Link tải miễn phí Giáo án, bài giảng Powerpoint lớp 4 cánh diều tất cả các môn

 Từ khoá: Giáo án lớp 4 cánh diều theo công văn 2345, Bài giảng powerpoint lớp 4 cánh diều, Kế hoạch bài dạy lớp 4 cánh diều theo công văn 2345, Giáo án tiếng việt 4 cánh diều, Giáo án toán 4 cánh diều, Giáo án đạo đức 4 cánh diều, Giáo án tin học 4 cánh diều, Giáo án công nghệ 4 cánh diều, Giáo án tiếng anh lớp 4 cánh diều, Giáo án tự nhiên xã hội lớp 4 cánh diều.

Khotailieuonthi247.com tổng hợp và chia sẻ miễn phí đến thầy cô bộ giáo án lớp 4 sách cánh diều đầy đủ các môn. 

 Giáo án lớp 4 bộ sách cánh diều cả năm. Với mẫu giáo án lớp 4 cánh diều cả năm dưới đây sẽ giúp các thầy cô dễ dàng hơn trong việc soạn thảo giáo án cho năm học mới.Dưới đây là link tải chi tiết giáo án từng môn lớp 4 theo chủ đề của bộ sách cánh diều cả năm, mời các bạn cùng tham khảo.

Quý thầy cô click chuột vào từng link tài liệu bên dưới để tải miễn phí giáo án, bài giảng powerpoint:

Giáo án lớp 4 cánh diều:

 Link tải miễn phí Giáo án, kế hoạch bài dạy tiếng việt lớp 4 cánh diều


Link tải miễn phí Giáo án, kế hoạch bài dạy tự nhiên xã hội lớp 4 cánh diều

- Link tải miễn phí Giáo án, kế hoạch bài dạy tiếng anh lớp 4 cánh diều

Link tải miễn phí Giáo án, kế hoạch bài dạy Lịch sử-Địa lí lớp 4 cánh diều

- Link tải miễn phí Giáo án, kế hoạch bài dạy giáo dục thể chất lớp 4 cánh diều

 

Bài giảng powerpoint lớp 4 cánh diều:

 - Link tải miễn phí Bài giảng Powerpoint tiếng việt lớp 4 cánh diều


- Link tải miễn phí Bài giảng Powerpoint đạo đức lớp 4 cánh diều

 - Link tải miễn phí Bài giảng Powerpoint tự nhiên xã hội lớp 4 cánh diều

 - Link tải miễn phí Bài giảng Powerpoint Hoạt động trải nghiêm lớp 4 cánh diều

- Link tải miễn phí Bài giảng Powerpoint công nghệ lớp 4 cánh diều

- Link tải miễn phí Bài giảng Powerpoint giáo dục thể chất lớp 4 cánh diều

- Link tải miễn phí Bài giảng Powerpoint âm nhạc lớp 4 cánh diều

- Link tải miễn phí Bài giảng Powerpoint mĩ thuật lớp 4 cánh diều

 

Nguồn: ST

Tài liệu được chia sẻ miễn phí tại: https://www.khotailieuonthi247.com/ 

Previous Post Next Post