Link Google drive tải miễn phí Giáo án + Bài giảng Powerpoint các môn lớp 10 - sách cánh diều

Khotailieuonthi247.com tổng hợp và chia sẻ miễn phí đến thầy cô giáo án các môn lớp 10 - sách cánh diều. 

Giáo án bản word và bài giảng powerpoint của tất cả các môn lớp 10 cánh diều được biên soạn đầy đủ, chi tiết, khoa học và có bản tải về.Hi vọng, bộ giáo án sẽ giúp giảm tải công việc, đồng thời nhẹ nhàng hơn cho giáo viên.

 Link được cập nhật liên tục


GIÁO ÁN WORD LỚP 10 MỚI SÁCH CÁNH DIỀU:

Link Google drive tải miễn phí Giáo án word ngữ văn 10 cánh diều 

Link Google drive tải miễn phí Giáo án chuyên đề ngữ văn 10 cánh diều

Link Google drive tải miễn phí giáo án word toán 10 cánh diều

Link Google drive tải miễn phí Giáo án word tiếng anh 10 cánh diều 

Link Google drive tải miễn phí Giáo án word vật lí 10 cánh diều

Link Google drive tải miễn phí giáo án word hóa học 10 cánh diều

Link Google drive tải miễn phí Giáo án chuyên đề hoá học 10 cánh diều

Link Google drive tải miễn phí Giáo án word sinh học 10 cánh diều

Link Google drive tải miễn phí Giáo án word lịch sử 10 cánh diều: Học kì 1 

Link Google drive tải miễn phí Giáo án word địa lí 10 cánh diều

Link Google drive tải miễn phí Giáo án word chuyên đề địa lí 10 cánh diều

Link Google drive tải miễn phí Giáo án word công nghệ 10 cánh diều: Trồng trọt | Thiết kế và công nghê

Link Google drive tải miễn phí Giáo án word giáo dục công dân 10 cánh diều

Link Google drive tải miễn phí Giáo án word tin học 10 cánh diều

Link Google drive tải miễn phí Giáo án word giáo dục thể chất 10 cánh diều

Link Google drive tải miễn phí Giáo án word hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 10 cánh diềuBÀI GIẢNG POWERPOINT LỚP 10 MỚI SÁCH CÁNH DIỀU:

Link Google drive tải miễn phí Bài giảng Powerpoint toán 10 cánh diều

Link Google drive tải miễn phí Bài giảng Powerpoint ngữ văn 10 cánh diều

Link Google drive tải miễn phí Bài giảng Powerpoint chuyên đề ngữ văn 10 cánh diều

Link Google drive tải miễn phí Bài giảng Powerpoint tiếng anh 10 cánh diều | Tiếng Anh 10 Explore New Words

Link Google drive tải miễn phí Bài giảng Powerpoint vật lí 10 cánh diều

Link Google drive tải miễn phí Bài giảng Powerpoint sinh học 10 cánh diều

Link Google drive tải miễn phí Bài giảng Powerpoint hóa học 10 cánh diều

Link Google drive tải miễn phí Bài giảng Powerpoint địa lí 10 cánh diều

Link Google drive tải miễn phí Bài giảng Powerpoint lịch sử 10 cánh diều

Link Google drive tải miễn phí Bài giảng Powerpoint công dân 10 cánh diều

Link Google drive tải miễn phí Bài giảng Powerpoint công nghệ 10 cánh diều

Link Google drive tải miễn phí Bài giảng Powerpoint tin học 10 cánh diều

 Link Google drive tải miễn phí Bài giảng Powerpoint hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 10 cánh diều

 Nguồn: ST

 Nếu khi tải tài liệu bị lỗi, hãy liên hệ admin tại mục LIÊN HỆ-HỖ TRỢ trên website để được cập nhật/fix lỗi link tải mới.

Previous Post Next Post