Giáo án giáo dục công dân lớp 6 - Học kì 1 cv 5512

DVTUAN.COM tổng hợp và chia sẻ miễn phí đến thầy cô Giáo án giáo dục công dân lớp 6 - Học kì 1 cv 5512

Ngày soạn:                                                            Ngày dạy:

 

Tiết 1 – Bài 1

TỰ CHĂM SÓC, RÈN LUYỆN THÂN THỂ

I. Mục tiêu cần đạt

1. Kiến thức:

- Hiểu được thân thể, sức khoẻ là tài sản quý nhất của mỗi người, cần phảI tự chăm sóc, rèn luyện thân thể để phát triển tốt.

- Hiểu được ý nghĩa của việc tự chăm sóc, rèn luyện thân thể.

- Nêu được cách tự chăm sóc, rèn luyện thân thể.

2. Thái độ:

- Có ý thức tự chăm sóc, rèn luyện thân thể.

3. Kĩ năng:

- Biết nhận xét, đánh giá hành vi chăm sóc, rèn luyện thân thể

- Biết đưa ra cách xử lí phù hợp trong các tình huống để tự chăm sóc, rèn luyện thân thể .

- Biết đặt kế hoạch tự chăm sóc, rèn luyện thân thể bản thân và thực hiện theo kế hoạch đó.

4. Năng lực hướng tới : Nl hợp tác, giao tiếp, giải quyết vấn đề

 

II. Chuẩn bị

1.     Chuẩn bị của giáo viên:

-    Kế hoạch bài học

-         Học liệu: Đồ dùng dạy học: tranh ảnh (nếu có) phiếu học tập,

2.     Chuẩn bị của học sinh:

-    Nội dung kiến thức học sinh chuẩn bị trước ở nhà.

-         Tư liệu SGK, SGV, tranh ảnh minh hoạ, câu chuyện, tình huống, thơ, tục ngữ, ca dao về tự chăm sóc và rèn luyện thân thể.

III. Tiến trình các hoạt động dạy và học

1. Mô tả phương pháp và kĩ thuật thực hiện các chuỗi hoạt động trong bài học 

Tên hoạt động

Phương pháp thực hiện

Kĩ thuật dạy học

1. Hoạt động khởi động

- Dạy học nghiên cứu tình huống.

- Dạy học hợp tác

- Kĩ thuật đặt câu hỏi

- Kĩ thuật học tập hợp tác

 

2. Hoạt động hình thành kiến thức

- Dạy học dự án

- Dạy học theo nhóm

- Dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.

- Thuyết trình, vấn đáp.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi

- Kĩ thuật học tập hợp tác

 

3. Hoạt động luyện tập

- Dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.

- Dạy học theo nhóm

- Đóng vai

- Kĩ thuật đặt câu hỏi

- Kĩ thuật học tập hợp tác

 

4. Hoạt động vận dụng

- Dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.

 

- Kĩ thuật đặt câu hỏi

 

5. Hoạt động tìm tòi, mở rộng

- Dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề

- Kĩ thuật đặt câu hỏi

 

 

2. Tổ chức các hoạt động

Tiến trình hoạt động

 

1. Hoạt động khởi động

1. Mục tiêu: Kích thích và huy động vốn hiểu biết của HS về chăm sóc, rèn luyện thân thể

2. Phương thức thực hiện:

- Hoạt động cá nhân

3. Sản phẩm hoạt động

- Trình bày miệng

4. Phương án kiểm tra, đánh giá

- Học sinh đánh giá.

- Giáo viên đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động:

*Chuyển giao nhiệm vụ

-> Xuất phát từ tình huống có vấn đề 

GV đưa câu hỏi trao đổi: Hè về các em thường được đi những đâu và em có cảm nhận như thế nào sau chuyến đi đó? Em thấy  sức khỏe, tinh thần của mình ra sao?

- Học sinh tiếp nhận

*Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh: chia sẻ những cảm nhận của mình sau chuyến đi

- Giáo viên quan sát, động viên giúp đỡ khi hs gặp khó khăn

- Dự kiến sản phẩm: Vui, thích thú vì mở mang hiểu biết ; tinh thần thoái mái, người khỏe lên, hoạt bát...

*Báo cáo kết quả: Hs báo cáo

*Đánh giá kết quả

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

->Giáo viên gieo vấn đề cần tìm hiểu trong bài học

     GV: Vậy các em thấy để sức khỏe, tinh thần tốt chúng ta cần phải biết làm những việc như thế nào ngoài những ý kiến các em vừa nêu phần trên. Chúng ta tìm hiểu bài học hôm nau nhé.

Hoạt động 2: Hình thành kiến thức

     Hoạt động của giáo viên và học sinh

Nội dung cần đạt

Hoạt động: Tìm hiểu truyện đọc 

1. Mục tiêu: HS hiểu được tầm quan trọng của sức khoẻ, cách rèn luyện sức khoẻ.

2. Phương thức thực hiện:

- Hoạt động cá nhân. Cặp đôi

- Hoạt động chung cả lớp

3. Sản phẩm hoạt động

- trình bày  miệng

- Phiếu học tập của nhómcặp đôi

4. Phương án kiểm tra, đánh giá

- Học sinh tự đánh giá.

- Học sinh đánh giá lẫn nhau.

- Giáo viên đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động

*Chuyển giao nhiệm vụ

- GV cho HS đọc truyện "Mùa hè kỳ diệu"

- GV đặt câu hỏi để HS  thảo luận và trả lời.

?/ Điều kỳ diệu gì đã đến với Minh trong mùa hè qua?

?/ Vì sao Minh có được sự kỳ diệu đó?

?/ Nếu là Minh, em có rèn luyện như vậy không, vì sao?

? Vậy em hiểu sức khỏe là như thế nào? Mọi người nên biết làm gì để đảm bảo sức khỏe?

 - Học sinh tiếp nhận…

*Thực hiện nhiệm vụ

Dự kiến:

- Điều kỳ diệu của Minh: Chân tay săn chắc, dáng đi nhanh nhẹn, cao hẳn lên và đã biết bơi.

- Vì Minh đã kiên trì tập luyện: chiều nào cũng đi bơi, nước vào cả mồm, mũi, tai...

- Đồng ý với cách rèn luyện của Minh. Vì sức khoẻ rất quan trọng. muốn có sức khoẻ thì phải tập luyện kiên trì.

*Báo cáo kết quả: cặp đôi báo cáo

*Đánh giá kết quả

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

->Giáo viên chốt kiến thức và chuyển ý

1. Mục tiêu: HS nắm được ý nghĩa của việc rèn luyện thân thể, biết cách tự chăm sóc và rèn luyện thân thể.

2. Phương thức thực hiện:

- Hoạt động cá nhân, nhóm

- Hoạt động chung cả lớp

3. Sản phẩm hoạt động

- trình bày  miệng

- Phiếu học tập của nhóm

4. Phương án kiểm tra, đánh giá

- Học sinh tự đánh giá.

- Học sinh đánh giá lẫn nhau.

- Giáo viên đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động

*Chuyển giao nhiệm vụ

Cách tiến hành:

- GV chia HS thành 2 nhóm thảo luận

- HS thảo luận, cử đại diện lên trình bày.

- GV kẻ bảng, HS các nhóm điền vào bảng của mình.

Nhóm 1+3: Tìm 5 biểu hiện biết tự chăm sóc và rèn luyện thân thể.

Nhóm 2+4: Tìm 5 biểu hiện chưa biết tự chăm sóc và rèn luyện thân thể.

- Tổ chức cho HS thảo luận nhóm về ý nghĩa của việc tự chăm sóc, rèn luyện thân thể.

- Chủ đề:

+ Nhóm 1:  Sức khoẻ đối với học tập.

+ Nhóm 2: Sức khoẻ đối với lao động.

+ Nhóm 3: Sức khoẻ với vui chơi giải trí.

- Sau thảo luận, các nhóm  trưởng lên trình bày.

? Nếu không rèn luyện tốt sức khoẻ thì hậu quả sẽ như thế nào?

?/ Sức khoẻ sẽ đem lại những lợi ích gì cho mỗi chúng ta?

 - Học sinh tiếp nhận…

*Thực hiện nhiệm vụ

Dự kiến:

- Học tập uể oải, mệt mỏi, không tiếp thu được bài giảng, về nhà không làm bài -> kết quả kém.

- Công việc khó hoàn thành, có thể phải nghỉ làm, ảnh hưởng đến tập thể, giảm thu nhập.

- Tinh thần buồn bực, khó chịu, chán nản, không có hứng thú tham gia các hoạt động khác.

* Liên hệ: Em hãy sưu tầm những tấm gương ở lớp, trường biết tự chăm sóc và rèn luyện thân thể.

*Báo cáo kết quả: nhóm cử đại diện trình bầy

*Đánh giá kết quả

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

->GV nhận xét kết quả của mỗi nhóm và chốt.

 

Hoạt động 3: Luyện tập.

1. Mục tiêu: giúp hs củng cố lại kiến thức đã học

2. Phương thức thực hiện: hoạt động cá nhân

3. Sản phẩm hoạt động: phiếu học tập

4. Phương án kiểm tra, đánh giá:

- Học sinh tự đánh giá.

- Học sinh đánh giá lẫn nhau.

- Giáo viên đánh giá

5. Tiến trình hoạt động

*Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ

? làm bài tập a,b trong SGK vào phiếu học tập

- Học sinh tiếp nhận…

*Học sinh thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh làm việc cá nhân

- Giáo viên quan sát hs làm và gợi ý và gải quyết khó khăn đối với Hs yếu kém

- Dự kiến sản phẩm:

Bài a:Chọn ý 1,2,3,5

Bài b: Vệ sinh cá nhân, giặt quần áo, giúp gia đình, thể thao...

Bài c: Tác hại: gây ho, đau họng, đau gan, đau dạ dày, gây ung thư...

*Báo cáo kết quả:

- Gv gọi mỗi bài 1 bạn học sinh làm chưa đc hoàn thiện lên bảng dán kết quả làm bài tập của mình.

*Đánh giá kết quả

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng

 

1. Truyện đọc

Mùa hè kỳ diệu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nội dung bài học.

 

 

 

 

a.  Sức khoẻ là vốn quí nhất của con người. Mỗi người phải biết giữ gìn về sinh cá nhân, ăn uống điều độ. Hằng ngày luyện tập thể dục, năng chơi thể thao để sức khoẻ ngày càng tốt hơn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Biểu hiện:

Biết tự chăm sóc và rèn luyện thân thể

Chưa biết tự chăm sóc và rèn luyện thân thể

- Áo quần sạch sẽ.

- Đầu tóc gọn gàng.

-  Cắt ngắn móng tay, chân.

- Tập thể dục thường xuyên.

- Hút thuốc lá.

- Uống rượu, bia.

- Lười tắm rửa.

- Thường xuyên dậy muộn

- Không tập thể dục.

 

c. Ý nghĩa.

- Sức khoẻ là vốn quý của mỗi người.

- Sức khoẻ giúp chúng ta học tập và lao động có hiệu quả.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Bài tập.

 

BT a. HS lên bảng thực hiện.

BTb. HS tự bộc lộ.

 

BTc. HS tự bộc lộ.

 

 

BT d. HS tự lập kế hoạch.

4. Hoạt động vận dụng

1. Mục tiêu: giúp hs vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết các tình huống trong thực tiễn

2. Phương thức thực hiện: hoạt động cá nhân,

3. Sản phẩm hoạt động: Tình huống xử lí

4. Phương án kiểm tra, đánh giá:

- Học sinh tự đánh giá.

- Học sinh đánh giá lẫn nhau.

- Giáo viên đánh giá

5. Tiến trình hoạt động

*Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ

- Giáo viên yêu cầu hs giải quyết tình huống: Bạn A là 1 học sinh học khá của lớp nhưng thời gian gần đây A học tập sút kém hẳn, đến lớp bạn không tập trung học, hay mệt mỏi, đau đầu thường xuyên.Thấy vậy, cô giáo hỏi về thời gian học của bạn ở nhà và được các bạn gần đó cho biết; bạn thức khuya chơi điện tử, có hôm bố mẹ đi làm về muộn cả chiều chơi ko học gì cả. Em là bạn thân em sẽ làm thế nào/

- GV dùng bảng phụ bài tập tình huống:

Nam là một HS ngoan, gia đình khá giả nên Nam rất sung sướng. Lợi dụng điều đó, Phúc là một thanh niên mới lớn đã dụ dỗ Nam hút Hêrôin.

- Em hãy dự kiến các tình huống có thể xảy ra đối với Nam.

- Là Nam, em sẽ làm thế nào, vì sao?

- Học sinh tiếp nhận…

*Học sinh thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh làm việc cá nhân

- Giáo viên quan sát hs làm và gợi ý các cách xử lí cho Hs

- Dự kiến sản phẩm:

+ Em sẽ nói với bố mẹ bạn về sự thật ham chơi điện tử củabạn...

*Báo cáo kết quả:

-Gv yêu cầu hs trình bầy

*Đánh giá kết quả

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

5. Hoạt động tìm tòi mở rộng

* Mục tiêu: HS mở rộng vốn kiến thức đã học

* Nhiệm vụ: Về nhà tìm hiểu, liên hệ các cách thực hiện tự rèn luyện sức khỏe nhất là thời gian nghỉ hè sao cho hữu ích

* Phương thức hoạt động: cá nhân

* Yêu cầu sản phẩm: câu trả lời của HS vào trong vở.

* Cách tiến hành:

* GV chuyển giao nhiệm vụ cho HS:          

- Tìm cách thực hiện tự rèn luyện sức khỏe nhất là thời gian nghỉ hè sao cho hữu ích

Và địa phương đã có hoạt động hè ra sao? 

 Tự lập kế hoạch rèn luyện thân thể.

- Sưu tầm ca dao, tục ngữ về sức khoẻ.

* HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ:

 + Đọc yêu cầu.

 + Về nhà suy nghĩ trả lời.

- *Báo cáo kết quả:

-Gv yêu cầu hs trình bầy bằng phiếu học tập

*Đánh giá kết quả

HS nhận xét đánh giá vào giờ học sau

...

 Tải Xuống

Nguồn: ST

Nếu khi tải tài liệu bị lỗi, hãy liên hệ admin tại mục LIÊN HỆ-HỖ TRỢ trên website để được cập nhật/fix lỗi link tải mới.

Tài liệu được chia sẻ miễn phí tại: https://www.dvtuan.com/

Previous Post Next Post