Đề thi học sinh giỏi quốc gia môn tiếng anh năm học 2021 - 2022 (kèm audio)

 


Đề thi học sinh giỏi quốc gia môn tiếng anh năm 2021 - 2022, Audio Đề thi học sinh giỏi quốc gia môn tiếng anh năm 2021 - 2022.

Đề thi học sinh giỏi quốc gia môn tiếng anh năm 2021 - 2022 (kèm audio)

Đề thi học sinh giỏi quốc gia môn tiếng anh năm học 2020 - 2021, đề thi học sinh giỏi quốc gia môn tiếng anh. Đề thi học sinh giỏi tiếng anh thpt.

Đề thi gồm 12 trang.

NGÀY THI: 04/03/2022

Môn thi: Tiếng Anh 

Thời gian làm bài : 180 phút

Link tải đề thi: Tải xuống

Link tải audio: Tải xuống

Nguồn: ST
Previous Post Next Post