Giáo án tin học lớp 3 Cánh diều

Tags: Giáo án tin học lớp 3 Cánh diều, Kế hoạch bài dạy tin học lớp 3 Cánh diều, Giáo án tin học lớp 3 Cánh diều file word.

Khotailieuonthi247.com tổng hợp và chia sẻ miễn phí đến thầy cô Giáo án tin học lớp 3 Cánh diều.

Link tải file word đầy đủ ở cuối trang.

 

Nội dung

Số tiết dự kiến

CHỦ ĐỀ A. MÁY TÍNH VÀ EM

13 tiết

Chủ đề A1. KHÁM PHÁ MÁY TÍNH

5 tiết

Bài 1. Các thành phần của máy tính

Mỗi bài/1 tiết

Bài 2. Những máy tính thông dụng

Bài 3. Em tập sử dụng chuột

Bài 4. Em bắt đầu sử dụng máy tính

Bài 5. Bảo vệ sức khoẻ khi dùng máy tính

Chủ đề A2. THÔNG TIN VÀ XỬ LÍ THÔNG TIN

4 tiết

Bài 1. Thông tin và quyết định

Mỗi bài/1 tiết

Bài 2. Các dạng thông tin thường gặp

Bài 3. Xử lí thông tin

Bài 4. Ôn tập về thông tin và xử lí thông tin

Chủ đề A3. LÀM QUEN VỚI CÁCH GÕ BÀN PHÍM

4 tiết

Bài 1. Em làm quen với bàn phím

Mỗi bài/1 tiết

Bài 2. Em tập gõ hàng phím cơ sở

Bài 3. Em tập gõ hàng phím trên và dưới

Bài 4. Cùng thi đua gõ phím

CHỦ ĐỀ B. MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET

2 tiết

Bài 1. Thông tin trên Internet

Mỗi bài/1 tiết

Bài 2. Nhận biết những thông tin trên Internet không phù hợp với em

CHỦ ĐỀ C. TỔ CHỨC LƯU TRỮ, TÌM KIẾM VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN

 

Chủ đề C1. SẮP XẾP ĐỂ DỄ TÌM

2 tiết

Bài 1. Sự cần thiết của sắp xếp

Mỗi bài/1 tiết

Bài 2. Sơ đồ hình cây

Chủ đề C2. LÀM QUEN VỚI THƯ MỤC LƯU TRỮ THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH

3 tiết

Bài 1. Sắp xếp phân loại các tệp trong máy tính

Mỗi bài/1 tiết

Bài 2. Cây thư mục

Bài 3. Em tập thao tác với thư mục


 

CHỦ ĐỀ D. ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT VÀ VĂN HOÁ TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ

1 tiết

Bài học. Bảo vệ thông tin cá nhân

1 bài/1 tiết

CHỦ ĐỀ E. ỨNG DỤNG TIN HỌC

5 tiết

Chủ đề E1. LÀM QUEN VỚI BÀI TRÌNH CHIẾU ĐƠN GIẢN

3 tiết

Bài 1. Em làm quen với phần mềm trình chiếu

Mỗi bài/1 tiết

Bài 2. Thêm ảnh vào trang trình chiếu

Bài 3. Bài trình chiếu của em

Chủ đề E2. SỬ DỤNG PHẦN MỀM LUYỆN TẬP THAO TÁC VỚI CHUỘT MÁY TÍNH

2 tiết (chọn)

Bài 1. Làm quen với phần mềm Mouse Skills

Mỗi bài/1 tiết

Bài 2. Em luyện tập sử dụng chuột

Chủ đề E3. SỬ DỤNG CÔNG CỤ ĐA PHƯƠNG TIỆN ĐỂ TÌM HIỂU THẾ GIỚI TỰ NHIÊN

2 tiết (chọn)

Bài 1. Máy tính giúp em quan sát hạt đậu nảy mầm

Mỗi bài/1 tiết

Bài 2. Máy tính giúp em quan sát nhiều điều kì thú

CHỦ ĐỀ F. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI Sự TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH

5 tiết

Chủ đề F1. THỰC HIỆN CÔNG VIỆC THEO CÁC BƯỚC

3 tiết

Bài 1. Làm việc theo từng bước

Mỗi bài/1 tiết

Bài 2. Thực hiện một việc tùy thuộc vào điều kiện

Bài 3. Em tập làm người chỉ huy giỏi

Chủ đề F2. NHIỆM VỤ CỦA EM VÀ SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH

2 tiết

Bài 1. Phát biểu nhiệm vụ và tìm sự trợ giúp của máy tính

Mỗi bài/1 tiết

Bài 2. Thực hành: Nhiệm vụ và sản phẩm

Tổng số tiết

31 tiết

 

 

CHỦ ĐỀ A. MÁY TÍNH VÀ EM

CHỦ ĐỀ A1. KHÁM PHÁ MÁY TÍNH

BÀI 1: CÁC THÀNH PHẦN CỦA MÁY TÍNH

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kĩ năng:

            - Nhận ra và phân biệt được các thành phần cơ bản của máy tính: thân máy, bàn phím, chuột và màn hình.

            - Nêu được chức năng của bàn phím, chuột, màn hình và loa.

2. Phầm chất, năng lực

a. Phẩm chất:

            - Nhân ái: Yêu thương đoàn kết với bạn bè, giúp đỡ bạn trong học tập.
            - Chăm chỉ: Chăm học, chăm làm, hăng say học hỏi và nhiệt tình giơ tay phát biểu bài.

       - Trung thực: Sẵn sàng nói lên ý kiến của mình khi bạn học sử dụng sai mục đích của máy tính.
            - Trách nhiệm: Có trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn máy tính.

b. Năng lực:

 Năng lực chung:

            - Năng lực tự chủ và tự học: Tự học tập, nghiên cứu bài học và trả lời các yêu cầu của GV.

            - Năng lực giao tiếp và hợp tác: Hợp tác, trảo đổi với bạn trong học tập.

            - Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết suy luận trả lời các câu hỏi mà thầy giao.

Năng lực riêng:

            - Qua bài này học sinh nắm được các bộ phận của máy tính và chức năng của từng bộ phận.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên: Máy tính, máy chiếu, sách giáo khoa.

2. Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi

....

Link Google Drive tải file đầy đủ, miễn phí

Tải Xuống Tài Liệu

Nguồn: ST

Nếu khi tải tài liệu bị lỗi, hãy liên hệ admin tại mục LIÊN HỆ-HỖ TRỢ trên website để được cập nhật/fix lỗi link tải mới.

Tài liệu được chia sẻ miễn phí tại: https://www.khotailieuonthi247.com/

Previous Post Next Post