Winning At IELTS Speaking

Tags: Download sách Winning At IELTS Speaking PDF, Tải sách Winning At IELTS Speaking, Winning At IELTS Speaking PDF.

Quyển sách Winning at IELTS Speaking này khá hay để giúp các bạn cải thiện band điểm Speaking với các từ vựng và hướng dẫn trả lời dễ hiểu.Trong phần thi Speaking, bạn sẽ trao đổi với một giám khảo có chứng nhận về chuyên môn. Đây là một phần thi tương tác và gần gũi với tình huống thực nhất dành cho thí sinh. Cuốn sách cung cấp những mẫu câu hữu dụng không thể thiếu trong phần thi IELTS Speaking, nhằm giúp bạn sắp xếp được bài nói của mình hiệu quả và mạch lạc hơn.


Guide to the Book

Chapter 1: Introduction to the IELTS Interview

Chapter 2: Pronunciation

Chapter 3: Grammar

Chapter 4: Fluency

Chapter 5: Conversation Management Skills

Chapter 6: IELTS Practice Interviews and Questions

Vocabulary and Useful Expressions

Additional Practice Materials

Tài liệu được sưu tầm và chia sẻ miễn phí đến tất cả bạn đọc.

(Nếu có điều kiện bạn hãy mua sách giấy, sách gốc để ủng hộ Tác giả, Dịch giả và Nhà xuất bản.)

Link Google Drive tải file đầy đủ, miễn phí

Tải Xuống Tài Liệu

Nguồn: ST

Nếu khi tải tài liệu bị lỗi, hãy liên hệ admin tại mục LIÊN HỆ-HỖ TRỢ trên website để được cập nhật/fix lỗi link tải mới.

Tài liệu được chia sẻ miễn phí tại: https://www.khotailieuonthi247.com/Previous Post Next Post