Đề thi học sinh giỏi quốc gia môn tiếng anh năm học 2021 - 2022 (kèm audio)


Tài liệu được chia sẻ miễn phí tại: https://www.dvtuan.com/2022/03/e-thi-hoc-sinh-gioi-quoc-gia-mon-tieng-anh-nam-2022.html

Đề thi học sinh giỏi quốc gia môn tiếng anh năm 2021 - 2022, Audio Đề thi học sinh giỏi quốc gia môn tiếng anh năm 2021 - 2022.

Đề thi học sinh giỏi quốc gia môn tiếng anh năm 2021 - 2022 (kèm audio)

Đề thi học sinh giỏi quốc gia môn tiếng anh năm học 2020 - 2021, đề thi học sinh giỏi quốc gia môn tiếng anh. Đề thi học sinh giỏi tiếng anh thpt.

Đề thi gồm 12 trang.

NGÀY THI: 04/03/2022

Môn thi: Tiếng Anh 

Thời gian làm bài : 180 phút

Link tải đề thi: Tải xuống

Link tải audio: Tải xuống

Link đáp án: XEM TẠI ĐÂY

Nguồn: ST

Nếu khi tải tài liệu bị lỗi, hãy liên hệ admin tại mục LIÊN HỆ-HỖ TRỢ trên website để được cập nhật/fix lỗi link tải mới.

Tài liệu được chia sẻ miễn phí tại: https://www.dvtuan.com/

Previous Post Next Post