Câu hỏi trắc nghiệm địa lí 10 cánh diều - Bài 10. Thủy quyển. Nước trên lục địa có đáp án chi tiết

Khotailieuonthi247.com tổng hợp và chia sẻ miễn phí đến thầy cô và các em học sinh Bộ câu hỏi trắc nghiệm địa lí lớp 10 cánh diều có đáp án chi tiết.

Câu hỏi trắc nghiệm địa lí 10 cánh diều - Bài 10. Thủy quyển. Nước trên lục địa.

Bài 10. Thủy quyển. Nước trên lục địa


Câu 1. Nước trên lục địa gồm nước ở 

A. băng tuyết, sông, hồ. 

B. trên mặt, nước ngầm. 

C. nước ngầm, hơi nước. 

D. trên mặt, hơi nước. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: B 

Nước trên lục địa gồm nước ở trên mặt (ao, hồ, sông, suối,…) và nước ngầm.

Câu 2. Ở miền khí hậu nóng, nhân tố chủ yếu tác động đến chế độ nước sông là A. chế độ mưa. 

B. nước ngầm. 

C. thực vật. 

D. địa hình. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: A 

Ở miền khí hậu nóng, nhân tố chủ yếu tác động đến chế độ nước sông là chế độ mưa. Ví dụ: Việt Nam có khí hậu nhiệt đới gió mùa với 1 mùa mưa và khô sâu  sắc nên sông ngòi cũng có mùa lũ (nhiều nước) và mùa cạn (ít nước).

Câu 3. Ở miền núi nước sông chảy nhanh hơn ở đồng bằng là do có A. độ dốc địa hình. 

B. nhiều thung lũng. 

C. địa hình phức tạp. 

D. nhiều đỉnh núi cao. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: A 

Ở miền núi, địa hình dốc và lòng sông hẹp nên nước sông thường chảy nhanh, ở đồng bằng lòng sông thường thoải và rộng hơn, nước sông chảy chậm hơn.

Câu 4. Thuỷ quyển là lớp nước trên Trái Đất bao gồm nước ở

A. sông, suối, hồ; nước ngầm; nước trong các biển và đại dương.

B. biển, đại dương; nước trên lục địa, hơi nước trong khí quyển.

C. sông, suối, hồ; băng tuyết, nước trong các đại dương, hơi nước.

D. biển, đại dương; nước ngầm, băng tuyết; nước sông, suối, hồ. Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: B 

Thuỷ quyển là toàn bộ nước trên Trái Đất ở các trạng thái khác nhau (lỏng, rắn,  hơi), bao gồm nước trong các biển, đại dương, trên các lục địa, hơi nước trong khí  quyển và cả trong cơ thể sinh vật, trong đó có khoảng 3% là nước ngọt còn lại là  nước mặn. 

Câu 5. Ý nghĩa của hồ đầm nối với sông là 

A. giảm lưu lượng nước sông. 

B. làm giảm tốc độ dòng chảy. 

C. điều hoà chế độ nước sông. 

D. điều hoà dòng chảy sông. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: C 

Hồ, đầm có vai trò điều tiết chế độ dòng chảy nước sông. Ý nghĩa của hồ đầm nối  với sông là điều hoà chế độ nước sông. 

Câu 6. Dòng chảy thường xuyên, tương đối lớn trên bề mặt lục địa gọi là

A. hồ. 

B. mưa. 

C. đầm. 

D. sông. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: D 

Sông là dòng chảy thường xuyên, tương đối lớn trên bề mặt lục địa và đảo, được  các nguồn nước mưa, nước ngầm, nước băng tuyết tan nuôi dưỡng.

Câu 7. Tổng lượng nước của sông chịu tác động chủ yếu của các nhân tố:

A. nước ngầm, địa hình, các hồ đầm. 

B. nước ngầm, địa hình, thảm thực vật. 

C. lượng mưa, băng tuyết, nước ngầm. 

D. lượng mưa, băng tuyết, các hồ đầm. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: C 

Tổng lượng nước của sông chịu tác động chủ yếu của các nhân tố lượng mưa,  băng tuyết và nước ngầm. 

Câu 8. Ở đồng bằng lòng sông mở rộng hơn ở miền núi chủ yếu là do

A. bề mặt địa hình bằng phẳng. 

B. lớp phủ thổ nhưỡng mềm.  

C. tốc độ nước chảy nhanh. 

D. tổng lưu lượng nước lớn. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: A 

Ở đồng bằng lòng sông mở rộng hơn ở miền núi chủ yếu là do bề mặt địa hình  bằng phẳng, dòng chảy và phù sa tràn ra hai bên sông dễ dàng, lâu dài lòng sông  được mở rộng. Ở miền núi, địa hình cao, dốc nên nước chảy xiết, đào lòng nhanh  và lòng sông hẹp, khả năng mở rộng hạn chế. 

Câu 9. Sự thay đổi của lưu lượng nước sông có tính chu kì trong năm gọi là

A. lưu vực nước. 

B. chế độ nước. 

C. nguồn cấp nước. 

D. dòng chảy mặt. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: B 

Sự thay đổi của lưu lượng nước sông có tính chu kì trong năm gọi là chế độ nước.  Chế độ nước chịu ảnh hưởng chủ yếu bởi các đặc điểm địa lí tự nhiên của nguồn  cung cấp và bề mặt lưu vực.

Câu 10. Ở những vùng đất, đá thấm nước nhiều, nhân tố nào sau đây có vai trò  đáng kể trong việc điều hoà chế độ nước của sông? 

A. Nước ngầm. 

B. Thực vật. 

C. Băng tuyết. 

D. Địa hình. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: A 

Ở những vùng đất, đá thấm nước nhiều, nhân tố có vai trò đáng kể trong việc điều  hoà chế độ nước của sông là nguồn nước ngầm. 

Câu 11. Ở miền ôn đới lạnh, nhân tố chủ yếu tác động đến chế độ nước sông là

A. thực vật. 

B. chế độ mưa. 

C. băng tuyết. 

D. địa hình. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: C 

Miền ôn đới lạnh và những sông bắt nguồn từ núi cao, nguồn tiếp nước chủ yếu  là băng tuyết tan. Mùa xuân đến, băng tuyết tan, sông được tiếp nước nhiều.

Câu 12. Sông nào sau đây có diện tích lưu vực rộng nhất thế giới?

A. I-ê-nit-xây. 

B. A-ma-dôn. 

C. Mê Công. 

D. Nin. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: B 

Sông Amazon là một dòng sông ở Nam Mỹ. Amazon được xem là con sông dài  thứ 2 thế giới, là sông có lưu vực rộng nhất và lưu lượng nước nhiều nhất thế giới. 

Sông Amazon chiếm khoảng 20% tổng lưu lượng nước ngọt cung cấp cho các đại  dương. Chỗ rộng nhất của sông vào mùa khô khoảng 11 km. 

Câu 13. Yếu tố nào sau đây góp phần chủ yếu làm cho chế độ nước sông điều  hoà? 

A. Bề mặt đất đồng bằng rộng. 

B. Các mạch nước ngầm cạn. 

C. Nước mưa chảy trên mặt. 

D. Địa hình đồi núi dốc nhiều. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: B 

Yếu tố góp phần chủ yếu làm cho chế độ nước sông điều hoà là các mạch nước  ngầm cạn. Khi mưa lớn, 1 phần nước mưa thấm xuống và được lưu giữ thành  nước ngầm; khi mùa cạn đến 1 phần nước ngầm cung cấp nước cho các sông, hạn  chế hiện tượng khô hạn. 

Câu 14. Sông nào sau đây có chiều dài đứng thứ hai thế giới?

A. Nin. 

B. I-ê-nit-xây. 

C. A-ma-dôn. 

D. Mê Công. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: C 

Sông Amazon là một dòng sông ở Nam Mỹ. Amazon được xem là con sông dài  thứ 2 thế giới, là sông có lưu vực rộng nhất và lưu lượng nước nhiều nhất thế giới.  Sông Amazon chiếm khoảng 20% tổng lưu lượng nước ngọt cung cấp cho các đại  dương. Chỗ rộng nhất của sông vào mùa khô khoảng 11 km. 

Câu 15. Sông nào sau đây dài nhất thế giới? 

A. Nin. 

B. A-ma-dôn. 

C. Mê Công.

D. I-ê-nit-xây. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: A 

Sông Nin hoặc Nil, là dòng sông thuộc châu Phi, là sông chính của khu vực Bắc  Phi, thường được coi là con sông dài nhất trên thế giới, với chiều dài 6.853 km và  đổ nước vào Địa Trung Hải.

Previous Post Next Post