Từ vựng ôn thi vào lớp 10 môn Tiếng anh file word

 Khotailieuonthi247.com tổng hợp và chia sẻ miễn phí đến thầy cô và các em học sinh tài liệu Từ vựng ôn thi vào lớp 10 môn Tiếng anh.

Tài liệu được soạn theo từng bài, từng chủ đề giúp thầy cố và học sinh có thêm nguồn tfai liệu giá trị để chuẩn bị ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng anh.

ÔN THI TUYỂN SINH LỚP 10

 

I. TỪ VỰNG (VOCABULARY)

Học từ vựng theo từng chủ đề, tập trung vào:

+ cách phát âm: âm và dấu trọng âm (sounds, stresses);

+ các final sounds: các phụ âm cuối, các ending sounds ‘s’ / ‘ed’

+ nghĩa của từ: đồng/gần nghĩa, trái nghĩa, sử dụng theo ngữ cảnh

+ từ loại

UNIT 1: A VISIT FROM A PEN PAL

- foreign (a)                                             thuộc về nước ngoài              - foreigner (n)               người nước ngoài

- activity (n)                                            hoạt động                              - correspond (v)             trao đổi thư từ

- at least                                                  ít nhất                                   - modern (a)                 hiện đại

- ancient (a)                                             cỗ, xưa                                  - impress (v)                 gây ấn tượng

- impression (n)                                       sự gây ấn tượng                     - impressive (a)             gây ấn tượng

- beauty (n)                                             vẻ đẹp                                   - beautiful (a)               đẹp

- beautify (v)                                           làm đẹp                                 - friendliness (n)           sự thân thiện

- friend (n)                                              bạn bè                                   - friendly (a)                 thân thiện

- friendship (n)                                        tình bạn

- mausoleum (n)                                      lăng                                       - mosque (n)                 nhà thờ Hồi giáo

- primary school                                      trường tiểu học                      - secondary school        trường trung học

- peaceful (a)                                           thanh bình, yên tĩnh               - peace (n)        hòa bình, sự thanh bình

- atmosphere (n)                                      bầu không khí                        - pray (v)                      cầu nguyện

- abroad (a)                                             (ở, đi) nước ngoài                 

- depend on = rely on                              tùy thuộc vào, dựa vào

- anyway (adv)                                        dù sao đi nữa                         - keep in touch with     giữ liên lạc

- worship (v)                                           thờ phượng                            - similar to (a)              tương tự

- industrial (a)                                         thuộc về công nghiệp             - industry (n)    ngành công nghiệp

- temple (n)                                             đền, đình                               - association (n)             hiệp hội

- Asian (a)                                               thuộc Châu Á                        - divide into                 chia ra

- region (n)                                              vùng, miền                            - regional (a)                thuộc vùng, miền

- comprise (v)                                          bao gồm

- tropical (a)                                            thuộc về nhiệt đới

- climate (n)                                            khí hậu

- unit of currency                                     đơn vị tiền tệ

- consist of = include                               bao gồm, gồm có                   - population (n)             dân số

- Islam                                                    Hồi giáo                                - official (a)                  chính thức

- religion (n)                                            tôn giáo                                 - religious (a)    thuôc về tôn giáo

- in addition                                            ngoài ra

- Buddhism (n)                                        Phật giáo                               - Hinduism (n)              Ấn giáo

- widely (adv)                                          môt cách rộng rãi

- education (n)                                         nền giáo dục                          - educate (v)                 giáo dục

- educational (a)                                      tthuộc về giáo dục

- instruction (n)                                       việc giáo dục                         - instruct (v)     hướng dẫn, chỉ dạy

- instructor (n)                                         người hướng dẫn

- compulsory (a)                                      bắt buộc                                - area (n)                      diện tích

- member country                                    quốc gia thành viên                - relative (n)                 nhân thân, bà con

- farewell party                                        tiệc chia tay                           - hang – hung – hung    treo, máng

 

UNIT 2: CLOTHING

 

- century (n)                                            thế kỷ                        - poet (n)                      nhà thơ

- poetry (n)                                              thơ ca                        - poem (n)                    bài thơ

- traditional (a)                                        truyền thống              - silk (n)                       lụa

- tradition (n)                                           truyền thống

- tunic (n)                                                tà áo                          - slit (v)                         xẻ

- loose (a)                                                lỏng, rộng                  - pants (n): trousers       quần (dài)

- design (n, v)                                          bản thiết kế, thiết kế   - designer (n)                nhà thiết kế

- fashion designer                                    nhà thiết kế thời trang

- material (n)                                           vật liệu                      - convenient (a)             thuận tiện

- convenience (n)                                     sự thuận tiện              - lines of poetry             những câu thơ

- fashionable (a)                                      hợp thời trang            - fashion (n)                 thời trang

- inspire (v)                                             gây cảm hứng            - inspiration (n)             nguồn cảm hứng

 

- ethnic minority                                      dân tộc thiểu số         - symbol (n)                 ký hiệu, biểu tượng

- symbolize (v)                                        tượng trưng                - cross (n)                     chữ thập

- stripe (n)                                               sọc                            - striped (a)                  có sọc

- unique (a)                                             độc đáo                     - subject (n)                  chủ đề, đề tài

- modernize (v)                                        hiện đại hóa                - modern (a):                 hiện đại

- plaid (a)                                                có ca-rô, kẻ ô vuông  - suit (a)                       trơn

- sleeve (n)                                              tay áo                        - sleeveless (a)              không có tay

- short-sleeved (a)                                    tay ngắn                    - sweater (n)                 áo len

- baggy (a)                                               rộng thùng thình        - faded (a)                    phai màu

- shorts (n)                                              quần đùi

- casual clothes (n)                                   quần áo thông thường

- sailor (n)                                               thủy thủ                    - cloth (n)                     vải

- wear out                                               mòn, rách                  - embroider (v)             thêu

- label (n)                                                nhãn hiệu                  - sale (n)                       doanh thu

- go up = increase                                    tăng lên                     - economic (a)              thuộc về kinh tế

- economy (n)                                          nền kinh tế                - economical (a)           tiết kiệm

- worldwide (a)                                        rộng khắp thế giới

- out of fashion                                       lỗi thời                      - generation (n)             thế hệ

- (be) fond of = like                                 thích                         - hardly (adv)               hầu như không

- put on = wear                                        mặc vào                    - point of view             quan điểm

- (be) proud of                                        tự hào về …

 

UNIT 3: A TRIP TO THE COUNTRYSIDE

 

- buffalo (n)                                         con trâu                        - plough (n, v)              cái cày, cày

- gather (v)                                           gặt, thu hoạch               - crop (n)                      vụ mùa

- home village                                      làng quê                       - rest (n, v)                   (sự) nghỉ ngơi

- journey (n)                                         chuyến đi, hành trình    - chance (n)                  dịp

- cross (v)                                             đi ngang qua                 - paddy filed                 cánh đồng lúa

- bamboo (n)                                        tre                                - forest (n)                    rừng

- snack (n)                                            thức ăn nhanh               - highway (n)               xa lộ

- banyan tree                                        cây đa                          - entrance (n)                cổng vào, lối vào

- shrine (n)                                           cái miếu                       - hero (n)                      anh hung

- go boating                                          đi chèo thuyền              - riverbank (n)              bờ sông

- enjoy (v) – enjoyable (a)                     thú vị                           - enjoyment (n)             sự thú vị, sự yêu thích

- take a photo                                       chụp ảnh

- reply (v) = answer                              trả lời                           - play a role                  đóng vai trò

- flow                                                   chảy                             - raise (v)                     nuôi

- cattle (n)                                            gia súc                         - pond (n)                     cái ao

- parking lot                                         chỗ đậu xe                   - gas station                  cây xăng

- exchange (v, n)                                   (sự) trao đổi                  - maize (n) = corn         bắp / ngô

- nearby (a)                                          gần bên                        - complete (v    hoàn thành

...

Link Google Drive tải file đầy đủ, miễn phí

Nguồn: ST

Nếu khi tải tài liệu bị lỗi, hãy liên hệ admin tại mục LIÊN HỆ-HỖ TRỢ trên website để được cập nhật/fix lỗi link tải mới.

Tài liệu được chia sẻ miễn phí tại: https://www.khotailieuonthi247.com/

Previous Post Next Post