Giáo án + Bài giảng Powerpoint các môn lớp 7 - sách chân trời sáng tạo

Khotailieuonthi247.com tổng hợp và chia sẻ miễn phí đến thầy cô giáo án các môn lớp 7 - sách chân trời sáng tạo. 

Giáo án bản word và bài giảng powerpoint của tất cả các môn lớp 7 chân trời sáng tạo được biên soạn đầy đủ, chi tiết, khoa học và có bản tải về.Hi vọng, bộ giáo án sẽ giúp giảm tải công việc, đồng thời nhẹ nhàng hơn cho giáo viên.

Link được cập nhật liên tục

GIÁO ÁN WORD LỚP 7 MỚI SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO:

Tải giáo án word ngữ văn 7 chân trời sáng tạo

Tải giáo án word toán 7 chân trời sáng tạo

Tải giáo án word tiếng anh 7 Friends Plus 

Tải giáo án word khoa học tự nhiên 7 chân trời sáng tạo

Tải giáo án word vật lí 7 chân trời sáng tạo

Tải giáo án word hóa học 7 chân trời sáng tạo

Tải giáo án word sinh học 7 chân trời sáng tạo

Tải giáo án word lịch sử 7 chân trời sáng tạo

Tải giáo án word địa lí 7 chân trời sáng tạo: Học kì 1 l Học kì 2

Tải giáo án word công nghệ 7 chân trời sáng tạo

Tải giáo án word công dân 7 chân trời sáng tạo

Tải giáo án word tin học 7 chân trời sáng tạo

Tải giáo án word âm nhạc 7 chân trời sáng tạo

Tải giáo án word mĩ thuật 7 chân trời sáng tạo

Tải giáo án word thể dục 7 chân trời sáng tạo

Tải giáo án word hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7 chân trời sáng tạoBÀI GIẢNG POWERPOINT LỚP 7 MỚI SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO:

Bài giảng Powerpoint toán 7 chân trời sáng tạo

Bài giảng Powerpoint ngữ văn 7 chân trời sáng tạo

Bài giảng Powerpoint tiếng anh 7 Friends Plus

Bài giảng Powerpoint khoa học tự nhiên 7 chân trời sáng tạo

Bài giảng Powerpoint vật lí 7 chân trời sáng tạo

Bài giảng Powerpoint sinh học 7 chân trời sáng tạo

Bài giảng Powerpoint hóa học 7 chân trời sáng tạo

Bài giảng Powerpoint địa lí 7 chân trời sáng tạo

Bài giảng Powerpoint lịch sử 7 chân trời sáng tạo

Bài giảng Powerpoint công dân 7 chân trời sáng tạo

Bài giảng Powerpoint công nghệ 7 chân trời sáng tạo

Bài giảng Powerpoint tin học 7 chân trời sáng tạo 

Bài giảng Powerpoint mĩ thuật 7 chân trời sáng tạo

Bài giảng Powerpoint âm nhạc 7 chân trời sáng tạo

Bài giảng Powerpoint hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7 chân trời sáng tạo


Nguồn: ST

Nếu khi tải tài liệu bị lỗi, hãy liên hệ admin tại mục LIÊN HỆ-HỖ TRỢ trên website để được cập nhật/fix lỗi link tải mới.
Previous Post Next Post