Năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế

Tiêu đề: Năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế

 Tác giả:

 Đoàn Thị Hồng Nga

 Chuyên ngành:   / Kinh tế - Quản lý

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 

Trong xu thế toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế đã và đang là vấn đề cấp thiết đối với mỗi quốc gia. Theo đó, ngân hàng – huyết mạch của nền kinh tế, cũng là lĩnh vực cần phải đi đầu trước bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu. Ngân hàng thương mại đóng vai trò rất quan trọng khi kích thích sản xuất, cung cấp một loạt các dịch vụ tài chính và thu hút nguồn vốn nhỏ lẻ nhằm thúc đẩy tăng trưởng xã hội. Nhất là trong giai đoạn nền kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới, đặt ra cho các doanh nghiệp nói chung và các ngân hàng thương mại nói riêng những áp lực cạnh tranh gay gắt để tồn tại và phát triển. 

Trong đó, phải kể đến Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) là một trong những ngân hàng đứng đầu của hệ thống ngân hàng Việt Nam về tốc độ tăng trưởng quy mô hoạt động, đổi mới công nghệ, nâng cấp tiện ích sản phẩm dịch vụ và sẵn sàng đổi mới thích nghi cho quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Theo đó, trên cơ sở phát huy những lợi thế sẵn có và khắc phục những hạn chế còn tồn đọng để từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh của Vietcombank trên thị trường tài chính là việc làm có ý nghĩa thiết thực về cả mặt lý luận và thực tiễn. Chính vì vậy, nghiên cứu sinh đã lựa chọn đề tài “Năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế ” làm đề tài nghiên cứu cho luận án.

Luận án hệ thống hóa và phát triển những căn cứ lý luận và thực tiễn về năng lực cạnh tranh của NHTM trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. Đồng thời, qua phân tích điểm mạnh và điểm yếu, cơ hội và thách thức, thuận lợi và khó khăn của Vietcombank, luận án đề xuất các các giải pháp nhằm năng cao năng lực cạnh tranh của Vietcombank để đạt định hướng và mục tiêu kinh doanh đề ra trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

- Luận án làm rõ cơ sở lý thuyết về cạnh tranh, năng lực cạnh tranh của NHTM. 

- Cơ sở lý thuyết về khái niệm hội nhập kinh tế quốc tế, cơ hội và thách thức của hội nhập kinh tế quốc tế đến hoạt động ngành Ngân hàng.

- Bài học nâng cao năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng trong và ngoài nước từ đó rút ra bài học cho Vietcombank 

- Đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của Vietcombank , Vietcombank so với các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước - Cơ hội, thách thức củaVietcombank qua đó dự báo định hướng mục tiêu Vietcombank và đưa ra giải pháp nhằm năng cao năng lực cạnh tranh của Vietcombank.

Tải file đầy đủ: Tại đây hoặc Tại đây

Nguồn: ST

Nếu khi tải tài liệu bị lỗi, hãy liên hệ admin tại mục LIÊN HỆ-HỖ TRỢ trên website để được cập nhật/fix lỗi link tải mới.

Tài liệu được chia sẻ miễn phí tại: https://www.dvtuan.com/

Previous Post Next Post