Powerpoint bài giảng thi giáo viên giỏi môn toán lớp 9

Khotailieuonthi247.com tổng hợp và chia sẻ miễn phí đến thầy cô Powerpoint bài giảng thi giáo viên giỏi môn toán lớp 9.

Bài giảng gồm 19 slide, đầy đủ các bước lên lớp, phù hợp với việc thao giảng, thi giáo viên giỏi các cấp môn Toán lớp 9.
Link Google Drive tải file đầy đủ, miễn phí

Previous Post Next Post