Giáo án - Kế hoạch bài dạy hoạt động trải nghiệm lớp 7 chân trời sáng tạo cả năm

Khotailieuonthi247.com tổng hợp và chia sẻ miễn phí đến thầy cô Giáo án hoạt động trải nghiệm lớp 7 chân trời sáng tạo cả năm.

CHỦ ĐỀ 1: RÈN LUYỆN THÓI QUEN

Thời gian thực hiện: (04 tiết)

Tháng 9: Loại hình HĐTN, HN: Sinh hoạt GD theo chủ đề

 

TUẦN 1 TIẾT 1: XÁC ĐỊNH ĐIỂM MẠNH, HẠN CHẾ CỦA BẢN THÂN TRONG CUỘC SỐNG. KĨ NĂNG KIỂM SOÁT CẢM XÚC BẢN THÂN 

I.  MỤC TIÊU

1.  Về kiến thức

Sau khi tham gia hoạt động này, HS khả năng:

-   Biết được những điểm mạnh và những điểm hạn chế của bản thân trong HT, LĐ và trong cuộc sống.

-  Biết cách kiểm soát cảm xúc của bản thân trước mọi tình huống.

-  Thể hiện được thói quen tốt của thân trong cuộc sống, học tập, lao động.

2.  Năng lực

*  Năng lực chung:

-   Biết tự giải quyết nhiệm vụ học tập và các nhiệm vụ, công việc khác một cách độc lập, theo nhóm và thể hiện sự sáng tạo.

-  Góp phần phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác qua hoạt động nhóm và trao đổi công việc với giáo viên.

*   Năng lực riêng: Có khả năng tự giải quyết công việc bản thân được giao; đồng thời biết hợp tác giải quyết những vấn đề được đặt ra trong buổi tọa đàm một cách triệt để, hài hòa, hiệu quả.

3.  Phẩm chất

-   Ý thức tự giác: HS biết tự giải quyết công việc mà trách nhiệm mình cần phải làm, không cần ai phải nhắc nhở.

-   Trung thực: HS nhận ra được thói quen tốt thói quen xấu từ đó tự thay đổi. Mạnh dạn hợp tác với bạn bè thầy cô để giải quyết, thay đổi những thói quen xấu.

-  Chăm chỉ: HS chăm chỉ trong việc học rèn luyện thói quen tốt, biết vượt qua khó khăn.

-   Trách nhiệm: HS có ý thức trong học tập, lao động; Ở nhà biết giúp đỡ gia đình; Ở trường có trách nhiệm xây dựng và giữ gìn trường lớp gọn gàng, sạch đẹp.

II.   THIẾT BỊ DẠY HỌC HỌC LIỆU

1.  Đối với giáo viên

-  Hình ảnh một số tấm gương tiêu biểu.


-  SGK, SGV Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 7.

-  Hình ảnh, video clip liên quan đến hoạt động.

-  Máy tính, máy chiếu (Tivi)

-  Phiếu học tập, giấy A0, thẻ màu, giấy nhớ, bút dạ...

2.  Đối với học sinh

-  Xác định xem bản thân mình những điểm mạnh điểm hạn chế nào

-   Khi gặp một trong hai tình huống tạo cảm xúc: Tích cực và tiêu cực em sẽ giải quyết như thế nào.

III.   TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1.  Ổn định tổ chức : KTSS lớp.

2.  Kiểm tra bài cũ.

KT sự chuẩn bị bài của HS.

3.   Bài mới.

A.  HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU (5 phút)

1.  Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh từng bước làm quen bài học.

2.  Nội dung: GV tổ chức cho HS chơi trò trơi Tiếp sức.

3.  Sản phẩm học tập: HS tham gia trò chơi.

4.  Tổ chức thực hiện:

-  GV tổ chức cho HS chơi trò chơi Tiếp sức.

-  GV phổ biến cách chơi luật chơi:

+ Gv chia lớp thành 2 đội, mỗi đội cử 05 bạn xếp thành 2 hàng trong lớp học. Trong thời gian 1 phút, lần lượt nêu tên các công việc mà bản thân làm hàng ngày ( ở nhà và ở trường).

+ Đội nào nêu được nhiều, đúng tên các công việc bản thân làm hàng ngày thì đội đó giành được chiến thắng.

-  HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ tham gia trò chơi.

-  GV dẫn dắt HS vào hoạt động:

B.  HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 1: Xác định điểm mạnh, điểm hạn chế của bản thân(13 phút) 1.Mục tiêu: Thông qua hoạt động:

-  HS nêu chỉ ra được những điểm mạnh điểm hạn chế của bản thân;

-   Biết chia sẻ điểm mạnh của mình cho các bạn học tập. Bên cạnh đó cũng mạnh dạn chỉ ra điểm hạn chế của mình để các bạn rút kinh nghiệm.

-  Nêu ra những cách thức để phát huy thế mạnh của mình và khắc phục điểm hạn chế của bản thân.

2.  Nội dung: GV trình bày vấn đề; HS lắng nghe, thảo luận trả lời câu hỏi.

3.  Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS.

4.  Tổ chức hoạt động:


HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN - HỌC SINH

NỘI DUNG

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

 

- GV dẫn dắt: Trong mỗi con người chúng ta ai cũng có điểm mạnh ( thế mạnh ) và điểm hạn chế. Người thành công là người biết phát huy thế mạnh của mình và khắc phục những điểm hạn chế. Vạy các em đã biết được nhuwngx điểm mạnh điểm hạn chế của mình chưa?

1.Xác định điểm mạnh, điểm hạn chế của bản thân

- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi:

 

? Chỉ ra một số điểm mạnh, điểm hạn chế của em trong học tập và trong cuộc sống?

 

? Nêu điểm mạnh em tựu hào nhất điểm hạn chế em muốn khắc phục nhất?

 

? Để phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm hạn chế em bản thân em làm như thế nào?

 

? Điểm mạnh đã đem lại giúp ích cho bản thân em. Và ngược lại điểm hạn chế có tác động như thế nào ?

 

- GV chia HS thành các nhóm, yêu cầu HS thực hiện nhiệm vụ: làm việc các nhân -> nhóm

 

+ Chỉ ra một số điểm mạnh, điểm hạn chế của em trong học tập và trong cuộc sống?

 

+ Nêu điểm mạnh em tựu hào nhất điểm hạn chế em

muốn khắc phục nhất?

 

-GV yêu cầu HS chia sẻ kinh nghiệm của bản thân để phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm hạn chế của bản thân mình.

 

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

 

- HS làm việc các nhân

 

- HS thảo luận trả lời câu hỏi.

 

- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết.

 

 

-Những thói quen tốt


Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động thảo luận

+

- GV mời một số nhân HS trình bày

+

+

- GV mời đại diện HS trả lời.

+

- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.

+

- Những thói quen chưa

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập

tốt

- GV đánh giá, nhận xét kết quả thảo luận của HS

+

+

- GV chiếu các thông tin về truyền thống nhà trường

+

 

- GV chốt kiến thức, chuyển sang nội dung mới.

+

+

 

Hoạt động 2: năng kiểm soát cảm xúc bản thân (13 phút) 1.Mục tiêu: Thông qua hoạt động,

-  HS cách giải quyết tình huống theo suy nghĩ nhận thức của bản thân.

-  HS đưa ra những cách xử lý, giải quyết tình huống kiểm soát cảm xúc

2.  Nội dung: GV trình bày vấn đề; HS lắng nghe, thảo luận giải quyết tình huống, đề xuất cách xử lý.

3.  Sản phẩm học tập:

-  Cách giải quyết tình huống câu trả lời của HS.

-  Những phương án cách thức để kiểm soát cảm xúc bản thân hs nêu ra.

4.  Tổ chức hoạt động:

 

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN - HỌC SINH

NỘI DUNG

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- Tiến hành phương pháp thảo luận nhóm. Tiến hành phương pháp đóng vai.

*   GV chia HS thành 03 nhóm và yêu cầu HS thực hiện nhiệm vụ:

*    Nội dung thảo luận đưa ra những cách xử lý, giải quyết - kiểm soát cảm xúc của bản thân trong các tình huống: Tình huống 1,2,3. Từ tình huống dựng lên hoạt cảnh( đóng vai)

+ Tình huống 1: Nghe bạn thân không nói đúng về mình.

+ Tình huống 2: Bị bố, mẹ mắng nặng lời

+ Tình huống 3: Bị các bạn trong nhóm phản bác ý kiến khi tranh luận.

2.Kĩ năng kiểm soát cảm xúc bản thân


+ những biện pháp cách thức để kiểm soát cảm xúc.

 

* Thời gian thảo luận tạo dựng tình huống 3 phút.

 

-GV cho hs thảo luận theo nhóm, tiến hành gợi ý, hôc trợ cho

 

các nhóm thực hiện nhiệm vị, xây dựng tình huống.

 

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

 

- HS thảo luận trả lời câu hỏi. Xây dựng tình huống

 

- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết.

 

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động thảo luận

 

- GV mời đại diện nhóm HS trả lời.

 

- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.

 

- GV mời các nhóm thể hiện các tình huống qua các hoạt cảnh.

-Khi     gặp     những     tình

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập

huống đặc biệt cảm

-GV đánh giá kết quả

xúc bị tác động nên

+ Thảo luận nhóm, xây dựng tình huống của hs

+

+ Nhận xét về các cách thức để kiểm soát cảm xúc mà hs nêu

+

chỉ ra

+

 

-Cách kiểm soát cảm xúc.

C.  HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP ( 9 phút)

1.  Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học thông qua trả lời câu hỏi.

2.  Nội dung:

-  HS sử dụng kiến thức đã học,

-  GV hướng dẫn (nếu cần thiết) để trả lời câu hỏi.

+ Trình bày những công việc hàng ngày của bản thân em:về học tập, văn nghệ, thể dục-thể thao.

+ Em đã rèn luyện thói quen đó như thế nào

+Để kiềm chế cảm xúc mỗi chúng ta cần phải ntn.

3.  Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS.

4.  Tổ chức thực hiện:

-  GV giao nhiêm vụ cho HS: Trình bày những công việc hàng ngày của bản thân em:về học tập, văn nghệ, thể dục-thể thao.

-  HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ:

+ Về học tập:

+ Về văn nghệ, thể dục - thể thao: tích cực tham gia vào các hội diên văn nghệ, hội thao,….

-  GV nhận xét, đánh giá.

D.  HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG ( 4 phút)

1.  Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học thông qua trả lời câu hỏi.

2.  Nội dung:


-HS sử dụng kiến thức đã học,

-  GV hướng dẫn (nếu cần thiết) để trả lời câu hỏi.

-  Tìm hiểu giới thiệu một tấm gương học sinh

+ những điểm mạnh thói quen tốt

+ Những tình huống em biết khi người khác biết kiểm soát cảm xúc của bản thân

3.  Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS.

4.  Tổ chức thực hiện:

-  GV giao nhiêm vụ cho HS:

+ những điểm mạnh thói qen tốt

+ Những tình huống em biết khi người khác biết kiểm soát cảm xúc của bản thân

-  HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ:

+ Tên bạn học sinh.

+ Những điểm mạnh thói quen tốt của bạn:.

+ Em học được điều từ bạn.

-  GV nhận xét, đánh giá.

E.  HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ ( 1 phút)

Đọc soạn nhiệm vụ tiếp theo:

-  Tìm hiểu thói quen ngăn nắp, sạch sẽ, gọn gàng của em khi gia đình trường.

-  Rèn luyện thói quen ngăn nắp, sạch sẽ, gọn gàng gia đình như thế nào.

Rút kinh nghiệm

...
Link Google Drive tải file đầy đủ, miễn phí

Nguồn: ST

Nếu khi tải tài liệu bị lỗi, hãy liên hệ admin tại mục LIÊN HỆ-HỖ TRỢ trên website để được cập nhật/fix lỗi link tải mới.

Tài liệu được chia sẻ miễn phí tại: https://www.khotailieuonthi247.com/

Previous Post Next Post