File luyện viết nét cho trẻ chuẩn bị vào lớp 1

 FILE BÀI TẬP LUYỆN VIÊT NÉT ĐỨT CHO CÁC BÉ TIỀN TIỂU HỌC VÀO LỚP 1Tài liệu dành cho các bé tập, luyện viết chuẩn bị vào lớp 1, đặc biệt phù hợp với các bé viết còn yếu, chữ viết chưa vững.

Tài liệu gồm 28 trang, sẽ là bài tập luyện viết chữ hiệu quả, tạo hành trang cho trẻ bước vào lớp 1.

Xem trước:
Link dự phòng: Tải xuống

Nguồn: ST

Nếu khi tải tài liệu bị lỗi, hãy liên hệ admin tại mục LIÊN HỆ-HỖ TRỢ trên website để được cập nhật/fix lỗi link tải mới.

Tài liệu được chia sẻ miễn phí tại: https://www.dvtuan.com/

Previous Post Next Post