Bài báo cáo Powerpoint sáng kiến kinh nghiệm biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy môn toán 9

Khotailieuonthi247.com tổng hợp và chia sẻ miễn phí đến thầy cô Bài báo cáo Powerpoint sáng kiến kinh nghiệm biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy môn toán 9.

Trong mỗi năm học, để tiếp tục nâng cao chất lượng dạy học, mỗi giáo viên cần thực hiện đổi mới trong phương pháp dạy học theo hướng xây dựng môi trường sư phạm thân thiện, bồi dưỡng tình cảm, thái độ tích cực, hứng thú trong học tập của học sinh. Coi trọng thực hành, rèn luyện năng lực tự học, tự nghiên cứu của học sinh. Vì vậy việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy học là vô cùng quan trọng. Hiểu được điều này, bằng một số kinh nghiệm nhỏ của bản thân tôi rút ra được trong quá trình giảng dạy, tôi xin đưa ra biện pháp: “Ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy bộ mônToán lớp 9” nhằm tạo sự hứng thú, tích cực … học Toán cho học sinh, qua đó nâng cao chất lượng dạy học môn Toán .

 ...Chúng ta đã biết: Bản chất của ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học là sử dụng những đặc tính ưu việt như: khả năng thu thập, lưu trữ, mô phỏng và trình diễn một lượng thông tin lớn bằng nhiều dạng: đồ thị, văn bản, âm thanh , hình ảnh một cách chính xác, hiệu quả. Vì thế trong nhiều bài học cần kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin với phương pháp giảng dạy truyền thống tức là kết hợp ghi bảng với công nghệ phần mềm trong dạy học. Tuỳ theo kiến thức của từng phần, từng bài mà lựa chọn phần mềm sao cho thích hợp với nội dung kiến thức của bài học.

Do đặc thù bộ môn toán có tính trừu tượng cao nên vẫn còn những em học sinh tiếp thu kiến thức còn chậm, …lâu dần dẫn đến sợ học. Chính vì vậy vấn đề đặt ra ở đây là làm thế để tạo hứng thú học tập, nâng cao được tính chủ động, tích cực và sáng tạo của học sinh Hiện nay thế giới công nghệ thông tin ngày càng phát triển mạnh mẽ. Tại Việt Nam nền công nghệ thông tin được đưa vào các ngành trong toàn xã hội. Vì vậy ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học là nhiệm vụ quan trọng, mang tính cấp thiết phải có.

Link Google Drive tải file đầy đủ, miễn phí


Previous Post Next Post