Skkn Giáo dục đạo đức cho học sinh Tiểu học thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

 


1. Là tác giả đề nghị xét công nhận sáng kiến: “Giáo dục đạo đức cho học sinh Tiểu học thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp”.

2. Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến: Tác giả đồng thời là chủ đầu tư tạo ra sáng kiến.

3.  Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Giáo dục 

4. Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu hoặc áp dụng thử: 5/5/2020.

5. Mô tả bản chất của sáng kiến:

5.1. Tính mới của sáng kiến:

Việc giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh phải làm sao mang lại hiệu quả cao nhất, được mọi người hưởng ứng, đồng tình cùng hợp tác, phối hợp, tránh khô khan, khẩu hiệu, lý thuyết suông. Học sinh không chỉ học được những bài học về đạo đức, lối sống theo lý thuyết trong sách mà còn phải biết thực hành, vận dụng bài học đó vào cuộc sống. Học qua những câu chuyện có thực qua những tình huống giúp học sinh kết nối từ sách vở đến cuộc sống.

Giúp giáo viên phải thay đổi cách dạy, cách tiếp cận, cách ứng xử, phải nêu gương trong mọi công việc hằng ngày không chỉ giảng dạy mà qua giao tiếp, việc làm, học tập, … Phải xây dựng nhà trường trở thành một môi trường lành mạnh, an toàn, văn minh hơn nữa. Ở đó, mỗi giáo viên là tấm gương sáng về đạo đức, lối sống trước học sinh, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, làm sao cho “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui” đối với học sinh.

Các biện pháp giáo dục đạo đức sẽ giúp cho học sinh việc học tập và rèn luyện đạt hiệu quả góp phần nâng cao cho học sinh kỹ năng nhận xét, đánh giá hành vi của bản thân và những người xung quanh, lựa chọn và thực hiện các chuẩn mực hành vi đạo đức vào thực tế.

5.2. Nội dung sáng kiến

5.2.1. Lí do

Đạo đức là một thành phần cơ bản của nhân cách con người, gắn bó chặt chẽ với các mặt khác. Nói về đạo đức, nhân cách của con người Bác Hồ đã dạy “Đạo đức là cái gốc của cách mạng”, “Người có tài mà không có đức là người vô dụng”. Như vậy trong nhân cách của học sinh và giáo dục đạo đức cho học sinh giữ vị trí rất quan trọng, giáo dục đạo đức là làm sao trang bị cho học sinh những kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo, phát triển năng lực trí tuệ mà còn phải giúp các em hình thành được cơ sở ban đầu của thế giới quan khoa học, những phẩm chất nhân cách của con người để có thể tự mình xử lý mọi tình huống trong thực tế một cách tốt nhất.

Vì vậy trường Tiểu học là cái nôi, là nền móng đặt cơ sở cho việc giáo dục đạo đức ở các cấp học trên, cho nên những gì ta đưa đến cho trẻ phải chọn lọc, đảm bảo sự đúng đắn phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của các em mà kết quả cuối cùng là hình thành nhân cách. Giáo dục đạo đức cho học sinh góp phần thúc đẩy quá trình dạy tốt, học tốt ở nhà trường nhằm biến tri thức thành niềm tin.

Xuất phát từ những lý do trên để góp phần vào công tác giáo dục đạo đức cho học sinh trong giai đoạn hiện nay và qua thực tế công tác quản lý, với kinh nghiệm 6 năm làm công tác quản lý, tôi đã tích lũy được nhiều kiến thức bổ ích. Hiểu một cách có hệ thống từ các khái niệm căn bản của quản lý, quản lý giáo dục và quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh nhận thức được các chuẩn mực đạo đức của xã hội, rèn luyện kỹ năng, hành vi theo các chuẩn mực đó và hình thành thái độ, ý thức trong học sinh về đạo đức …. giúp cho các em có khả năng tự kiểm soát được hành vi của bản thân một cách tự giác có khả năng chống lại những biểu hiện lệch lạc về lối sống.

Xuất phát từ những vấn đề nêu trên, tôi quyết định chọn đề tài: “Biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học.

5.2.2. Thực trạng, nguyên nhân:

5.2.2.1. Thực trạng:

* Ở Nhà trường

a) Giáo viên:

- Quan niệm của một số giáo viên chủ nhiệm việc giáo dục đạo đức chỉ cần lướt qua là đủ chưa chú trọng, mà thường quan tâm và tập trung nhất ở những môn học chính khóa như: môn Toán và Tiếng việt. Chính vì thế mà rèn luyện, bồi dưỡng giáo dục đạo đức cho học sinh còn bị xem nhẹ.

         b) Đối với học sinh:

- Đa số học sinh của trường đều là con em có hoàn cảnh gia đình, điều kiện kinh tế còn khó khăn nên ít chú trọng đến việc học tập và rèn luyện hành vi đạo đức cho con em mình chỉ cần đến trường để biết đọc, biết viết là được.

- Khi đến trường, các em được thầy cô dạy bảo điều đầu tiên là "lễ phép", "kính trên nhường dưới, gọi dạ bảo vâng", không nói tục, chửi thề. Xong ở nhà trường thì vậy, còn ở gia đình và xã hội thì sao? Vì thế cho nên việc dạy và giáo dục đạo đức cho học sinh phải biết kết hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội.

+ Một số phong trào đưa ra không phù hợp với tình hình nhà trường, mang tính hình thức đối phó. Nội dung còn đơn điệu chưa khắc sâu vào ý thức học sinh nên dẫn đến chất lượng và hiệu quả không cao. Một số nội dung đưa ra chưa cụ thể. Công tác quản lí chưa chặt chẽ về hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh; chưa kiểm tra sâu sát, tuyên dương khen thưởng còn chung chung, chưa rút kinh nghiệm cho lần sau. Kinh phí hỗ trợ cho hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh còn hạn chế…

*  Ở gia đình.

Vì công việc gia đình nên phụ huynh thường giao hẳn cho thầy cô, nhà trường và ít quan tâm đến việc giáo dục con cái.

Ví dụ: Có những phụ huynh hay phàn nàn với cô giáo chủ nhiệm rằng "Cháu còn chưa ngoan, hay nghịch, mải chơi, không nghe lời bố mẹ, hay nói tục, chửi thề … Vì vậy nhờ cô, nhờ thầy khuyên bảo cháu giúp tôi.

Đây là một vấn đề thật quan trọng trong gia đình. Nếu vấn đề này không được giáo dục kịp thời thì ngay từ khi còn nhỏ. Thì chắc chắn dần dần các em hình thành nên những hành vi không tốt dẫn đến phải giáo dục.

Bên cạnh đó có nhiều phụ huynh có quan tâm đến việc giáo dục đạo đức cho con em mình. Xong kết quả còn hạn chế do bận bịu với công việc gia đình, còn thiếu kinh nghiệm và các kĩ năng cần thiết trong việc giáo dục con cái. Để nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức phải thường xuyên học tập trao đổi để nâng cao trình độ về kiến thức. Cần phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong công tác giáo dục.

*  Thực tiễn ngoài xã hội

Trong giai đoạn hiện nay chuẩn mực đạo đức có phần bị lơ lỏng. Những hành vi, thói quen đạo đức xấu diễn ra hằng ngày, hằng giờ. Đối với học sinh việc bắt chước thì rất nhanh vì sự nhận thức của các em còn hạn chế. Vậy sự nhận thức hiểu biết của các em không còn bó hẹp trong nhà trường mà còn ảnh hưởng nhiều của xã hội. Nếu ảnh hưởng của người lớn tốt hay xấu thì các em có thể nhận ra để học tập hoặc làm theo.

Vì thế nhà trường, gia đình và xã hội là một mối tổng hoà các mối quan hệ để giúp các em trở thành người công dân tốt, là người chủ tương lai của đất nước.

5.2.2.2. Nguyên nhân

+ Học sinh thiếu chủ động, thiếu mạnh dạn, chưa tự tin trong giao tiếp; cũng như khi trình bày, diễn đạt ý kiến trước tập thể.

+ Khả năng tự lập, tự phục vụ, tự chăm sóc bản thân; nếp sống gọn gàng, ngăn nắp chưa được tốt.

+ Khả năng ra quyết định và giải quyết những vấn đề, tình huống nảy sinh còn hạn chế. Các em thường không tự đưa ra quyết dịnh cho bản thân mà chủ yếu phụ thuộc vào người lớn và các thầy cô.

+ Sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình tuy có được cải thiện nhưng nhìn chung chưa có sự đồng đều, chưa chặt chẽ, chưa trở thành nền nếp có hiệu quả.

- Về chất lượng học tập nhìn chung còn có một số ít học sinh chưa đạt chuẩn. Tình trạng học hời hợt, không chú ý nghe giảng, không làm bài tập và học bài cũ ở nhà ở nhà. Ý thức chấp hành kỷ luật, nội quy của lớp và của nhà trường chưa tốt vẫn còn ở rải rác các lớp. Ngoài thời gian học tập và rèn luyện ở trường, các em còn phải lao động giúp đỡ gia đình.

5.2.3. Cơ sở lí luận

Đối với nhà trường tiểu học giáo dục đạo đức là một mặt quan trọng của hoạt động giáo dục nhằm hình thành những con người có đầy đủ phẩm chất: Đức, trí, thể, mỹ nhằm xây dựng những tính cách nhất định và đối với mọi người trong xã hội. Nó là nền tảng của giáo dục toàn diện. Vì vậy công tác giáo dục trước tiên là phải chăm lo bồi dưỡng đạo đức cho học sinh, coi đó là căn bản, cái gốc cho sự phát triển nhân cách, chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: "Bây giờ phải học, học để yêu tổ quốc, yêu nhân dân, yêu khoa học và yêu đạo đức"

Và trường tiểu học là nơi hình thành nhân cách đầu tiên cho trẻ. Nhà trường là nơi không những dạy chữ mà còn dạy về nhân cách, lẽ sống ở đời cho học sinh để làm chủ tương lai của đất nước sau này. Bác Hồ đã từng nói "Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người". Vì thế trong nền giáo dục từ trước cho đến nay việc giáo dục nói chung và giáo dục cho trẻ em nói riêng luôn đòi hỏi phải có sự quan tâm rất lớn từ nhiều phía.

Việc kết hợp giáo dục đạo đức thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp trong trường học là cơ hội giúp học sinh có thêm thông tin, cũng cố sự hiểu biết khi các em được trực tiếp tham gia các hoạt động trong nhà trường. Việc hình thành phát triển những tri thức kĩ năng, kỹ xảo, cách giao tiếp ứng xử trong các mối quan hệ hàng ngày cho học sinh chỉ được cũng cố phát triển, đạt kết quả thiết thực khi các em có điều kiện thực hành rèn luyện thông qua các hoạt động cụ thể, dưới sự hướng dẫn của các nhà giáo dục.

Hoạt động ngoài giờ lên lớp chính là sự tiếp nối hoạt động dạy học trên lớp là con đường gắn lý thuyết với thực tiễn tạo nên sự thống nhất giữa nhận thức và hành động của học sinh qua đó góp phần hình thành, phát triển toàn diện nhân cách của học sinh. Giáo dục đạo đức học sinh thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp là tiền đề để hình thành đạo đức đồng thời  phát triển kỹ năng sống cho học sinh, là việc làm hết sức cần thiết và cấp bách trong giai đoạn hiện nay.

5.2.4. Biện pháp chỉ đạo hoạt động

Ngay từ đầu năm học “lên kế hoạch – tổ chức chỉ đạo thực hiện - giám sát kiểm tra- xử lý kết quả”.

Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức đối với các lực lượng tham gia giáo dục đạo đức học sinh về công tác giáo dục đạo đức học sinh, là biện pháp quản lý có ý nghĩa trên hết. Vì có nhận thức đúng mới có hành động đúng, là cơ sở để hướng đến một kết quả hoàn thiện.

Qua giáo viên chủ nhiệm  truyền đạt đến từng học sinh tất cả những quy định của Nhà trường về tiêu chuẩn đánh giá, những điều cấm, những điều nên làm và những tác hại khi vi phạm kỷ luật. Thiết lập các kế hoạch phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội để giáo dục đạo đức cho học sinh.

Để đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức cho học sinh và đạt được hiệu quả như mong muốn ban giám hiệu tập trung chỉ đạo và thực hiện một số nội dung sau:

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các chủ điểm hàng tháng, các đợt tuyên truyền nhân kỉ niệm các ngày lễ lớn, các hoạt động mang tính phong trào thường xuyên của Đội TNTPHCM. Tổ chức nhiều hoạt động thu hút đông đảo học sinh tham gia và có tác dụng sâu rộng về nhiều mặt như: Tổ chức phong trào đọc sách, truyện, đọc và làm theo báo Đội, thi kể chuyện, Ngày Hội sắc màu tuổi thơ và các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hội khoẻ Phù Đổng và các hoạt động thể dục thể thao khác, thi tìm hiểu về An toàn giao thông, Thi văn nghệ, thi kể chuyện về “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, vẽ tranh về môi trường, Viết bài tìm hiểu về lịch sử dân tộc, tăng cường giáo dục truyền thống cho học sinh…

Ngay từ đầu năm trường đã thành lập Ban hoạt động ngoài giờ lên lớp, xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh. Tăng cường việc nhận thức trong đội ngũ về giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp là con đường tốt nhất gắn lí thuyết với thực hành, tạo nên sự thống nhất giữa nhận thức và hành động, hình thành cho học sinh những kinh nghiệm và thói quen hành vi góp phần quan trọng vào sự hình thành kỹ năng sống của học sinh.

Luôn coi trọng các tiết chào cờ đầu tuần và tiết sinh hoạt lớp cuối tuần, tổ chức tốt tiết chào cờ đầu tuần với nghi thức trang trọng và nội dung sinh hoạt chủ điểm phong phú như: tổ chức kỉ niệm ngày lễ, tổ chức nói chuyện dưới cờ, giáo dục tuyền thống, phát động phong trào thi đua, văn nghệ, thi đố vui, hát dân ca, hái hoa dâng chủ, biểu dương người tốt việc tốt, tuyên dương khen thưởng cho học sinh có thành tích, học sinh chưa hoàn thành các môn học, học sinh chưa ngoan vươn lên học tốt và tiến bộ từng mặt …Tiết sinh hoạt lớp cuối tuần, tiết hoạt động trải nghiệm dưới sự hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm cần phát huy vai trò của lực lượng cán bộ lớp để nâng cao nhận thức cho các em nhằm phát huy tính tự giác, tự quản; kiểm điểm tình hình lớp, bình chọn thi đua, góp ý nhắc nhở những bạn có khuyết điểm…nhằm xây dựng một tập thể ngày càng vững mạnh.

Các chủ điểm sinh hoạt hàng tháng như “Tôn sư trọng đạo” “Mừng Đảng mừng Xuân”, “ Về nguồn”… cần cụ thể hoá thành các hoạt động, các phong trào cụ thể. Hoạt động Đội TNTPHCM, Sao nhi đồng tổ chức thường xuyên, thống nhất với các hoạt động theo từng chủ điểm của trường. Tổ chức các phong trào; Áo lụa tặng bà, giúp bạn nghèo vượt khó, Chiếc áo mùa xuân, ủng hộ đồng bào bão lụt, thăm và tặng quà các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, “Thăm viếng, thắp hương và chăm nom Nghĩa trang liệt sĩ...

Giáo dục đạo đức cho các em qua công tác chủ nhiệm lớp và việc sử dụng phiếu liên lạc điện tử với phụ huynh học sinh

Vai trò của giáo viên chủ nhiệm rất quan trọng về việc giáo dục đạo đức cho học sinh cũng như thúc đẩy phong trào học tập ở từng học sinh của lớp. Có trách nhiệm tổ chức cho học sinh nắm được về năng lực và phẩm chất học sinh, nội quy trường lớp, rèn đạo đức cho học sinh theo 5 điều Bác Hồ dạy.

Vậy để giáo dục đạo đức cho các em đạt hiệu quả cao giáo viên chủ nhiệm ở tất cả các lớp làm tốt công tác tham mưu với ban giám hiệu nhà trường, phối hợp với Liên đội, Ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp, các thầy cô giáo bộ môn và các bộ phận chức năng khác trong nhà trường với mục tiêu nắm rõ từng hành vi, việc làm, thái độ…của từng học sinh qua mọi hoạt động trong nhà trường.

Phối hợp với Hội Cha mẹ học sinh

Trong các mối quan hệ trước hết phải nói đến vai trò của Hội cha mẹ học sinh. Giáo viên dù có tận tâm đến mấy cũng không thể nào hiểu các em bằng chính cha mẹ các em, thế nhưng giáo viên chủ yếu chỉ giúp các em về mặt nhận thức, về thái độ, tình cảm đạo đức, còn phần lớn việc theo dõi, giáo dục hành vi, thói quen của các em là ở gia đình. Hàng tuần giáo viên chủ nhiệm cần thông tin đến phụ huynh qua tin nhắn venedu, hoặc đề nghị phụ huynh gặp trực tiếp ( trong trường hợp cần thiết) để nắm rõ hơn tình hình học tập, sinh hoạt của học sinh trong lớp và ở gia đình nhằm tìm ra giải pháp giáo dục phù hợp.

Phối hợp với các ban ngành đoàn thể xã hội địa phương

Nhà trường tranh thủ được sự lãnh đạo của Đảng uỷ, Uỷ ban nhân dân, các ban ngành đoàn thể xã hội địa phương đưa mục tiêu giáo dục đạo đức học sinh vào Nghị quyết, vào chương trình hành động của địa phương. Phối hợp với các lực lượng khác như Công an, Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh để tổ chức các hình thức như: nói chuyện về truyền thống, giải thích pháp luật, vận động học sinh nghèo khó khăn ra lớp…Công an giúp trường bảo đảm trật tự an ninh và an toàn giao thông khu vực trường.

Hội phụ nữ đưa chương trình nuôi con khoẻ, dạy con ngoan đến từng hội viên ở từng địa phương. Tổ chức các hoạt động từ thiện như: tặng quà nhân dịp khai giảng, Tết trung thu… nhằm động viên con em học đến trường.

Trách nhiệm của nhà trường

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác dạy học chương trình chính khóa môn Đạo đức thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Triển khai Chỉ thị số 71/2008/CT-BGDĐTngày 23 tháng 12  năm 2008 về tăng cường phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục trẻ em, học sinh, các đoàn thể trong nhà trường, lồng ghép tuyên truyền đến các lực lượng xã hội thông qua các đoàn thể địa phương và công tác tham mưu cho các cấp chính quyền.  

Tăng cường công tác xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện, an toàn, phát huy tính tích cực của học sinh trong học tập, rèn luyện và chủ động tham gia các hoạt động xã hội; rèn luyện kỹ năng sống và định hướng nghề nghiệp cho học sinh; tăng cường giáo dục cho học sinh ý thức, thái độ học tập chủ động, nghiêm túc.

Động viên, khuyến khích học sinh đến trường, thường xuyên có liên hệ và phối hợp với gia đình, chính quyền địa phương quan tâm đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn, động viên các em tới trường; bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho học sinh chưa hoàn thành các môn học, chưa chăm ngoan.

Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đoàn thể trên địa bàn như Công an, Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu Chiến binh, Hội Khuyến học, Hội Phụ nữ, Ban đại diện cha mẹ học sinh và các tổ chức có liên quan trong việc giáo dục học sinh trong và ngoài nhà trường thông qua các hoạt động tập thể, hoạt động về nguồn, đền ơn đáp nghĩa…Nâng cao trách nhiệm, phát huy tiềm năng giáo dục của các tổ chức, đoàn thể trong trường: Tổ chức Đảng, Công đoàn, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong việc giáo dục đạo đức, pháp luật cho học sinh. Tăng cường công tác phối hợp tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động vui chơi bổ ích, tạo sân chơi lành mạnh thu hút các em tham gia tích cực vào mọi hoạt động nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Phân công giáo viên tổng phụ trách Đội đảm nhận các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

Thường xuyên quan tâm đến các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và tăng cường việc theo dõi, tham gia các hoạt động và dự các tiết sinh hoạt lớp để tư vấn cho các bộ phận, giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục học sinh.    

Thường xuyên thông tin về Đạo đức của học sinh đến cha mẹ học sinh, trong các cuộc họp giao ban do Uỷ ban nhân dân phường tổ chức trường luôn xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo về công tác giáo dục đạo đức cho học sinh và tiếp tục kêu gọi sự phối hợp các ban ngành ở địa phương nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.

Công tác xây dựng kế hoạch, chỉ đạo và giám sát, kiểm tra của ban giám hiệu đã thực hiện tốt. Công tác chủ nhiệm của giáo viên được tiến hành thường xuyên. Việc phối hợp giữa các lực lượng giáo dục đã được tiến hành. Thông tin hai chiều giữa nhà trường- Gia đình và địa phương thực hiện có hiệu quả. Tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp đi vào nề nếp Tổ chức các hoạt động cao điểm theo chủ đề từng tháng tiến hành thường xuyên.

Do Hiệu trưởng có những biện pháp quản lý tương đối phù hợp nên chất lượng giáo dục đạo đức đã đạt được những kết quả nhất định :học sinh có phẩm chất đạo đức tốt, đa số cán bộ giáo viên nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm trong các hoạt động giáo dục. Chất lượng giáo dục dạo đức ngày càng được nâng lên, việc tổ chức kiểm tra đánh giá quá trình của học sinh đúng quy định.

5.3. Khả năng áp dụng của sáng kiến:

Đề tài này đã áp dụng rộng rãi trong toàn trường, đạt hiệu quả cao và có thể nhân rộng trong toàn thị xã.

6. Những thông tin cần được bảo mật: Không.

7.     Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến:

Trong quá trình áp dụng phương pháp Giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, cần chú ý một số vấn đề sau:

Xây dựng kế hoạch chỉ đạo cụ thể ngay từ đầu năm học phù hợp với tình hình thực tế nhà trường .

 Xây dựng tốt mối quan hệ với địa phương, với hội cha mẹ học sinh, huy động toàn cộng đồng và gia đình cùng tham gia vào công tác giáo dục đạo đức cho học sinh.

 Thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức để giáo dục cho học sinh, nhằm thu hút các em tham gia học tập rèn luyện một cách tích cực.

Phối kết hợp chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm để tìm ra những biện pháp có khả năng có thể cảm hóa, giáo dục học sinh trở thành người tốt.

Tập huấn, chỉ đạo giáo viên đánh giá xếp loại học sinh môn đạo đức cũng như  xếp loại phẩm chất theo đúng các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và đào tạo.

Chỉ đạo cho giáo viên giáo dục đạo đức cho học sinh được lồng ghép trong tất cả các tiết học của các môn học khác theo văn bản chỉ đạo của cấp trên.

Giáo viên chủ nhiệm lớp xây dựng kế hoạch giáo dục  học sinh lớp mình chủ nhiệm một cách cụ thể, chi tiết phù hợp với tình hình thực tế của lớp và được Ban giám hiệu duyệt ngay từ đầu năm học.

Chỉ đạo cho tổng phụ trách Đội lên kế hoạch đưa nội dung giáo dục đạo đức trong các tiết hoạt động ngoài giờ lên lớp cụ thể, thường xuyên tổ chức các hoạt động Đội, sao nhi đồng sao cho phong phú, đa dạng bởi đây là hoạt động rất phù hợp với lứa tuổi của học sinh tiểu học.

Tạo điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất và kinh phí để tổ chức các hoạt động Đội và sao nhi đồng có hiệu quả.

Từ những việc đã thực hiện, tôi đã đúc rút cho bản thân những điều bố ích, những  kinh nghiệm có ý nghĩa thiết thực cho công tác quản lý giáo dục đạo đức ở trường tiểu học. Đó là tiền đề cơ bản giúp cho quá trình quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp có hiệu quả cao.

Kinh nghiệm thành công trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh trước hết là phải nghiên cứu, nắm chắc nguyên nhân và đặc điểm tâm sinh lí, khả năng của từng học sinh. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch phù hợp và tổ chức được các lực lượng giáo dục thống nhất tác động. Trong các lực lượng giáo dục đó phải chú ý đúng mức đến sức mạnh đồng bộ của tập thể thầy cô giáo, tập thể học sinh và gia đình học sinh. Phương pháp giáo dục đúng và thích hợp từng học sinh cũng là một yếu tố quan trọng đảm bảo thành công đối với học sinh yếu đạo đức còn đòi hỏi cao ở nhiều người thầy, cô giáo về mặt uy tín,về thái độ nhiệt tình, về tính kiên trì, lòng độ lượng, bao dung. Đó cũng là những phẩm chất làm nên sức mạnh giáo dục đạo đức đối với học sinh có đạo đức chưa đúng chuẩn mực

8. Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả :

Sau một năm học vận dụng giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học. Sự quản lý chặt chẽ của nhà trường, cũng như sự phối hợp với các môi trường giáo dục. Công tác giáo dục đạo đức cho học sinh đã có những kết quả khả quan. Học sinh đã có nền nếp hơn, chăm ngoan hơn, biết đoàn kết thương yêu giúp đỡ và có ý thức tự tin trách nhiệm hơn trong nhiệm vụ học tập, sinh hoạt đội, tham gia các phong trào tại trường. Các hiện tượng vi phạm đạo đức ở học sinh cũng giảm hẳn. Như không còn tình trạng đánh nhau, trốn học, nói tục, chửi thề…

Về phía phụ huynh học sinh cũng có chuyển biến tích cực trong việc quan tâm giáo dục con em mình. Phụ huynh thường xuyên quan tâm liên lạc với giáo viên thăm hỏi về việc học của học sinh. Và phối hợp tốt với nhà trường trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh.

+ Kết quả xếp loại năm học 2019 - 2020

KHỐI

TSHS

TỐT

ĐẠT

CCG

TS

%

TS

%

TS

%

Chăm học, chăm làm

1

64

34

53.1

30

46.9

0

0

2

64

38

59.4

26

40.6

0

0

3

53

29

54.7

24

45.3

0

0

4

40

15

37.5

25

62.5

0

0

5

77

35

45.5

42

54.5

0

0

CỘNG

298

151

50.7

147

49.3

0

0

Tự tin, trách nhiệm

1

64

33

51.6

31

48.4

0

0

2

64

38

59.4

26

40.6

0

0

3

53

32

60.4

21

39.6

0

0

4

40

17

42.5

23

57.5

0

0

5

77

33

42.9

44

57.1

0

0

CỘNG

298

153

51.3

145

48.7

0

0

Trung thực, kỉ luật

1

64

33

51.6

31

48.4

0

0

2

64

40

62.5

24

37.5

0

0

3

53

37

69.8

16

30.2

0

0

4

40

18

45

22

55

0

0

5

77

48

62.3

29

37.7

0

0

CỘNG

298

176

59.1

122

40.9

0

0

Đoàn kết, thương yêu

1

64

34

53.1

30

46.9

0

0

2

64

43

67.2

21

32.8

0

0

3

53

39

73.6

14

26.4

0

0

4

40

25

62.5

15

37.5

0

0

5

77

51

66.2

26

33.8

0

0

CỘNG

298

192

64.4

106

35,6

0

0

+ Kết quảhọc kì I năm học  2020-2021:

 - Học sinh khối 1

Mức độ hình thành và phát triển

Tổng số học sinh

TSHS ĐG chung

Học sinh được đánh giá chung

Tốt

Đạt

CCG

TS

%

TS

%

TS

%

Phẩm chất

Yêu nước

54

54

31

57,4

23

42,6

 

 

Nhân ái

54

54

31

57,4

23

42.6

 

 

Chăm chỉ

54

54

27

50.0

25

46.3

2

3.7

Trung thực

54

54

30

55.6

24

44.4

 

 

Trách nhiệm

54

54

25

46.3

29

53.7

 

 

- Học sinh khối 2 – khối 5

KHỐI

TSHS

TỐT

ĐẠT

CCG

TS

%

TS

%

TS

%

Chăm học, chăm làm

2

63

31

49.2

32

50.8

0

0

3

62

36

58.1

26

41.9

0

0

4

52

29

55.8

23

44.2

0

0

5

40

20

47.5

20

50.0

0

0

CỘNG

217

116

53.5

101

46.5

0

0

Tự tin, trách nhiệm

2

63

33

52.4

30

47.6

0

0

3

62

37

59.7

25

40.3

0

0

4

52

31

59.6

21

40.4

0

0

5

40

15

37.7

25

62.5

0

0

CỘNG

217

116

53.5

101

46.5

0

0

Trung thực, kỉ luật

2

63

36

57.1

27

42.9

0

0

3

62

39

62.9

23

37.1

0

0

4

52

37

71.2

15

28.8

0

0

5

40

18

45

22

55

0

0

CỘNG

217

130

59.9

87

40.1

0

0

Đoàn kết, thương yêu

2

63

42

66.7

21

33.3

0

0

3

62

41

66.1

21

33.9

0

0

4

52

38

73.1

14

26.9

0

0

5

40

19

47.5

21

52.5

0

0

CỘNG

217

140

64,5

77

35,5

0

0

 Nguồn: ST


Nếu khi tải tài liệu bị lỗi, hãy liên hệ admin tại mục LIÊN HỆ-HỖ TRỢ trên website để được cập nhật/fix lỗi link tải mới.

Tài liệu được chia sẻ miễn phí tại: https://www.dvtuan.com/

Previous Post Next Post