Giáo án, kế hoạch bài dạy môn Giáo dục thể chất lớp 10 Bóng rổ kết nối tri thức

Khotailieuonthi247.com tổng hợp và chia sẻ miễn phí đến thầy cô Giáo án, kế hoạch bài dạy môn Giáo dục thể chất lớp 10 Bóng rổ kết nối tri thức.

Giáo án được biên soạn kĩ lưỡng, hình ảnh minh hoạ đầy đủ, bản word đẹp. Đây sẽ là tài liệu bổ ích để quý thầy cô tham khảo, biên soạn giáo án phục vụ giảng dạy chương trình thpt 2018.

KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN BÓNG RỔ

C Thời gian thực hiện: 2 tiết/tuần/35 tuần

KẾ HOẠCH SỐ 1

(Tiết PPCT 1 + 2)

A. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Về kiến thức

- Hiểu được khái niệm sức khỏe.

- Biết thực hiện kĩ thuật di chuyển đổi hướng.

- Biết thực hiện kĩ thuật dẫn bóng tại chỗ bằng tay thuận & tay không thuận.

- Tự giác, tích cực tham gia các trò chơi vận động (rèn luyện thể lực, thi đấu tập).

2. Về năng lực

- HS biết tự chủ về học tập, biết phối hợp với nhóm để giải quyết vấn đề.

3. Về phẩm chất  

- Trung thực, chăm chỉ khi thực hiện nhiệm vụ được giao; có trách nhiệm với đồng đội khi tham gia học tập và biết giúp đỡ bạn học ...

B. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Đối với giáo viên

- Giáo án, các tư liệu liên quan bài học;  10 quả bóng rổ; sân tập sạch sẽ, thoáng mát ..

2. Đối với học sinh

- Sách, vở, viết, các dụng cụ hỗ trợ học tập ...

C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC   

Hoạt động 1: Mở đầu (15 phút)

1. Mục tiêu: 

- Tạo hứng thú cho học sinh khi nghiên cứu nội dung bài học, trong đó thông qua các câu hỏi liên quan nội dung “khái niệm về sức khỏe”

- GV định hướng HS vào một trong những nội dung trọng tâm của bài học.

2. Nội dung:  

- Khởi động tinh thần:

+ Sức khỏe tinh thần là gì? Sức khỏe thể chất là gì? Sức khỏe xã hội là gì?

+ Để có một sức khỏe, chúng ta cần làm những việc gì?

- Khởi động thể chất:

+ Khởi động chung và khởi động chuyên môn.

Hoạt động dạy & học

 

Dự kiến sản phẩm

Giáo viên

Học sinh

* Chuyển giao n/vụ h/ tập

- GV nhận lớp, hỏi thăm tình hình sức khỏe của học sinh.

 

 

 

- GV biên chế lớp thành 4 nhóm/tổ để thảo luận, hoạt động, luyện tập các vấn đề theo từng tổ.

 

* Thực hiện n/vụ học tập

- Lớp trưởng: Tập hợp lớp thành 4 hàng ngang; báo cáo sĩ số và tình hình sức khỏe
HS của  lớp cho GV.

 

-  GV nắm được tình hình sức khỏe, tinh thần của HS.

 

 

 

 

- HS ổn định và thảo luận, luyện tập theo nhóm/tổ của mình (sau đó cử đại diện phát biểu ý kiến (nếu có) .

 

- GV đặt câu hỏi cho phần khởi động tinh thần:

 

 

 

 

+ Câu 1: Sức khỏe tinh thần là gì?

 

 

 

+ Câu 2: Sức khỏe thể chất là gì?

 

 

 

+ Câu 3: Sức khỏe xã hội là gì?

 

 

 

 

+ Câu 4: Để có một sức khỏe, chúng ta cần làm những việc gì?

- GV nhận xét các thảo luận của HS và kết luận.

- HS các nhóm/tổ (xem SGK trang 4) thảo luận theo hướng định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới (World Health Organization – WHO), sức khỏe được xem là một trạng thái hoàn toàn thỏa mái cả về thể chất, tinh thần và các mối quan hệ trong xã hội. 

 

- Sau khi thảo luận, các nhóm/tổ cử đại diện phát biểu theo yêu cầu của GV.

 

- Các nhóm/tổ còn lại lắng nghe, nhận xét, góp ý, sửa sai cho nhau.

 

- Khởi động tinh thần.

- Các nhóm/tổ thảo luận trong thời gian 2 phút, cử đại diện phát biểu ý kiến.

- HS hiểu được vấn đề mà GV nhận xét và kết luận:

+ Câu 1: Có tinh thần lạc quan, tích cực, thỏa mái, biết cách đương đầu với những khó khăn, mệt mỏi trong cuộc sống.

+ Câu 2: Có sự dẻo dai, khỏe mạnh của cơ bắp, khả năng chống chọi với bệnh tật cũng như chịu đựng các điều kiện không có lợi từ môi trường tự nhiên.

+ Câu 3: Có các mối quan hệ bạn bè, hòa nhập tốt với mọi người và được xã hội, nhà trường, gia đình chấp nhận.

+ Câu 4: Biết cách giữ gìn vệ sinh cá nhân; có thói quen vận động và tập luyện thể thao đều đặn; có chế dộ dinh dưỡng hợp lí.

- GV quan sát lớp trưởng hướng dẫn lớp khởi động.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV nhắc nhở, sửa sai cho các HS chưa thực hiện tốt các động tác khởi động.

 

 

 

 

 

- HS nghe khẩu lệnh của lớp trưởng để khởi động.


1. KĐC: Xoay các khớp cổ, tay, chân, hông, ép dẻo, căng cơ, chạy  bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau, chạy tăng tốc.

2. KĐCM: Thực hiện các động tác khởi động với bóng như: Tung bóng bằng một tay - hai tay lên cao rùi bắt lại; tung bóng bằng một tay – hai tay qua lại; vỗ bóng bằng một tay – hai tay.

- Khởi động thể chất.


- HS thực hiện được các động tác khởi động do lớp trưởng hướng dẫn.


1. KĐC:


2. KĐCM:

 

Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (15 phút)

1. Mục tiêu:  

- Hiểu được kĩ thuật di chuyển đổi hướng.

- Hiểu được kĩ thuật dẫn bóng tại chỗ bằng tay thuận & tay không thuận.

2. Nội dung:  

- Kĩ thuật di chuyển đổi hướng.

- Kĩ thuật dẫn bóng tại chỗ bằng tay thuận & tay không thuận.

Hoạt động dạy & học

 

Dự kiến sản phẩm

Giáo viên

Học sinh

- GV giới thiệu từng nội dung bài học:

+ Nội dung 1: Kĩ thuật di chuyển đổi hướng.

+ Nội dung 2: Kĩ thuật dẫn bóng tại chỗ bằng tay thuận & tay không thuận.

 

- GV sử dụng hình ảnh trực quan giới thiệu các kĩ thuật  (nếu có)

- GV Thị phạm động tác mẫu qua 3 bước:

- Bước 1: Làm nhanh.

- Bước 2: Làm chậm có phân tích.

- Bước 3: Làm tổng hợp (có điểm nhấn những động tác khó)

 

- Sau khi làm động tác mẫu, GV nhắc những lỗi thường mắc phải trong quá trình tập luyện.

 

 

- HS quan sát, lắng nghe và phát biểu ý kiến. 

 

 

 

 

 

 

 

- HS quan sát GV thị phạm động tác mẫu; hỏi những điều mà mình chưa hiểu rõ…


- Sau khi nghe giới thiệu, xem hình, quan sát GV thị phạm, HS hiểu và thực hiện được:  


+ Nội dung 1: Kĩ thuật di chuyển đổi hướng.


 + Nội dung 2: Kĩ thuật dẫn bóng tại chỗ bằng tay thuận & tay không thuận.

- HS lắng nghe GV nhắc những lỗi thường mắc để tự khắt phục trong quá trình tập luyện.

 

Hoạt động 3: Luyện tập (45 phút)

1. Mục tiêu:  

- Biết thực hiện kĩ thuật di chuyển đổi hướng.

- Biết thực hiện kĩ thuật dẫn bóng tại chỗ bằng tay thuận & tay không thuận.

- Hiểu được các bài tập do GV đề ra.

- Biết tự tập và biết phối hợp tập luyện nhóm.

2. Nội dung: 

- Kĩ thuật di chuyển đổi hướng.

- Kĩ thuật dẫn bóng tại chỗ bằng tay thuận & tay không thuận.

- Các bài tập bổ trợ cho kĩ thuật dẫn bóng tại chỗ bằng tay thuận & tay không thuận.

- Trò chơi vận động.

Hoạt động dạy & học

 

Dự kiến sản phẩm

Giáo viên

Học sinh

- GV hướng dẫn HS thực hiện kĩ thuật di chuyển đổi hướng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sau khi tập luyện đồng loạt, GV gọi vài HS thực hiện nội dung vừa học.

 

- GV chia lớp thành 4 nhóm tập luyện kĩ thuật di chuyển đổi hướng đồng thời quan sát sửa sai cho từng học sinh

 

 


- HS quan sát thực hiện theo hướng dẫn của giáo viên.

 

- Từng hàng (4 HS) thực hiện kĩ thuật di chuyển đổi hướng. Sau khi thực hiện xong chạy về phía sau hàng cuối; hàng thứ 2 tiếp tục luyện tập…


- HS thực hiện theo yêu cầu của GV; những HS còn lại quan sát và nhận xét .

* Nội dung 1: thuật di chuyển đổi hướng.

Bài tập 1: Tập luyện luân phiên theo từng hàng.

+ HS xếp thành 4 hàng dọc cuối sân, khi nghe hiệu lệnh “Chạy” thì thực hiện chạy đổi hướng về bên trái ba bước , sau đó chạy về bên phải…

- HS hiểu và biết thực hiện kĩ thuật di chuyển đổi hướng (tập luyện luân phiên theo từng hàng).

 

 

- HS hiểu và biết thực hiện kĩ thuật di chuyển đổi hướng.

 

Bài tập 2: Tập luyện nhóm - Các nhóm triển khai tập luyện theo yêu cầu của GV. Nhóm trưởng điều hành nhóm; trong quá trình tập luyện, nhắc nhở sửa sai cho nhau (và nhờ GV sửa sai)

- GV hướng dẫn HS thực hiện bài tập kĩ thuật dẫn bóng tại chỗ bằng tay thuận & tay không thuận (tập luyện luân phiên theo từng hàng).

 

 

 

 

- GV cho từng các nhân tập luyện.

 

 

 

- GV chia lớp thành 4 nhóm tập luyện kĩ thuật dẫn bóng tại chỗ bằng tay thuận & tay không thuận.

 

 

 


- HS tập luyện luân phiên theo từng hàng.

 

- Từng cá nhân tự tập luyện để khắc phục những kĩ thuật mà mình chưa thực hiện được.

 


- HS phối hợp tập luyện theo nhóm, giúp đỡ và sửa sai cho nhau.

* Nội dung 2: thuật dẫn bóng tại chỗ bằng tay thuận & tay không thuận.

Bài tập 3: Tập luyện luân phiên theo từng hàng.

- HS hiểu và biết thực hiện kĩ thuật dẫn bóng tại chỗ bằng tay thuận & tay không thuận (tập luyện luân phiên theo từng hàng).

Bài tập 4: Cá nhân tập luyện.

- HS biết tự tập luyện và khắc phục những điểm còn hạn chế của mình

Bài tập 5: Luyện tập nhóm.

- HS biết phối hợp nhóm trong quá trình tập luyện; biết cách sửa sai với nhau.

 

 

 

- GV tổ chức trò chơi vận động “Cua nào nhanh hơn”. (SGK trang 26)

+ GV chia lớp thành 4 nhóm để tham gia trò chơi.

- Các nhóm tranh thủ vào vị trí để tham gia trò chơi.

 

- HS tham gia tích cực, vui vẻ, thỏa mái và biết phối hợp với nhóm.

 

 

 

Hoạt động 4: Vận dụng (5 phút)

1. Mục tiêu: 

- Giúp cho HS củng cố lại bài học

- Vận dụng vào thực tế

2. Nội dung:  

+ Khi muốn đổi hướng chạy thì chân nào làm chân trụ? Thực hiện động tác?

Hoạt động dạy & học

 

Dự kiến sản phẩm

Giáo viên

Học sinh

- GV đặt câu hỏi cho các nhóm/tổ trả lời:

+ Câu 1: + Khi muốn đổi hướng chạy thì chân nào làm chân trụ? Thực hiện động tác?

 GV nhận xét chốt ý.

 

 

- Các nhóm/tổ thảo luận rồi cử đại diện phát biểu và thực hiện động tác theo yêu cầu của GV.

 

- HS tích cực tham gia thảo luận để đưa ra vấn đề chung cho nhóm/tổ

- HS hiểu được vấn đề mà GV nhận xét và kết luận:

+ Câu 1: Chân bên hướng đang chạy làm chân trụ.

 

Hoạt động 5: Kết thúc (5 phút)

1. Mục tiêu: 

- Để cho cơ thể HS trở lại trạng thái nghỉ ngơi, thỏa mái sau buổi tập

- Kiểm tra lại quá trình học tập.

2. Nội dung:  

- Thả lỏng cơ thể, hít thở sâu.

- Nhận xét, đánh giá

Hoạt động dạy & học

 

Dự kiến sản phẩm

Giáo viên

Học sinh

- GV cho HS thả lỏng hít thở sâu.

 

 

- GV nhận xét, đánh giá buổi học; nhắc nhở HS và cho bài tập về nhà.

- HS thực hiện thả lỏng cơ thể và hít thở sâu.

 

 

- Lắng nghe nhận xét của GV để rút kinh nghiệm cho buổi học sau được tốt hơn

- Sau buổi học, HS nắm được những kiến thức đã học và biết vận dụng vào tập luyện và thi đấu.

- Sau buổi học, HS cảm thấy tinh thần sảng khoái, thể chất khỏe mạnh, tập thể nhóm, lớp đoàn kết.

D. RÚT KINH NGHIỆM. 

...

Link Google Drive tải file đầy đủ, miễn phí

Nguồn: ST

Nếu khi tải tài liệu bị lỗi, hãy liên hệ admin tại mục LIÊN HỆ-HỖ TRỢ trên website để được cập nhật/fix lỗi link tải mới.

Tài liệu được chia sẻ miễn phí tại: https://www.khotailieuonthi247.com/

Previous Post Next Post