trong tổ còn lúng túng khi sử dụng bộ chuẩn PTTE 5 tuổi, các thành viên trong tổ đưa ra các ý kiến còn lúng túng chỗ nào cần tháo gỡ, qua buổi sinh hoạt các thành viên trong tổ cảm thấy hết băn khoăn hơn khi sử dụng bộ chuẩn.

Mỗi buổi sinh hoạt chuyên môn các tổ phải chú trọng tìm và đưa ra những giải pháp, biện pháp hữu hiệu, nếu giáo viên trong tổ mình còn yếu về việc xác định kiến thức, kỹ năng cho bài dạy, vậy phải bồi dưỡng cho các đồng chí giáo viên bằng cách: Sẽ lấy ví dụ kế hoạch hoạt động một tuần của một lớp sau đó tổ sẽ cùng nhau trao đổi và mổ xẻ từng hoạt động một về cách xác định kiến thức và kỹ năng của hoạt động này như thế nào?                  

Ví dụ:Hoạt động dạy trẻ đọc bài thơ “ Bé làm bao nhiêu nghề” thuộc chủ đề “ Nghề nghiệp”.

Với bài thơ này đồng chí tổ trưởng sẽ yêu cầu các đồng chí giáo viên trong tổ sẽ đưa ra ý kiến của mình về việc xác định kiến thức kỹ năng trẻ cần đạt được khi dạy trẻ đọc bài thơ “ Bé làm bao nhiêu nghề”. Trên cơ sở đó tổ trưởng sẽ thống nhất với các thành viên trong tổ.

Tài liệu được chia sẻ miễn phí tại: https://www.dvtuan.com/

+ Về kiến thức: - Trẻ biết tên bài thơ,

-  Biết tên tác giả của bài thơ “ Bé làm bao nhiêu nghề”

- Trẻ hiểu nội dung bài thơ: Bé làm bao nhiêu nghề

+ Về kỹ năng:   - Trẻ đọc thuộc bài thơ

                             - Trẻ có kỹ năng đọc thơ diễn cảm

                        - Trẻ biết ngắt nghỉ đúng chỗ

                        - Trẻ trả lời được các câu hỏi của cô.

Từ đó giáo viên có thể xác định kiến thức, kỹ năng của các hoạt động để tổ chức các hoạt động có hiệu quả.

                      

Hình ảnh tổ mẫu giáo trường MN Kim Thư sinh hoạt tổ chuyên môn

Mặt khác, khi các tổ sinh hoạt chuyên môn còn phải bồi dưỡng cho giáo viên về phương pháp và hình thức tổ chức các hoạt động sao cho phù hợp với từng đối tượng.

Ví dụ:

 + Đối với các đồng chí giáo viên nhà trẻ, phương pháp giáo dục phải chú trọng giao tiếp thường xuyên, thể hiện sự yêu thương và tạo sự gắn bó của cô đối với trẻ; chú ý đặc điểm cá nhân trẻ để lựa chọn phương pháp giáo dục cho phù hợp, tạo cho trẻ có cảm giác an toàn về thể chất và tinh thần; tạo điều kiến thuận lợi cho trẻ được tích cực hoạt động giao lưu cảm xúc, hoạt động với đồ vật và vui chơi, kích thích sự phát triển các giác quan và các chức năng tâm- sinh lý; tạo môi trường giáo dục gần gũi với khung cảnh gia đình, giúp trẻ thích nghi với mọi hoạt động ở trường, ở lớp.

    + Đối với các đồng chí giáo viên mẫu giáo, phương pháp giáo dục phải tạo điều kiện cho trẻ được trải nghiệm, tìm tòi, khám phá môi trường xung quanh dưới nhiều hình thức đa dạng, đáp ứng nhu cầu, hứng thú của trẻ theo phương châm “ chơi mà học, học bằng chơi”. Chú trọng đổi mới tổ chức môi trường giáo dục nhằm kích thích và tạo cơ hội cho trẻ tích cực khám phá, thử nghiệm và sáng tạo ở các khu vực hoạt động một cách vui vẻ. Kết hợp hài hoà giữa giáo dục trẻ trong nhóm bạn với giáo dục cá nhân trẻ, chú ý đặc điểm riêng của từng trẻ để có phương pháp giáo dục phù hợp. Tổ chức hợp lí các hoạt động cá nhân, theo nhóm nhỏ và cả lớp, phù hợp với độ tuổi của nhóm/lớp, với khả năng của từng trẻ, với nhu cầu và hứng thú của trẻ với điều kiện thực tế.

       Bên cạch đó việc đi kiến tập chuyên đề của các đơn vị do phòng giáo dục tổ chức và các buổi kiến tập tại trường là rất cần thiết, bởi vì các đồng chí giáo viên được “ mắt thấy, tai nghe” những gì mà mình được học ở lý thuyết, được nghe giáo viên về bồi dưỡng chuyên đề tại huyện. Nhận thức được điều này sau khi đi tiếp thu chuyên đề, về đơn vị tôi chỉ đạo giáo vững vàng về chuyên môn xây dựng chuyên đề đó tại trường để các đồng chí giáo viên khác học hỏi về cách thức và phương pháp tổ chức, tuyệt đối yêu cầu giáo viên không dập khuôn giống của trường bạn mà phải sáng tạo, linh hoạt, truyền thụ đúng phương pháp.

Ví dụ: Sau khi đi tiếp thu chuyên đề của Phòng về trường tôi đã tổ chức tốt chuyên đề phát triển vận động ở khối nhà trẻ, khối 3, 4 tuổi, khối 5 tuổi.

                       

( Hoạt động phát triển vận động của cô Thủy lớp 5 tuổi A1)

     Để hoạt động kiến tập được tốt, chúng tôi đã duyệt giáo án trước và đề ra một số tình huống sư phạm giúp giáo viên cách xử lý hợp lý nhất, lồng ghép nội dung có hiệu quả cao. Sau buổi kiến tập các đồng chí trong Ban giám hiệu, các đồng chí trong tổ chuyên môn và các đồng chí giáo viên của các tổ góp ý rút kinh nghiệm cho hoạt động về ưu điểm cũng như tồn tại của giờ học.Thông qua buổi kiến tập các đồng chí Lê Thị Hiển, Trần Thị Hồng Gấm là những giáo viên trẻ mới ra trường đã nắm vững phương pháp tổ chức hoạt động phát triển vận động, bình tĩnh, tự tin, linh hoạt, sáng tạo khi tổ chức hoạt động.

* Biện pháp 4: Cần chuẩn bị tốt những nội dung trọng tâm trước khi họp tổ.

          Để buổi sinh hoạt tổ có chất lượng thì tổ trưởng tổ chuyên môn phải chuẩn bị kỹ nội dung làm việc trước các buổi sinh hoạt chuyên môn trong tháng. Cần tham khảo thêm ý kiến chỉ đạo của hiệu trưởng và hiệu phó phụ trách giáo dục trước những vấn đề khó, chưa nắm rõ cụ thể, cần giải quyết trong ngày làm việc

Kế hoạch công tác tháng của tổ chuyên môn xây dựng có duyệt của đồng chí hiệu phó chuyên môn phụ trách giáo dục, trước khi triển khai, một bản gửi về văn phòng nhà trường, một bản lưu ở tổ chuyên môn để tổ chức thực hiện.

          Nội dung họp trong tháng cần thực hiện, tập trung đi sâu vào chuyên môn và những vấn đề đổi mới về phương pháp dạy học theo phương pháp mới, tránh hình thức, vụn vặt, không mang hình thức thiết thực, cụ thể, nội dung phải linh hoạt thay đổi, phong phú, tạo hứng thú cho giáo viên sinh hoạt  nhưng tránh làm qua loa, thiếu trách nhiệm, hết giờ nhưng chưa hết việc, hoặc bao biện làm thay.

Giáo viên khi được phân công thao giảng chuyên đề thì nhiệm vụ của đồng chí tổ trưởng chuyên môn và các thành viên trong tổ sẽ thực hiện như sau:

 + Họp tổ chuyên môn, tổ trưởng chuyên môn phân công cho giáo viên lên chuyên đề. Tập thể các thành viên cùng tổ trưởng chuyên môn tham gia giúp đỡ giáo viên được phân công xây dựng tiết mẫu, chuẩn bị đồ dùng theo yêu cầu của hoạt động

+ Cả tổ cùng dự giờ, góp ý nhằm xây dựng hoạt động đạt yêu cầu từ khá giỏi

Tổ trưởng chuyên môn phải chỉ đạo sát giáo viên đã được phân công, không khoán trắng nhằm giúp giáo viên có thời gian đầu tư công sức trong chuyên đề đã được chọn.

          Khi dự giờ đồng nghiệp tránh tư tưởng vụn vặt, cầu toàn trong đóng góp, nên tập trung đi sâu vào các phương pháp, kiến thức chuyên môn trên tinh thần tôn trọng, giúp nhau đổi mới, mang lại hiệu quả, tránh định kiến cá nhân, phê bình, góp ý những vấn đề thiếu sót vụn vặt, mà không thấy những cố gắng tốt hiệu quả thiết thực trong hoạt động mà giáo viên đó đã sử dụng truyền đạt, tìm ra những kinh nghiệm tốt để điển hình học tập nhân rộng.

          Trong phát biểu góp ý tránh hiện tượng ngồi lì đồng ý không đưa ra ý kiến phát biểu cho hoạt động dạy. Qua dự họp của các tổ tôi thấy rất nhiều đồng chí giáo viên trẻ không chịu học hỏi, không chịu đưa ra ý kiến trao đổi của mình chỉ dựa vào ý kiến của của các đồng chí giáo viên có kinh nghiệm rồi tán thành, đồng ý.

Chính vì lẽ đó ngay từ đầu năm học mới tôi đã chỉ đạo tổ trưởng chuyên môn dựa vào nhiệm vụ năm học của nhà trường và kế hoạch chuyên môn của hiệu phó phụ trách giáo dục để lên kế hoạch của tổ chuyên môn về công tác thao giảng các chuyên đề, thi giáo viên giỏi.

Ví dụ:Tháng 10 thao giảng chuyên đề phát triển nhận thức: HĐ làm quen với toán

           Tháng 11 thao giảng chuyên đề phát triển phát triển vận động

           Tháng 12 thi giáo viên giỏi cấp trường

           Tháng 1 thi giáo viên giỏi cấp huyện

           Tháng 3 thao giảng chuyên đề phát triển thẩm mĩ: Hoạt động tạo hình.

   

(Hoạt động tạo hình của cô giáo Nguyễn.T. Hoài Phương)     ( Hoạt động âm nhạc của cô giáo Lâm Bảo Ngọc)

Sau khi tổ chức xong mỗi chuyên đề các đồng chí giáo viên dự giờ đều phải đóng góp ý kiến cho đồng nghiệp để cùng nhau tiến bộ. Đối với các đồng chí giáo viên đầu năm học đăng ký dự thi giáo viên giỏi, ban giám hiệu cùng tổ chuyên môn tăng cường dự giờ góp ý cho các đồng chí về tác phong sư phạm khi lên lớp, phương pháp truyền thụ kiến thức, cách xử lý tình huống sư phạm. Trên tinh thần đoàn kết thống nhất sự góp ý thẳng thắn chân tình của các đồng nghiệp, có 2 đồng chí dự thi giáo viên giỏi cấp huyện thì một đồng chí là Trần Thị Hồng Gấm được công nhận là giáo viên giỏi cấp huyện còn đồng chí Nguyễn Thị Hoài Phương lọt vào vòng chung khảo của huyện và đạt giải nhì giáo viên dạy giỏi cấp huyện cấp học mầm non huyện Thanh Oai năm học 2013-2014. Từ những góp ý những mặt ưu và tồn tại của bạn bè đồng nghiệp và của các đồng chí lãnh đạo phòng về hoạt động mà đồng chí Phương tổ chức khi tham gia dự thi, tổ chuyên môn đã xây dựng lại hoạt động khám phá: Quá trình phát triển của cây đậu cho các đồng chí giáo viên trong trường dự và học tập.

          Tập trung đi sâu vào kèm cập những giáo viên có năng lực và những giáo viên còn yếu về chuyên môn là việc làm thường xuyên đối với Ban giám hiệu nhà trường cùng tổ chuyên môn, nhằm giúp giáo viên cùng tiến bộ, vững vàng hơn về chuyên môn nghiệp vụ để giúp nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học đã đề ra.

2. Những kết quả đạt được khi thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng  sinh hoạt tổ chuyên môn tại trường Mầm Non Kim Thư.

2.1.Đối với hiệu phó phụ trách chuyên môn:

Chủ động lên kế hoạch chỉ đạo phù hợp nhu cầu thực tế của từng tổ chuyên môn; và chủ động tham gia sinh hoạt cùng tổ chuyên môn;

Kịp thời nắm bắt tình hình từng tổ chuyên môn: thời gian sinh hoạt, nội dung sinh hoạt, khó khăn vướng mắc …Trong quá trình chỉ đạo; nhu cầu của tổ, của giáo viên. Từ đó kịp thời giúp đỡ tháo gỡ khó khăn, tạo sự đoàn kết, đồng thuận trong trường, trong tổ góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.

Tạo nên phong trào thi đua lành mạnh, rộng khắp; nội bộ đoàn kết, biết chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau.

2.2.Đối với tổ chuyên môn :

Có kế hoạch sinh hoạt cụ thể, rõ ràng phù hợp yêu cầu chung của tổ, tạo sự thuận lợi cho thành viên trong tổ tham gia sinh hoạt;

Hoạt động của tổ chuyên môn ngày càng có chất lượng, không còn mang tính chất giải quyết sự vụ, sự việc của công việc hành chính đơn thuần, mà tập trung chủ yếu vào đặc trưng của từng hoạt động để nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trong nhà trường.

Đồng chí tổ trưởng tổ chuyên môn đã phát huy chức năng nhiệm vụ của mình, nhằm đưa chất lượng chuyên môn của nhà trường ngày càng được nâng cao.

Nội dung sinh hoạt của tổ phong phú, phù hợp với tình hình thực tế tại từng thời điểm nhất định; nắm bắt kịp thời nhu cầu của từng giáo viên trong tổ;

Hồ sơ sổ sách được cập nhật kịp thời, chính xác, khoa học; thuận tiện cho việc lưu trữ, khai thác nội dung phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch chỉ đạo, đề ra biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục;

Xây dựng được nề nếp hoạt động chuyên môn chung toàn trường song vẫn tạo được tính chủ động phát huy sáng tạo trong hoạt động của từng tổ chuyên môn phù hợp với đặc điểm từng khối.

2.3.Đối với giáo viên :

Biết trước nội dung sinh hoạt lần sau từ đó chủ động chuẩn bị nội dung cần trao đổi; được chia sẻ cùng đồng nghiệp những kinh nghiệm giảng dạy, được giúp đỡ kịp thời khi gặp khó khăn;

Nắm vững mục tiêu, nội dung, chương trình một cách có hệ thống; nắm vững phương pháp và cách thức sử dụng phương pháp để tổ chức hoạt động đạt hiệu quả cao nhất; kỹ năng xử lý tình huống sư phạm ngày càng khéo léo;

Tài liệu được chia sẻ miễn phí tại: https://www.dvtuan.com/

Chủ động xây dựng kế hoạch, biện pháp giáo dục phù hợp tình hình thực tế của lớp, giúp nâng cao chất lượng giáo dục của lớp mình chủ nhiệm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn khối, toàn trường.

*Kết quả hội giảng năm học 2013 – 2014 có so sánh đối chứng :

 

Đầu Năm học

Tổng số GV thao giảng

Hoạt động

Loại Tốt

Loại Khá

Loại TB

Loại Yếu

Số lượng

%

Số lượng

%

Số lượng

%

Số lượng

%

2013-2014

20

Thao giảng

6

30

10

50

4

20

0

0

Cuối năm học

Tổng số GV thao giảng

Hoạt động

Loại Tốt

Loại Khá

Loại TB

Loại Yếu

Số lượng

%

Số lượng

%

Số lượng

%

Số lượng

%

2013-2014

20

Thao giảng

9

45

11

55

0

0

0

0

Qua đối chiếu Bảng thống kê kết quả hội giảng năm học 2013 – 2014 với Bảng thống kê hết quả hội giảng năm học 2013 – 2014 cho thấy tỉ lệ giáo viên được xếp loại Tốt tăng cao so với đầu năm học, không còn giáo viên bị xếp loại Đạt yêu cầu sau khi thực hiện đề tài này.

IV. BÀI HỌC KINH NGHIỆM.

Sau khi triển khai thực hiện Các biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn tại Trường mầm non Kim Thư cho thấy : Để đạt kết quả tốt cần thực hiện một số nội dung chủ yếu sau:

Hiệu phó chuyên môn có kế hoạch chỉ đạo chung cho toàn trường ngay từ đầu năm học dựa trên số liệu điều tra;

Hàng năm xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên phù hợp nhu cầu chung của các tổ chuyên môn phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của từng giáo viên;

Chỉ đạo tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch hội họp, chuyên đề, thao giảng, dự giờ, kiểm tra … ngay từ đầu năm. Nội dung sinh hoạt tổ cần đặc biệt chú ý đến các nội dung phục vụ hoạt động chăm sóc giáo dục : nội dung, chương trình, phương pháp, hình thức tổ chức … Nội dung sinh hoạt chuyên môn của tổ cần hướng đến mục tiêu đưa chất lượng chuyên môn của nhà trường ngày càng đi lên.

Dựa trên kế hoạch của tổ giáo viên xây dựng kế hoạch giáo dục cả năm, tháng, tuần, bài; kế hoạch dự giờ, hội giảng, tự bồi dưỡng; đề xuất nội dung chuyên đề cần tổ chức …

Hiệu phó chuyên môn cần thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch của tổ chuyên môn, của giáo viên thường xuyên;  

Tổ chức rút kinh nghiệm kịp thời từ cá nhân đến tổ rồi đến trường sau mỗi lần tổ kiến tập chuyên đề, thao giảng, dự giờ, trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp điều chỉnh dạy  phù hợp tình hình thực tế từng lớp.

Qua một năm triển khai áp dụng Đề tài này tại Trường mầm non Kim Thư cho thấy: Đề tài này không chỉ áp dụng riêng cho Nhà trường mà có thể áp dụng cho toàn nghành. Tuy nhiên để đạt được kết quả như mong muốn cần phải triển khai đồng bộ tất cả các giải pháp nêu trên; trên cơ sở đó điều chỉnh cho phù hợp từng đơn vị.

V. PHẦN KẾT LUẬN NHỮNG KHUYẾN NGHỊ

1.Kết luận :

Muốn chỉ đạo tốt sinh hoạt tổ chuyên môn ở trường mầm non đạt kết quả trước hết bản thân tôi người phụ trách chuyên môn phải nắm vững chương trình, có kế hoạch chỉ đạo cụ thể sát sao từng tháng, từng tuần, làm tốt công tác tham mưu với lãnh đạo nhà trường;

 Nắm bắt được năng lực chuyên môn của giáo viên để có kế hoạch bồi dưỡng phù hợp cho từng đối tượng. Tổ chức cho giáo viên đi tham quan học tập ở những đơn vị điển hình trong huyện và ngoài huyện.

Các tổ chuyên môn thực hiện tốt kế hoạch sinh hoạt tổ của tổ mình, nội dung sinh hoạt chủ yếu được hướng đến nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ; đội ngũ giáo viên nhiệt tình, hết lòng vì học sinh thân yêu;

          Các tổ chuyên môn có nề nếp sinh hoạt tốt giúp cho đội ngũ giáo viên có năng lực chuyên môn tốt bồi dưỡng cho giáo viên còn yếu về chuyên môn, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới hiện nay;

Chỉ đạo giáo viên thực hiện tốt quy chế chuyên môn ngay từ đầu năm học;

Thường xuyên tổ chức tiết dạy mẫu có kế hoạch, có chất lượng, tổ chức thi đồ dùng đồ chơi. Tổ chức thao giảng đúng kế hoạch đã đề ra, tăng cường công tác thanh kiểm tra, dự giờ, tham lớp đánh giá chất lượng giáo viên để khắc phục những mặt còn hạn chế.

2. Khuyến nghị.

* Đối với nhà trường:

-Bổ sung tư liệu, tài liệu chuyên môn nghiệp vụ, sách tham khảo để phục vụ nghiên cứu; đồ dùng dạy học; phương tiện dạy học.

* Đối với phòng giáo dục:

Tham mưu với cấp trên đầu tư cơ sở vật chất cho nhà trường: Xây dựng các phòng học, phòng chức năng giúp nhà trường làm tốt công tác chuyên môn;

Cần mở thêm các lớp chuyên đề tạo điều kiện cho giáo viên được học tập, nâng cao trình độ chuyên môn.

          Trên đây là những biện pháp mà trong quá trình chỉ đạo chuyên môn bản thân tôi đã và đang thực hiện chỉ đạo chuyên môn đạt kết quả tốt. Rất mong được sự góp ý của Hội đồng khoa học để bản thân tôi rút kinh nghiệm làm tốt hơn trong quá trình chỉ đạo tổ chuyên môn để đáp ứng sự đổi mới của bậc học mầm non nói riêng và của ngành giáo dục nói chung./.

Nguồn: ST

Nếu khi tải tài liệu bị lỗi, hãy liên hệ admin tại mục LIÊN HỆ-HỖ TRỢ trên website để được cập nhật/fix lỗi link tải mới.

Tài liệu được chia sẻ miễn phí tại: https://www.dvtuan.com/


Previous Post Next Post