Skkn một số giải pháp nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh cho học sinh tiểu học

Skkn một số giải pháp nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh cho học sinh tiểu họcI. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

 Mục tiêu của Giáo dục - Đào tạo là cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng được nhu cầu đổi mới nền kinh tế xã hội rất cần những con người có bản lĩnh, có năng lực, chủ động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm thích ứng được với đời sống xã hội đang từng ngày từng giờ thay đổi trong giai đoạn công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

Trong xu thế hội nhập có tính toàn cầu của đất nước, các chính sách và chủ trương của Đảng và nhà nước đều hướng tới xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa trong một xã hội hiện đại và văn minh cần phải có văn hoá, luôn giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc mà thế hệ ông cha ta đã dày công vun đắp.

         Để xây dựng con người mới đòi hỏi toàn xã hội phải quan tâm do đó  đã đặt mục tiêu cho ngành giáo dục là đào tạo nguồn nhân lực về lâu dài, giúp cho học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động sáng tạo, hình  thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng môi trường

văn hóa lành mạnh.

          Nhằm đáp ứng mục tiêu trên ngành giáo dục đã và đang xây dựng văn hoá học đường ngay từ lứa tuổi mầm non, tiểu học vì đây là giai đoạn đầu tiên trong tiến trình giáo dục của một đời ngư­ời, góp phần xây dựng nền tảng ban đầu của nhân cách con ngư­ời, xây dựng 1 nền văn hóa học đường bền vững.

          Trong việc xây dựng văn hoá học đường ở trường học có nội dung giáo dục văn hoá vệ sinh là một trong  những nhiệm vụ giáo dục toàn diện. Nó hình thành cho học sinh tính cẩn thận, có những hành vi văn minh đối với người xung quanh và có ý thức giữ  vệ sinh thân thể, giữ gìn môi trường xung quanh.

Giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh cho học sinh là 1 trong những nội dung liên quan trực tiếp tới công tác Đội ở trường học. Qua thực tế hoạt động công tác Đội trong những năm qua, tôi muốn được chia sẻ với các bạn đồng nghiệp những kinh nghiệm của mình trong việc "Một số giải pháp nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh cho học sinh Trường Tiểu học xã Đồng Bục".

          II. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI

          Góp phần làm cho hoạt động giờ giờ lên lớp được tổ chức thực sự có hiệu quả trong trường học.

          Nâng cao ý thức, quan tâm và góp phần cải thiện vệ sinh cá nhân, sức khỏe và vệ sinh môi trường xung quanh.

Rèn cho học sinh thói quen sống gọn gàng, ngăn nắp, biết giữ vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường sạch sẽ.

Tích cực tham gia các hoạt động giữ gìn, bảo vệ môi trường, lớp học, gia đình, nơi ở với những công việc vừa sức.

Làm thế nào để hoạt động “vệ sinh” trở thành hoạt động giúp học sinh rèn kỹ năng sống, kỹ năng hợp tác, tham gia các hoạt động tập thể.

          Rút ra bài học kinh nghiệm về công tác tổ chức, tham mưu với các cấp về công tác vệ sinh.

          Đề ra một số hình thức, biện pháp thực hiện về cách tổ chức, nâng cao chất lượng vệ sinh trong trường học.

...

LINK TẢI FILE WORD ĐẦY ĐỦ: XEM VÀ TẢI XUỐNG

NẾU GẶP KHÓ KHĂN KHI TẢI VÀ CẦN HỖ TRỢ TẢI TÀI LIỆU CÓ PHÍ HÃY LIÊN HỆ TẠI ĐÂY
Previous Post Next Post